Jesteś tutaj: Strona główna

Kontakt GBPiZS

DZIAŁ ZBIORÓW PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ul. Zabraniecka 8L
03-872 Warszawa

Sekretariat:
Telefon: (+48) 509-787-563
Email: sekretariat@gbpizs.gov.pl

=> więcej

  
DZIAŁ ZBIORÓW DLA NIEWIDOMYCH

ul. Konwiktorska 7
00-216 Warszawa

kontakt: http://dzdn.pl/kontakt/

 

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek od 9:00 do 15:30

Dodatkowo Biblioteka pełni dyżury (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym
w godzinach pracy biblioteki):

- we wtorki i czwartki od 15:30 do 18:00
- w I i III sobotę miesiąca od 9:00 do 15:00

Aktualności

 

Światowy Dzień Seniora

14 listopada przypadał Światowy Dzień Seniora. Stanowił okazję do zwrócenia uwagi na zagadnienia: jakości życia, problemów i sytuacji osób starszych.

Zgodnie z prognozą GUS, liczba ludności w wieku 60 lat i starszych w Polsce wzrośnie do 10,8 mln w roku 2030, a w 2050 r. wyniesie 13,7 mln. Osoby te będą stanowiły około 40% ogółu ludności naszego kraju. Pamiętajmy o naszych seniorach i starajmy się nie marnować potencjału osób w podeszłym wieku. Wraz ze zwiększającą się liczbą seniorów coraz istotniejsze staje się również odpowiednie projektowanie polityki społecznej wobec osób starszych oraz wdrażanie rozwiązań, które zapewnią im godną, bezpieczną, aktywną starość oraz komfort życia.

Tradycyjnie zachęcamy Państwa do przeglądania naszego bibliotecznego katalogu Link do Katalogu online: http://aleph.gbpizs.gov.pl/F i zgłębiania zagadnień z zakresu problematyki starości. Poniżej zamieszczamy krótkie zestawienie literatury „na temat”, dostępnej w naszej placówce:

DOES employing older workers affect workplace performance? / Alex Bryson [i in.] // Industrial Relations. A Journal of Economy and Society. – 2020, nr 4, s. 532-562.

KORONAWIRUS i seniorzy z państwem w tle / (ez) // Dialog w Centrum i Regionach. – 2020, nr 8, s. 19-21.

GRENZGÄNGE zwischen Erwerbsarbeit und Ruhestand : Prozesse der Arbeitsmarktbeteiligung älterer Menschen / Volker Cihlar, Frank Michaeel, Laura Konzelmann, Andreas Mergenthaler, Norbert F. Schneider. – Opladen ; Verlag Barbara Budrich, 2019. Berlin ;Toronto : – 183 s. – (Beiträge zur Bevolkerungswissenschaft ; Band 53).

SENIOR economy in Poland / Dorota Wyszkowska // Wiadomości Statystyczne. – 2020, R. 65, nr 5, s. 9-26.

SENIORZY na rynku pracy. Uwarunkowania podejmowania pracy zawodowej przez osoby starsze / Marek Bednarski // W: W kręgu rynku pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zenonowi Wiśniewskiemu z okazji 50-lecia pracy akademickiej / red. nauk. Kamil Zawadzki, Monika Wojdyło, Agata Sudolska. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2022. – S. 167-178.

SPORZĄDZANIE zaświadczeń o przychodzie za 2020 r. dla pracującego emeryta lub rencisty – odpowiedzi na 10 pytań z praktyki / Maria Gałecka // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2021, R. 26, nr 3, s. 58-65.

SREBRNA gospodarka : ujęcie społeczno-ekonomiczne / red. nauk. Ewa Frąckiewicz, Barbara Kryk. – Warszawa : CeDeWu, 2020. – 265 s.

STEREOTYPE threat and older worker’s attitudes : a mediation model / Eduardo Oliveira, Carlos Cabral-Cardoso // Personnel Review. – 2018, nr 1, s. 187-205.

WOMEN working longer : increased employment at older ages / edited by Claudia Goldin, Lawrence F. Katz. – Chicago : The University of Chicago Press, 2018. – X, 315 s. – (National Bureau of Economic Research).

WORK accomodations and sustainable working: the role of social partners and industrial relations in the employment of disabled and older people in Estonia, Hungary and Poland / Deborah Foster, Mart Masso, Liina Osila // European Journal of Industrial Relations – 2021, nr 2, s. 149-165

WPŁYW przywrócenia wieku emerytalnego na sytuację osób 50+ na rynku pracy / oprac. Tomasz Jegier, Joanna Terlecka // Dialog w Centrum i Regionach. – 2019, nr 5, s. 3-7.

ZATRUDNIENIE niepełnosprawnych, młodocianych i emerytów – korzyści dla pracodawcy // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2020, R. 25, nr 22, 81 s.

ZATRUDNIENIE osób 50+ i z niepełnosprawnościami w polskim sektorze budowlanym – elementy diagnozy / Agnieszka Brytan-Jędrzejowska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2022, nr 1, s. 127-147.

 

 

Nowe numery tygodnika Praca-Rozwój-Technologia-Polityka społeczna

Szanowni Czytelnicy Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi (35-43/2022) numerami tygodnika, zawierającego artykuły z czasopism polskich, dostępnych w naszej placówce. Ostatnie numery periodyku dotyczą problematyki m.in.:

  • rynku pracy
  • zarządzania i organizacji pracy
  • prawa pracy
  • socjologii i psychologii pracy
  • bezpieczeństwa i higieny pracy
  • polityki społecznej
  • zabezpieczenia społecznego
  • zbiorowych stosunków pracy
  • statystyki pracy

Wersję elektroniczną tygodnika udostępniamy na stronie internetowej Biblioteki.

www.gbpizs.gov.pl.

Zakładki: Publikacje>Przegląd czasopism polskich>2022.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do lektury!

 

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

17 października przypadał ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem (ang. International Day for the Eradication of Poverty), mający na celu zwrócenie uwagi na problem biedy i wykluczenia społecznego oraz podkreślenie praw osób najuboższych.

Drodzy Czytelnicy!

Serdecznie zachęcamy do rozwijania wiedzy na temat aktualnych i historycznych kontekstów problematyki ubóstwa. Polecamy następujące pozycje z naszego księgozbioru, dotyczące omawianej tematyki:

ARMUT trotz regelmässiger Erwerbstätigkeit / Carolin Linokh, Anita Tiefensee // WSI Mitteilungen. – 2021, nr 4, s. 315-322.

BOGACTWO i ubóstwo w średniowiecznej myśli chrześcijańskiej / Urszula Zagóra-Jonszta // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy – 2021, nr 2(66), s. 5-15.

Die “NEUE Mitleidsökonomie” – Sympton des wohlfahrtsstaatlichen Strukturwandels / Fabian Kessl, Holger Schoneville // WSI Mitteilungen – 2021, nr 5, s. 355-363.

DOES spending on social-welfare policies reduce poverty? An assessment of the European Union countries using impulse-response and efficiency methods / Krzysztof Kutwa, Jakub Sawulski // Optimum – Studia Ekonomiczne. – 2022, nr 1, s. 64-83.

ECONOMIC growth, poverty, inequality and social transfers in the European Union / Tomasz Panek, Jan Zwierzchowski. – First edition. – Warsaw : SGH Publishing House, 2021. – 137 s.

KAPITAŁ społeczny w środowiskach lokalnych – jego znaczenie, uwarunkowania i bariery rozwoju w procesie przeciwdziałania ubóstwu / Dariusz Zalewski // Polityka Społeczna. – 2021, R. 48, nr tematyczny 1, s. 2-7.

MIKROPROCESY wykluczenia społecznego i marginalizacji : studium z socjologii nie-ładu / Jerzy Rossa, Lidia Nogal-Faber. – Gorzów Wielkopolski : Akademia im. Jakuba z Paradyża, 2021. – 294 s.

MINDESTSTANDARDS für die Grundsicherung in Europa / Livia Hentschel // Soziale Sicherheit – 2021, nr 3, s. 100-101.

MINIMUM egzystencji oraz minimum socjalne w 2020 r. Dane średnioroczne / Piotr Kurowski // Polityka Społeczna. – 2021, R. 48, nr 4, s. 28-32.

NIERÓWNOMIERNOŚĆ ekwiwalentnych dochodów gospodarstw domowych w województwie łódzkim / Alina Jędrzejczak, Dorota Pekasiewicz // Wiadomości Statystyczne. – 2022, R. 67, nr 6, s. 29-51.

OSOBY ubogie, niepełnosprawne i bezdomne w systemie pomocy społecznej / Magdalena Małecka-Łyszczek, Radosław Mędrzycki. – Stan prawny na 20 kwietnia 2021 r. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021. – 278 s.

PROBLEM ubóstwa i nierówności we współczesnej myśli ekonomicznej / Barbara Danowska-Prokop, Renata Pęciak, Urszula Zagóra-Jonszta. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, cop. 2022. – 140 s. – (Praca Naukowa ).

PRZYCZYNY ubóstwa wśród osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej : monitoring zjawiska / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. – Rzeszów : Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 2021. – 51.

UBÓSTWO edukacyjne a tranzycje. Przegląd niemieckiego dyskursu naukowego / Ewa Przybylska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2022, nr 1, s. 23-33.

UBÓSTWO w Polsce i na świecie / Krzysztof Rejman, Bogusław Ślusarczyk. – Radom : Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, 2021. – 202 s.

ZAGROŻENIE ubóstwem gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami / Piotr Kurowski // Polityka Społeczna. – 2021, R. 48, nr 10, s. 8-15.

ŹRÓDŁA bogactwa i biedy ludzi oraz ich zbiorowości : na nowo zanalizowane / Janusz A. Majcherek. – Wydanie I. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022. – 177 s.

Przypominamy również, że w celu ponownego przybliżenia tematyki ubóstwa i jakości życia oraz stworzenia narzędzia źródłowego, pomocnego przy zbieraniu literatury, opracowaliśmy dla Państwa uaktualnioną edycję bibliografii monotematycznej pt.: Jakość życia. Ubóstwo i wykluczenie społeczne : 2010-2017 : (literatura polska w wyborze) / pod red. Justyny Garbarczyk ; Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. – Warszawa : Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, 2018. – XV, 122 s. – (Bibliografie / Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ; 142 ).

Bibliografię znajdą Państwo wchodząc na naszą stronę internetową:

https://www.gbpizs.gov.pl/

Zakładka:👉Publikacje👉Bibliografie monotematyczne

Zapraszamy do korzystania z naszych publikacji stacjonarnie i online 🙂 !

 

Święto urzędników i pracowników korpusu służby cywilnej w administracji państwowej

11 listopada 2022 r., w Narodowe Święto Niepodległości, przypada także Dzień Służby Cywilnej. To święto urzędników i pracowników korpusu służby cywilnej w administracji państwowej. Obchody Dnia mają ma celu podkreślenie znaczenia roli służby cywilnej oraz są okazją do wyróżnienia pracowników za ich rzetelną pracę i przyczynianie się do lepszego funkcjonowania urzędów administracji rządowej w kraju.

Serdecznie zachęcamy do rozwijania wiedzy na temat prawnych kontekstów funkcjonowania służby cywilnej. Polecamy następujące pozycje z naszego księgozbioru, dotyczące omawianej tematyki :

JAK zatrudniać pracowników w służbie cywilnej / Ewa Łukasik // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 19, s. 50-57.

MODELE zatrudnienia a strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej / Agnieszka Łukaszczuk. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej, 2020. – 156 s.

ROZLICZANIE pracy w dniach wolnych pracowników samorządowych i służby cywilnej / Marek Rotkiewicz // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2020, R. 25, nr 19, s. 50-57.

STOSUNEK zatrudnienia osób pełniących funkcję centralnych organów administracji rządowej / Agnieszka Górnicz-Mulcahy. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. – XL, 353 s. – (Monografie Prawnicze).

TARCZA antykryzysowa a administracja rządowa i sfera budżetowa / Jakub Szmit. – Cz. 1-2 // Tygodnik Solidarność. – 2020, nr 26, s. 75 ; nr 27, s. 63.

TERMINOWE zatrudnienie w służbie cywilnej w świetle standardów konstytucyjnych / Jakub Szmit // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2022, nr 1, s. 31-40.

UMOWA o pracę na czas określony w służbie cywilnej / Tomasz Józef Olejek, // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2022, nr 1, s. 41-51.

ZATRUDNIANIE pracowników samorządowych : od umowy o pracę do zwolnienia / Ewa Łukasik. – Warszawa : INFOR PL, © 2018. – 148 s. – (Samorząd i Administracja).

Jesteśmy niezmiennie do Państwa dyspozycji stacjonarnie i online :

https://www.gbpizs.gov.pl/

https://www.gbpizs.gov.pl/gbpizs/kontakt/

https://www.gbpizs.gov.pl/gbpizs/godziny-otwarcia/

Ośrodek Informacji Naukowej: oin@gbpizs.gov.pl

Sekcja Udostępniania: wypozyczalnia@gbpizs.gov.pl

Sekcja Gromadzenia i Opracowania Zbiorów: gromadzenie@gbpizs.gov.pl

WAŻNE: Dzień przed każdą planowaną wizytą bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w godz.: 9:00 – 15:30 pod tel. 537 838 509 lub e-mailem wypozyczalnia@gbpizs.gov.pl

Dział Zbiorów dla Niewidomych http://dzdn.pl/godziny-otwarcia/

 

Praca hybrydowa – model pracy przyszłości

Polecamy ciekawy tekst dotyczący pracy hybrydowej autorstwa Dyrektor Anny Wardeckiej, zamieszczony na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Poniżej zamieszczamy lead informacyjny artykułu:

„W wyniku pandemii COVID-19 firmy na całym świecie zmuszone były do przemodelowania swoich systemów pracy i wdrożenia pracy zdalnej oraz hybrydowej. Obecnie wiele firm zdecydowało się na stałe wprowadzić hybrydowy model pracy – okazuje się, że takie rozwiązanie ma sporo zalet, w tym wymiar prorodzinny”.

Link do artykułu

https://www.gov.pl/web/demografia/praca-hybrydowa–model-pracy-przyszlosci-o-wymiarze-prorodzinnym

Jednocześnie zachęcamy do korzystania z uzupełnionego zestawienia bibliograficznego dotyczącego pracy zdalnej i hybrydowej:

https://www.gbpizs.gov.pl/

Można je odnaleźć w wersji PDF, klikając w zakładki umieszczone po prawej stronie, pod odnośnikiem do witryny Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne) Praca zdalna i hybrydowa

Serdecznie polecamy również inne spisy tematyczne, które na bieżąco dla Państwa aktualizujemy:

Covid-19

Pracownicze plany kapitałowe

Tarcza antykryzysowa

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.Administrator Danych, Polityka Prywatności. Akceptuję