Praca i Polityka Społeczna - przegląd piśmiennictwa zagranicznego w wyborze

 

1. Le socle européen des droits sociaux : vers une protection renforcée des droits sociaux au niveau de l’Union?

Eleni de Becker, Paul Schoukens // Rev. Belge Secur. Soc. - 2017, nr 2, s. 141-170.

Europejski zbiór praw socjalnych : w kierunku wzmocnionej ochrony praw społecznych na poziomie Unii? => CZYTAJ

 

2. Différences de genre dans la participation au marché de l’emploi après la constitution de famille. Impact des caractéristiques initiales du travail sur la sortie et la prise du congé parental dans les ménages à deux revenus 

Jonas Wood [et al.] // Rev. Belge Secur. Soc. - 2017, nr 2, s. 173-208, rys. tab. bibliogr.

Różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami dotyczące udziału w rynku pracy po stworzeniu rodziny. Wpływ cech pracy na odchodzenie i korzystanie z urlopu rodzicielskiego w gospodarstwach domowych z podwójnym dochodem. => CZYTAJ

 

3. Vers une inspection sociale unique : une question de culture ?

Kim Loyens // Rev. Belge Secur. Soc. - 2017, nr 2, s. 261-282, rys. bibliogr.

W kierunku jednolitej inspekcji socjalnej : kwestia kultury? => CZYTAJ

 

4. Vers un service d’inspection sociale unifié : aspects juridiques

Kristof Salomez, Jan Pieter Bogaert // Rev. Belge Secur. Soc. - 2017, nr 2, s. 283-316.

W kierunku połączonej służby kontroli społecznej : aspekty prawne => CZYTAJ