Udostępniamy tutaj wykazy literatury, które przygotowujemy na konferencje organizowane przez "CPS Dialog" i IPiSS. Przedmiotem tych spotkań są ważne, aktualnie dyskutowane problemy życia społecznego. Wierzymy, że takie zestawienia mogą być przydatne nie tylko ich uczestnikom, ale także wszystkim zainteresowanym takimi problemami.