Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego jest biblioteką naukową. Gromadząc książki, przygotowując bibliografie, uczestnicząc w konferencjach prowadzi współpracę z wieloma różnymi instytucjami - zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi. Na czym owa współpraca polega? - zdradzamy w najnowszym numerze naszego Newslettera. Zapraszamy do lektury!

okładka newslettera

Plakat z programem konferencji

18 czerwca 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyła się międzynarodowa konferencja „Zmiany w regulacjach unijnych dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Delegowanie pracowników. Opieka długoterminowa.”, w której uczestniczyła  Pani Justyna Garbarczyk,  Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.