15 lutego 2017 r. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się debata pt. "Sytuacja osób starszych w Polsce". Spotkanie otworzyła pani minister Elżbieta Rafalska.

Dnia 2 lutego 2017 r. w siedzibie Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy „Przystanek Książka” odbył się Maraton edycyjny „100 haseł na 100-lecie SBP” przygotowany ramach Wikiprojektu „Biblioteka”. Przedsięwzięcie zostało zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich z okazji Jubileuszu 100-lecia SBP oraz 15-lecia działalności Wikipedii w Polsce.

25 stycznia 2017 r. Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego zaprezentowała swoje publikacje na stoisku promocyjnym podczas debaty pt.: „Czy polska szkoła uzyska szansę, by nadążyć za rynkiem pracy?”, która odbyła się w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. Pracownicy biblioteki przygotowali także zestawienie literatury poświęcone omawianym zagadnieniom. Wykaz dostępny jest online u dołu strony, w zakładce Konferencje.

07 grudnia 2016 roku w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się konferencja pn. „Krajowy dialog o przyszłości pracy”. Konferencję otworzyły wystąpienia: pana Stanisława Szweda – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pana Nicolasa Niemtchinowa – specjalnego doradcy ds. przyszłości pracy w Międzynarodowym Biurze Pracy oraz pani Henryki Bochniarz – prezydent Konfederacji Lewiatan i przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego.

W dniu 7 grudnia 2016 r. w Głównej Bibliotece Komunikacyjnej odbyło się spotkanie Zespołu ds. Analizy Funkcjonowania Bibliotek Naukowych. Projekt ten jest realizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP) przy współpracy Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych oraz Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich.

20 października 2016 r. w Pałacu Prezydenckim miała miejsce uroczystość z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niewidomych, który przypada na 15. października, Jubileuszu 65-lecia Polskiego Związku Niewidomych „W Służbie Pokoleń” oraz 70-lecia Zjednoczenia Ruchu Osób Niewidomych w Polsce – pod honorowym patronatem Prezydenta RP.

W dniu 12 października 2016 r. w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego odbyła się debata pt.: „Polski dialog społeczny - zmiana - praktyka - prognoza”. Dyskusja, w której wzięli udział przedstawiciele świata nauki, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, dotyczyła nowej formuły dialogu społecznego.