INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 14/2019

Przegląd czasopism nr 1/2019

1-7 kwietnia 2018

1. Chroni strażaków również przed patogenami i czynnikami rakotwórczymi / (rob) // Atest. – 2019, nr 3, s. 42-43.

2. Grywalizacja w szkoleniach bhp / A. Oksanowicz-Beszter // Atest. – 2019, nr 3, s. 18-24.

3. Imigranci w systemie opieki nad osobami starszymi / Kałuża-Kopias // Rynek Pracy / IPiSS. – 2018, nr 3, s. 36-45.

4. Instrukcja bhp jako praktyczne narzędzie / B. Ziędalski // Atest. – 2019, nr 3, s. 4-8.

5. Kobiety na rynku pracy – równe szanse i elastyczność / P. Łukaszuk // Rynek Pracy. / IPiSS. – 2018, nr 3, s. 56-60.

6. Kobiety w dialogu społecznym / (a.mac.) // Dialog w Centrum i Regionach. – 2019, nr 2, s. 8-9.

7. Matryca bezpieczeństwa pożarowego w odniesieniu do procesu inwestycyjnego / J. Dudek // Atest. – 2019, nr 3, s. 28-31.

8. Milicki Jarmark Zawodów Deficytowych – centrum wymiany informacji między lokalnym światem edukacji i pracy / A. Zaradna // Rynek Pracy. / IPiSS. – 2018, nr 3, s. 68-71.

9. Murarze i tynkarze to nie cyrkowcy / (rk) // Atest. – 2019, nr 3, s. 39-40.

10. Najnowsze i oczekiwane zmiany kodeksowych przepisów dotyczących problematyki bhp / P. Wąż // Atest. – 2019, nr 3, s. 13-15.

11. Niskie bezrobocie – zagrożenie sektora usług społecznych? / P. Szukalski // Rynek Pracy. / IPiSS. – 2018, nr 3, s. 16-24.

12. Nie tylko sprawiedliwy, lecz także mądry wybór / B. Surdykowska // Dialog w Centrum i Regionach. – 2019, nr 2, s. 13-16.

13. Nowe przepisy bhp i prawa pracy : przegląd przepisów prawnych zamieszczonych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim w 2019 r. // Atest. – 2019, nr 3, s. 59.

14. Od kopalni po pomoc imigrantom / (ez) // Dialog w Centrum i Regionach. – 2019, nr 2, s. 17-20.

15. Od przysięgłych gornych do inspektorów pracy / oprac. S. Orzeł // Atest. – 2019, nr 3, s. 50-52.

16. Odmięśniarka i pokrewne maszyny garbarskie / W. Łabanowski // Atest. – 2019, nr 3, s. 62-67.

17. Podwyżki, sygnaliści i strategia rozwoju regionalnego // Dialog w Centrum i Regionach. – 2019, nr 2, s. 21-29.

18. Polskie wersje norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową opublikowane w listopadzie 2018 roku / W. Łabanowski // Atest. – 2019, nr 3, s. 38-39.

19. Pomoc potrzebna od zaraz // Dialog w Centrum i Regionach. – 2019, nr 2, s. 30-36.

20. Praca socjalna wiąże się z wypełnianiem społecznej misji i wymaga szczególnej odpowiedzialności za drugiego człowieka / E. Bojanowska ; rozm. M. Zdancewicz // Rynek Pracy. / IPi – 2018, nr 3, s. 7-15.

21. Pracownicy socjalni, opiekunki środowiskowe i opiekunowie w domach pomocy społecznej – stan i przyszłość wybranych zawodów pomocowych w Polsce / R. Iwański // Rynek Pracy. / IPiSS. – 2018, nr 3, s. 46-55.

22. Regulaminy w zakładzie pracy : jak prawidłowo je sporządzać // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 6, 81 s.

23. Rynek usług opiekuńczych – dynamicznie rozwijający się segment gospodarki / Z. Szweda-Lewandowska // Rynek Pracy. / IPiSS. – 2018, nr 3, s. 25-35.

24. Senior w pracy / D. Figuła // Rynek Pracy. / IPiSS. – 2018, nr 3, s. 74-76.

25. Smog szkodzi także pracownikom // Atest. – 2019, nr 3, s. 16.

26. Trendy na rynku pracy / B. Grabczyk // Rynek Pracy. / IPiSS. – 2018, nr 3, s. 61-63.

27. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych 2019 z komentarzem : stan prawny na 15 lutego 2019 r. / koment. M. Kozłowska, M. Łabanowski, P. Kostrzewa // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 6, Dodatek, 163 s.

28. „Zachodniopomorskie Małe Skarby” / K. Dmochowska // Rynek Pracy. / IPiSS. – 2018, nr 3, s. 64-67.

29. Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu / A. Lejko // Atest. – 2019, nr 3, s. 60-61.

30. Zasady minimalizacji ryzyka przy budowie, eksploatacji i modernizacji maszyn – informowanie i ostrzeganie / S. Kowalewski. – Cz. 1-2 // Atest. – 2019, nr 2, s. 18-21; nr 3, s. 34-37.

 

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję