"Rzeczpospolita" radzi 
gdzie szukać dokumentów zlikwidowanych zakładów pracy

 

Wykaz  zeskanowanych UZP (dostęp  do treści po kliknięciu na wybrany układ)