INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 39/2022

 

 3 – 9 października 2022 r.

 1. Aplikacje CIOP-PIB wspierające działalność firm w zakresie bhp – przegląd najważniejszych funkcji i zmian wprowadzonych w latach 2020-2022 / M. Piętka // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 8, s. 22-26.
 2. Badania wybranych rękawic antywibracyjnych dostępnych na polskim rynku / P. Kowalski, J. Zając // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 6, s. 9-11.
 3. Baza wiedzy o środkach ochrony indywidualnej: struktura, weryfikacja i perspektywy rozwoju / K. Majchrzycka, M. Okrasa // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 6, s. 23-28.
 4. Bezrobotny na stażu z wyższym stypendium / M. Topolewska // Gazeta Prawna. – 2022, nr 194 : 6.10, s. B7.
 5. Co się dzieje z mózgiem pod wpływem stresu? / S. Sumińska // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 8, s. 8-9.
 6. Czy najbogatsi powinni dostawać 500+ / M. Rzemek // Gazeta Prawna. – 2022, nr 194 : 6.10, s. B1.
 7. Czy osoby z niepełnosprawnością są dyskryminowane na polskim rynku pracy / K. Cholewa // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 5, s. 29.
 8. Dialog społeczny w budowaniu kultury bezpieczeństwa / A. Rudzińska-Rdzanek // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 5, s. 6-7.
 9. Identyfikacja zagrożeń na stanowiskach pracy geodety / P. Prus, M. Młynarczyk // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 5, s. 24-28.
 10. Jak podnieść jakość i zoptymalizować koszty szkoleń bhp ? / (arr) // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 8, s. 29.
 11. Jesień przynosi intensywny okres zmian w prawie imigracyjnym / M. Kacprzyk // Rzeczpospolita. – 2022, nr 233 : 6.10, s. D2-D3.
 12. Kompleksowe podejście do medycyny pracy i bezpieczne usuwanie azbestu / (arr) // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 6, s. 29.
 13. Metody zabezpieczania przed wybuchem mieszaniny pyłowo-powietrznej w procesie przetwórstwa zbóż / M. Celiński, J. Przybysz, M. Borucka, K. Mizera, A. Gajek // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 7, s. 8-11.
 14. Nacisk na równość i jawność płac / M. Frąckowiak, P. Świder // Rzeczpospolita. – 2022, nr 233 : 6.10, s. D8.
 15. Nadmierna ochrona umów terminowych / P. Zawirska, M. Rogocz // Rzeczpospolita. – 2022, nr 233 : 6.10, s. D7.
 16. Nieobecność w domu podczas kontroli nie pozbawi już zasiłku / A. Kwiatkowska // Gazeta Prawna. – 2022, nr 194 : 6.10, s. D1.
 17. O co tyle hałasu? / M. Nowak-Kreyer // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 6, s. 6-8.
 18. Obiektywne parametry oceny jakości akustycznej pomieszczeń edukacyjnych / J. Radosz // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 6, s. 12-15.
 19. Określanie objętości przestrzeni powietrznych pod odzieżą z wykorzystaniem techniki skanowania 3D – studium przypadku / M. Młynarczyk, J. Jankowski, J. Orysiak // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 8, s. 17-21.
 20. Podnoszenie kompetencji członków Sieci Ekspertów ds. BHP poprzez cykliczne seminaria szkoleniowe / M. Malińska // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 7, s. 4-5.
 21. Pomiary hałasu wytwarzanego przez źródła znajdujące się blisko ucha – na przykładzie zestawów słuchawkowych / E. Kozłowski, R. Młyński // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 7, s. 21-24.
 22. Praca zdalna na nowych zasadach / B. Kapłon // Rzeczpospolita. – 2022, nr 233 : 6.10, s. D4-D5.
 23. Prawne wymogi kontroli szkodliwych czynników biologicznych w świetle zmian legislacyjnych w latach 2000-2020 / R. L. Górny, M. Gołofit-Szymczak // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 7, s. 12-20.
 24. Przekształcanie pracy jako metoda budowania dobrostanu / Ł. Kapica, A. Najmiec // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 8, s. 4-6.
 25. Raport „Women at work 2022: a global outlook” – najważniejsze wnioski dla pracodawców / (mp) // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 8, s. 10-11.
 26. Rezultaty kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w 2021 r. / (kj) // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 7, s. 29.
 27. posiedzenie Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy / Wiktor M. Zawieska // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 7, s. 25-28.
 28. posiedzenie Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy / Wiktor M. zawieska // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 8, s. 27-28.
 29. Ultradźwiękowa technika haptyczna – działanie, zastosowania, zagrożenia / L. Morzyński, A. Swidziński, A. Shmyk // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 6, s. 18-22.
 30. Warunki środowiska pracy w krajach UE w świetle badań Eurostatu / Z. Pawłowska // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 5, s. 20-23.
 31. Wirtualna rzeczywistość jako środek dydaktyczny w szkoleniach z obszaru pracy na wysokości / M. Jachowicz, G. Owczarek // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 5, s. 10-13, rys.
 32. Wpływ warunków akustycznych na subiektywnie odczuwane obciążenie i zmęczenie pracowników biurowych / J. Kamińska, J. Radosz // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 5, s. 14-18.
 33. Zastosowanie technik VR do wspomagania szkolenia operatorów przenośnych pilarek łańcuchowych / M. Wodzyński, A. Dąbrowski // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 8, s. 12-16.
 34. Zatrudnianie nauczycieli na nowych zasadach / A. Sosnowski // Rzeczpospolita. – 2022, nr 233 : 6.10, s. D6.
 35. ZUS wypłaci wsparcie firmom znad Odry / J. Kalinowska // Rzeczpospolita. – 2022, nr 233 : 6.10, s. D1
 36. Zwalnianie pracowników : 16 najczęściej popełnianych błędów / S. Paruch, R. Stępień, A. Nicińska-Chudy, K. Krzysztofik // Dziennik. Gazeta Prawna. – 2022, nr 194 : 6.10, s. C1-C4.
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję