14 czerwca 2024 r. Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, w siedzibie przy ul. Zabranieckiej 8L w Warszawie, odwiedził, dr hab. Sebastian Gajewski, wykładowca akademicki, profesor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pełniący zarazem funkcję osoby nadzorującej naszą Bibliotekę. Wizyta rozpoczęła się od spotkania w Gabinecie Dyrektor GBPiZS, Pani Justyny Garbarczyk. Rozmowa dotyczyła istotnych dla Biblioteki spraw. Spotkanie zakończyło się wspólną pamiątkową fotografią.