INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 11/2019

Przegląd czasopism nr 1/2019

11 – 17 marca 2018

1. Bezpodstawne wzbogacenie się pracownika kosztem pracodawcy : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 2 , s. 35-37.

2. Charakter prawny i zasady ustalania wynagrodzenia za wynalazek pracowniczy / M. Wasil // Monitor Prawa Pracy. – 2018, R. 15, nr 12, s. 22-29.

3. Dodatkowe zajęcia nauczycieli – niepłatne czy płatne? / S. Senyszyn // Inspektor Pracy. – 2019, nr 2, s. 10-11.

4. Domniemanie istnienia stosunku pracy a uprzywilejowanie nielegalnie zatrudnionych cudzoziemców w świetle konstytucyjnej zasady różności i zakazu dyskryminacji w prawie pracy / E. Buchowiecka, E. Miszczyk-Wróbel // Monitor Prawa Pracy. – 2018, R. 15, nr 12, s. 17-21.

5. Dyżur pracownika / P. Bogdański // Inspektor Pracy. – 2019, nr 2, s. 6-9.

6. Emerytury dla artystów poruszyły nie tylko środowisko. Wszyscy do nich dopłacimy / K. Topolska // Gazeta Prawna. – 2019, nr 48 : 08-10.03, Tygodnik Gazeta Prawna nr 10 s. C16-C20.

7. Interes publiczny w rozgraniczeniu funkcji oceny pracowniczej i kary porządkowej w zakładzie pracy / P. Krzyżaniak // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 2 , s. 14-18.

8. Istota i sposoby pojmowania przywództwa strategicznego w naukach o zarządzaniu / M. Krupa-Dominiczewska // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2018, z. 357, s. 9-19.

9. Kodeks Etyki Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy // Inspektor Pracy. – 2019, nr 2, Dodatek, 11 s.

10. Koncepcja bilansu nominałów czasu pracy w kontekście delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług : aspekty praktyczne / P. Wąż // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 2 , s. 25-32.

11. Konsekwencje przekroczenia granic dozwolonej krytyki pracodawcy w ujęciu prawa karnego materialnego / M. Bosak-Sojka, W. Wilczak // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 2 , s. 7-13.

12. Korporacje równość płac mają gdzieś / A. Rozwadowska // Gazeta Wyborcza. – 2019, nr 57: 08.03, s. 13.

13. Niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. – 2018, R. 15, nr 12, s. 41-43.

14. Ochrona bezpieczeństwa i zdrowia pracowników : [orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości. Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne] // Monitor Prawa Pracy. – 2018, R. 15, nr 12, s. 51-56.

15. Odszkodowanie dla pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia / R. Sadlik // Monitor Prawa Pracy. – 2018, R. 15, nr 12, s. 30-33.

16. Pieniądze na trzynastkę można wydać lepiej / P. Skwirowski // Rzeczpospolita. – 2019, nr 57 : 08.03, s. A22.

17. Porozumienie w sprawie zwolnień grupowych / J. Szmit. – Cz. 1-2 // Tygodnik Solidarność. – 2019, nr 9, s. 63 ; nr 10, s. 63.

18. Prace w wykopach : błędy, nieprawidłowości oraz dobre praktyki / M. Dudek // Inspektor Pracy. – 2019, nr 2, s. 20-24.

19. Prawo do pracy skazanych a art. 10 RODO / A. Sobczyk // Monitor Prawa Pracy. – 2018, R. 15, nr 12, s. 9-16.

20. Redukcja ryzyka – kontaktowe urządzenia ochronne maszyn / K. Okseniuk // Inspektor Pracy. – 2019, nr 2, s. 27-29.

21. Roszczenie o nawiązanie stosunku pracy w służbie cywilnej : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 2 , s. 38-41.

22. Rozwiązanie przez nauczyciela stosunku pracy w związku ze stosowanym przez pracodawcę mobbingiem : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 2 , s. 42-47.

23. Style kierowania i relacje przełożony-podwładny w praktyce działalności przedsiębiorstw z subregionu ostrołęckiego i kierunki zmian w przyszłości / I. Żuchowski // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2018, z. 357, s. 20-35.

24. Uczestnictwo w spółce kapitałowej jako przedmiot pracowniczego zakazu konkurencji / W. Paszowski // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 2 , s. 19-24.

25. Ujawnienie tajemnicy zawodowej przez pracownika jako podstawa zwolnienia dyscyplinarnego : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. – 2018, R. 15, nr 12, s. 36-40.

26. Umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 2 , s. 48-49.

27. Ustalenie wysokości wynagrodzenia za pracę w okresie pozostawania w stosunku pracy : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. – 2018, R. 15, nr 12, s. 44-48.

28. Wynagrodzenie za coroczny urlop wypoczynkowy : [orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości. Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne] oprac. E. Skibińska // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 2, s. 52-56.

 

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję