Pani Justyna Garbarczyk, Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, została zaproszona przez Pana Wojciecha Skurkiewicza, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz dr Jana Tarczyńskiego, Dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, na otwarcie wystawy poświęconej odbudowie Wojska Polskiego i walkom o granice Polski w latach 1918 - 1921. Wystawa została zainaugurowana w dniu 10 sierpnia 2018 roku w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.