Strona główna
niedziela, 29 marzec 2015
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

                    

              Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ma swoją genezę w specjalistycznej bibliotece powstałej przy Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej w 1918 r. Jest ogólnodostępną biblioteką naukową działającą  w resorcie pracy i nadzorowaną przez ministra pracy i polityki społecznej.

GBPiZS gromadzi polskie i zagraniczne książki i czasopisma z zakresu:                                                                        

  • Rynku pracy, zatrudnienia, bezrobocia, migracji  
  • Pośrednictwa pracy, służb zatrudnienia                          
  • Zarządzania zasobami ludzkimi
  • Prawa pracy
  • Ubezpieczeń społecznych
  • Związków zawodowych, komisji trójstronnych
  • Europejskich rad pracowniczych
  • Płac
  • Pomocy społecznej
  • Ubóstwa, minimum socjalnego
  • Kształcenia i szkolenia kadr
  • Organizacji pracy
  • Wydajności pracy
  • Socjologii i psychologii pracy
  • Bhp i ochrony zdrowia
  • Statystyki pracy
   oraz
   literaturę ogólnoekonomiczną


   W  2013 r. GBPiZS powiększyła się o  DZIAŁ ZBIORÓW dla NIEWIDOMYCH.
      

Image

               


 

Zmieniony ( środa, 07 styczeń 2015 )
 
Top! Top!