INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 51/2022

 

 26 – 31 grudnia 2022 r

 1. Czas pracy w zatrudnieniu równoległym / M. Raczkowski, W. Ostaszewski // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2022, nr 10, s. 14-19.
 2. Czy ustawowe prawo do wycofania wniosku o emeryturę jest nieograniczone? / M. Pogonowski, J. Pińkowska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2022, nr 10, s. 20-27.
 3. Ekonomia społeczna – nowa ustawa krokiem ku pełniejszemu zatrudnieniu? / B. Godlewska-Bujok // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2022, nr 10, s. 9-13.
 4. Home office to problem z godzinami pracy / B. Kapłon // Rzeczpospolita. – 2022, nr 302, 29.12, s. D3.
 5. Idą zmiany w emeryturach / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. – 2022, nr 301, 28.12, s. 12.
 6. Istotne (?) zmiany w statystykach „wypadkowych” według raportów GUS / B. Solawa // Atest. – 2022, nr 12, s. 22-23.
 7. Kwestionowanie przez ZUS ważności umowy o pracę oraz wysokości ustalonego wynagrodzenia / R. Sadlik // Monitor Prawa Pra – 2022, R. 19, nr 4, s. 35-39.
 8. Listy sankcyjne – wybrane aspekty praktyczne z perspektywy prawa pracy / A. Kałwa, M. Tutaj // Monitor Prawa Pra. – 2022, R. 19, nr 4, s. 18-24.
 9. Miarkowanie odprawy (odszkodowania) za naruszenie gwarancji zatrudnienia : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / komentarz A. Piszczek // Monitor Prawa Pra. – 2022, R. 19, nr 4, s. 50-52.
 10. O potrzebie rozszerzenia wykładni przepisów regulujących formę zawierania i rozwiązywania umów o pracę / P. Mazur // Monitor Prawa Pracy. – 2022, R. 19, nr 4, s. 29-34.
 11. Ocena ryzyka zawodowego – obowiązek wynikający z przepisów czy coś więcej? / B. Ziędalski // Atest. – 2022, nr 12, s. 16-20.
 12. Od 1 marca 5 mln zatrudnionych może dostać po kieszeni / M. Rzemek // Gazeta Prawna. – 2022, nr 251 : 29.12, s. B1.
 13. VIII Wrześniowe Spotkania z Prawem Pracy pt. Wyzwania dla nauki prawa pracy a.d. 2022 / I. Florczak // Monitor Prawa Pracy. – 2022, R. 19, nr 4, s. 12-13.
 14. Płaca minimalna w przyszłym roku dwukrotnie podwyższona / K. Topolska // Gazeta Prawna. – 2022, nr 249 : 27.12, s. B10.
 15. Pojęcie i dopuszczalność pracy zdalnej w świetle przygotowanych zmian Kodeksu pracy / D. Makowski // Monitor Prawa Pracy. – 2022, R. 19, nr 4, s. 14-17.
 16. Pojęcie podmiotu prawnego w dyrektywie 2019/1937 Unii Europejskiej o ochronie sygnalistów / Z. Hajn // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2022, nr 10, s. 3-8.
 17. Pojęcie tymczasowego zatrudnienia : [artykuł odorzeczniczy] / A. Piszczek // Monitor Prawa Pracy. – 2022, R. 19, nr 4, s. 60-64.
 18. Prawo pracy : co się zmieniło w 2022 r., a co nas czeka w 2023 r. / J. Śliwińska // Gazeta Prawna. – 2022, nr 251 : 29.12, s. C1-C2.
 19. Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych / A. M. Świątkowski // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2022, nr 10, s. 33-41.
 20. Przycinarki trawnikowe z silnikiem spalinowym prowadzone przez operatora pieszego / W. Łabanowski // Atest. – 2022, nr 12, s. 59-65.
 21. Przywrócenie do pracy czy odszkodowanie : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / komentarz M. Czechowska // Monitor Prawa Pracy. – 2022, R. 19, nr 4, s. 53-55.
 22. Rektorzy : mimo podwyżek na uczelniach jest coraz biedniej / U. Mirowska-Łoskot // Gazeta Prawna. – 2022, nr 251 : 29.12, s. B7.
 23. Rosną składki z działalności / M. Rzemek // Gazeta Prawna. – 2022, nr 250 : 28.12, s. B10.
 24. Skonkretyzowanie przyczyny wypowiedzenia : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / komentarz M. Czechowska // Monitor Prawa Pracy. – 2022, R. 19, nr 4, s. 42-45.
 25. Strony będą współdziałać w kwestii bezpieczeństwa pracy zdalnej / B. Pawełko-Czajka // Rzeczpospolita. – 2022, nr 302, 29.12, s. D2.
 26. 30 lat Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP – rozwój i perspektywy / E. Bożejewicz, B. Kaczmarek, H. Karczowski // Atest. – 2022, nr 12, s. 46-49.
 27. Ubezpieczenia : co się zmieniło w 2022 r., a co nas czeka w 2023 r. / J. Śliwińska // Gazeta Prawna. – 2022, nr 251 : 29.12, s. D1-D3.
 28. Umowy zlecenia i o dzieło : złóż PIT-2, będzie 300 zł więcej / P. Wojtasik // Rzeczpospolita. – 2022, nr 302, 29.12, s. A11.
 29. Walka o podwyżki dla urzędników i nauczycieli wciąż trwa / A. Radwan // Gazeta Prawna. – 2022, nr 250 : 28.12, s. B1.
 30. Ważne zmiany dla przyszłych i obecnych emerytów / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. – 2022, nr 301, 28.12, Co się zmieni w 2023, cz. 2, s. 1.
 31. Wciąż dużo utrudnień w zatrudnianiu cudzoziemców / E. Piechota, F. Kowalski // Rzeczpospolita. – 2022, nr 302, 29.12, s. D4.
 32. Wykonywanie władzy publicznej przez przedsiębiorstwa na przykładzie Dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju / M. Zbucka-Gargas // Monitor Prawa Pracy. – 2022, R. 19, nr 4, s. 25-28.
 33. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika a prawo do odprawy z art. 8 ustawy o grupowych zwolnieniach : [z orzecznictwa Sądu Najwyższego] / E. Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2022, nr 10, s. 42-45.
 34. Wznowienie postępowania w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich / B. Baran-Wesołowska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2022, nr 10, s. 28-32.
 35. Zawieszenie nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / komentarz M. Czechowska // Monitor Prawa Pracy. – 2022, R. 19, nr 4, s. 46-49.
 36. Zmiana kodeksowej regulacji dotyczącej umów o pracę na okres próbny / P. Wąż // Atest. – 2022, nr 12, s. 4-8.
 37. ZUS daje i odbiera Ukraińcom. 500+ z zastrzeżeniami / U. Mirowska-Łoskot // Gazeta Prawna. – 2022, nr 250 : 28.12, s. B7.
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję