INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 21/2022

 

23 – 29 maja 2022 r.

 1. Badania okresowe wciąż są ważne / J. Kalinowska // Rzeczpospolita. – 2022, nr 121 : 24.5, s. D1.
 2. Budżetówka chce 20 proc. podwyżki / A. Radwan // Gazeta Prawna. – 2022, nr 98 : 23.05, s. B9.
 3. Ciąża a terminowa umowa o pracę / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2022, nr 21, s. 65.
 4. Deficyt pracowników bije w pracę tymczasową / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. – 2022, nr 119 : 24.5, s. A15.
 5. Ewolucja koncepcji Smart City w aktywności zasobów miejskich – studium przypadku Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / G. Kinelski // Przegląd Organizacji. – 2022, nr 2, s. 36-44.
 6. Inspekcje Europejskiego Urzędu ds. Pracy — mały krok w kierunku budowania unijnego rynku pracy / B. Surdykowska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2022, nr 4, s. 24-29.
 7. Kolejna rewolucja podatkowa obejmie także umowy zlecenia / S. Kozłowski // Rzeczpospolita. – 2022, nr 121 : 26.5, s. D2.
 8. Kolejne ułatwienia dla osób ubiegających się o pomostówki / A. Kwiatkowska // Gazeta Prawna. – 2022, nr 101 : 26.05, s. D1.
 9. Koniec z wyzyskiem Ukraińców. Rząd chce zmienić prawo / U. Mirowska-Łoskot // Gazeta Prawna. – 2022, nr 98 : 23.05, s. B10.
 10. Konieczne bedzie doprecyzowanie domniemania etatu / Ł. Guza // Gazeta Prawna. – 2022, nr 99 : 24.05, s. B10.
 11. Kontrola trzeźwości? Tak, ale ograniczona / Ł. Guza // Gazeta Prawna. – 2022, nr 101 : 26.05, s. B1.
 12. Ogromne wyzwanie dla nauczycieli / B. Michałowska // Tygodnik Solidarność. – 2022, nr 19, s. 56-57.
 13. Percepcja otoczenia zewnętrznego a strategia innowacji przedsiębiorstwa / A. Sopińska // Przegląd Organizacji. – 2022, nr 2, s. 3-11.
 14. Perspektywa paradoksów w zarządzaniu strategicznym / A. Kaleta [i in.] // Przegląd Organizacji. – 2022, nr 2, s. 11-20.
 15. Postrzeganie dyskryminacji w ocenie pracowniczej przez pracowników z niepełnosprawnością i ich przełożonych / A. Brzosko // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2022, nr 4, s. 10-23.
 16. Powstrzymać katastrofę emerytalną / A. Słojewska // Rzeczpospolita. – 2022, nr 119 : 24.5, s. A16.
 17. Pracownika – żołnierza będzie bardzo trudno zwolnić / M. Chochowska, M. Pakosz // Rzeczpospolita. – 2022, nr 121 : 26.5, s. D3.
 18. Prawne aspekty automatyzacji przyznawania i wypłaty świadczeń przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych / J. Szyjewska-Bagińska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2022, nr 4, s. 36-44.
 19. Priorytety wzrostu przedsiębiorstw w Polsce przed i w czasie trwania pandemii / P. Dziurski // Przegląd Organizacji. – 2022, nr 2, s. 28-36.
 20. Relatywna premia płacowa jako efekt zmiany miejsca zamieszkania absolwentów studiów wyższych / M. Rocki // Wiadomości Statystyczne. – 2022, R. 66, nr 4, s. 1-17.
 21. Sąd bada zasadność zwolnienia / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2022, nr 20, s. 61.
 22. Status prawny spółki cywilnej w świetle ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy / M. Latos-Miłkowska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2022, nr 4, s. 30-35.
 23. Tożsamość cyfrowa organizacji – transformacja czy dysrupcja / M. Jedynak [i in.] // Przegląd Organizacji. – 2022, nr 2, s. 21-27.
 24. Umowy o pracę / M. Czyżewski // Gazeta Wyborcza. – 2022, nr 119, 24.5, s. 4.
 25. Ustawa o grupowych zwolnieniach — obowiązek zwrotu odprawy z art. 8 ust. 1 w odniesieniu do zwolnień indywidulanych (art. 10 ust. 1) — najnowsze orzecznictwo : [z Orzecznictwa Sądu Najwyższego] / E. Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2022, nr 4, s. 52-54.
 26. W sejmie ekspresowe prace nad minimalnymi płacami medyków / D. Beker // Gazeta Prawna. – 2022, nr 101 : 26.05, s. B8.
 27. Wypadki przy pracy mniejszym obciążeniem dla ZUS / P. Szewioła // Gazeta Prawna. – 2022, nr 101 : 26.05, s. B9.
 28. Znaczenie zasady sumowania okresów ubezpieczenia dla obliczania wysokości świadczeń ubezpieczeniowych w świetle najnowszego orzecznictwa TSUE : [z Orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej] / A. M. Świątkowski // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2022, nr 4, s. 45-51.
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję