Strona główna
piątek, 29 maj 2015
Dział Zbiorów Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

              

            Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ma swoją genezę w specjalistycznej bibliotece powstałej przy Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej w 1918 r. Jest ogólnodostępną biblioteką naukową działającą  w resorcie pracy i nadzorowaną przez ministra pracy i polityki społecznej.
             Od 2013 r.  w skład Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego wchodzą:
   Dział Zbiorów Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
   Dział Zbiorów dla Niewidomych

 
DZIAŁ ZBIORÓW PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO gromadzi polskie i zagraniczne książki i czasopisma z zakresu:                                                                     

  • Rynku pracy, zatrudnienia, bezrobocia, migracji  
  • Pośrednictwa pracy, służb zatrudnienia                                                 
  • Zarządzania zasobami ludzkimi
  • Prawa pracy
  • Ubezpieczeń społecznych
  • Związków zawodowych, komisji trójstronnych
  • Europejskich rad pracowniczych
  • Płac
  • Pomocy społecznej
  • Ubóstwa, minimum socjalnego
  • Kształcenia i szkolenia kadr
  • Organizacji pracy
  • Wydajności pracy
  • Socjologii i psychologii pracy
  • Bhp i ochrony zdrowia
  • Statystyki pracy
   oraz
   literaturę ogólnoekonomiczną


   Informacje o  DZIALE ZBIORÓW DLA NIEWIDOMYCH - www.DZDN.pl

      

Image

               


 

Zmieniony ( poniedziałek, 04 maj 2015 )
 
Top! Top!