W tym roku przypada 100. rocznica powstania Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach obchodów jubileuszowych zorganizowało cykl konferencji regionalnych, który zainicjowała styczniowa konferencja na stadionie PGE Narodowy z udziałem Pani Minister Elżbiety Rafalskiej. Z tej okazji przyznano także specjalne wyróżnienia. Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego doceniona została za rzetelną pracę na rzecz promocji zatrudnienia oraz kreowanie wysokich standardów usług na rynku pracy.

Dyplom dla GBPiZS za pracę na rzecz promocji zatrudnienia oraz kreowanie wysokich standardów usług na rynku pracy w stulecie Publicznych Służb Zatrudnienia

 

Pełne zestawienia nabytków książkowych GBPiZS - wydawnictw zwartych gromadzonych w ramach zakupów, wymiany oraz darów - z podziałem na poszczególne lata i miesiące znaleźć można na naszej stronie internetowej w zakładce ZBIORY/KSIĄŻKI/NABYTKI.

książki rozłożone na blacie biurka

 Na zdjęciu: "Transitions  through  the  labor  market.  Work,  Occupation,  Earnings  and  Retirement", edited by Salomon W. Polachek and Konstantinas Tatsiramos, IZA Institute of Labor Economics, "Trade Unions in Transition from Command to Market Economies", Rudolf Traub-Merz and Tim Pringle (eds), Fredrich Ebert Stiftung.