GBPiZS jest jednostką podległą Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, nad którą nadzór sprawuje Podsekretarz Stanu dr hab. Sebastian Gajewski, ceniony wykładowca akademicki, profesor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie.

W zbiorach naszej Biblioteki, znajdą Państwo monografię autorstwa dra hab. Sebastiana Gajewskiego. Przedmiotem monografii o charakterze interdyscyplinarnym jest postępowanie o świadczenia emerytalno-rentowe ujmowane jako szczególne postępowanie administracyjne. Autor kompleksowo rekonstruuje model tego postępowania i podejmuje próbę określenia dopuszczalnych granic dekodyfikacji postępowania administracyjnego.

http://aleph.gbpizs.gov.pl/F

Postępowanie o świadczenia emerytalno-rentowe : studium z zakresu postępowania administracyjnego / Sebastian Gajewski. – Stan prawny na 1.5.2020 r. – Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. – LXVIII, 568 s. – (Monografie Prawnicze).