Wrzesień 2016 r.

 1. Adepci pedagogiki pracy w projekcjach i eksploracjach naukowych / Barbara Baraniak [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016. - 183 s.

  53814

  2.Choroby zawodowe w Polsce w 2012 r. = Occupational diseases in Poland in 2012 / Neonila Szeszenia-Dąbrowska, Urszula Wilczyńska, Wojciech Sobala ; Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera. Centralny Rejestr Chorób Zawodowych. - Łódź : Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera, 2013. - 92 s.

  53825

  3.Choroby zawodowe w Polsce w 2013 r. = Occupational diseases in Poland in 2013 / Neonila Szeszenia-Dąbrowska, Urszula Wilczyńska, Wojciech Sobala ; Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera. Centralny Rejestr Chorób Zawodowych. - Łódź : Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera, 2014. - 81 s.

  53826

  4.Choroby zawodowe w Polsce w 2014 r. = Occupational diseases in Poland in 2014 / Neonila Szeszenia-Dąbrowska, Urszula Wilczyńska, Wojciech Sobala ; Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera. Centralny Rejestr Chorób Zawodowych. - Łódź : Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera, 2015. - 71 s. 

  53827

  5.Dobre praktyki : doświadczenia urzędów pracy / Ewa Andziulewicz [i in.] ; Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. - Warszawa : MRPiPS, 2016. - 128 s.- (Zeszyt Metodyczny Pośrednika Pracy ; nr 6 (15)).

  53804

  53805

  6.Doradztwo zawodowe w perspektywie całożyciowego uczenia się / red. nauk. Ewa Solarczyk-Ambrozik. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016. - 303 s. - (Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 233).

  53815

  7.Edukacja a rynek pracy : od procesów do efektów kształcenia : praca zbiorowa / pod red. Ewy Wiśniewskiej, Małgorzaty Jagodzińskiej, Kingi Przybyszewskiej. - Płock : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, 2012. - 301 s.

  53785

  8.Ekonomiczne i Społeczne Zagadnienia Pracy w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim : bibliografia za 2015 r. / oprac. Joanna Więckowska-Trzyszka. - Warszawa : GBPiZS, 2016. - V, 77 s. + dysk optyczny (CD-ROM).

  10474 Czyt.

  10475 Inf.

  10476

  9.Employment law and pensions / David Pollard. - Haywards Heath : Bloomsbury Professional, 2016. - LXXVI, 743 s.

  53810

  10.Figuration work : student participation, democracy and university reform in a global knowledge economy / Gritt B. Nielsen. - New York ;Oxford : Berghahn Books, 2015. - IX, 266 s. - (EASA Series ; 27).

  53811

  11.Informacja o działalności agencji zatrudnienia w 2015 r. / Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. - Warszawa : MRPiPS, 2016. - 78 s. - (Biblioteczka Rynku Pracy).

  53808

  53809

  12.Jedna czy wiele? : rozwój koncepcji pracy socjalnej na świecie / Jerzy Szmagalski. - Warszawa : Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2016. - 291 s. - (Ex Libris Pracownika Socjalnego).

  53799

  13.Katalog Wydawnictw Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych : 2009-2015 / oprac. Krystyna Cetera. - Warszawa : GBPiZS, 2016. - 122 s. + dysk optyczny (CD-ROM).

  53792 Czyt.

  53793 Inf.

  53794

  14.Labour law, vulnerability and the regulation of precarious work / Lisa Rodgers. - Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2016. - 247 s.

  53812

  15.Opieka długoterminowa w Polsce i w Republice Czeskiej / Paweł Łuczak. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - 151 s.

  53800

  16.Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy : monografia / red. nauk. Elżbieta Robak. - Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015. - 242 s.

  53816

  17.PFRON : rewolucja we wpłatach / Luiza Klimkiewicz. - Warszawa : INFOR, 2016. - 224 s.

  53786

  18.Planowanie kariery a interaktywna sieć zawodów : scenariusze zajęć warsztatowych w pracy doradców zawodowych / Krystyna Lelińska. - Warszawa : Difin, 2016. - 327 s.

  53817

  19.Polityka państwa na rynku pracy : uwarunkowania - kierunki zmian - efekty / Agnieszka Furmańska-Maruszak [i in.]. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015. - 171, [4] s.

  53818

  20.Polityka wobec starości i starzenia się w Polsce w latach 2015-2035 : aspekty teoretyczne i praktyczne / Piotr Błędowski, Zofia Szweda-Lewandowaska. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2016. - 139, [1] s. - (Studia i Monografie / IPiSS).

  53790 Czyt.

  53791

  21.Polska w dialogu : tradycja, zmiany, porównanie, perspektywy / red. nauk. Andrzej Zybała. - Warszawa : Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog", 2016. - 201 s.

  53787

  22.Praca i wynagrodzenia w gospodarce kreatywnej : uwarunkowania - specyfika - ewolucja / Kamil Zawadzki. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. - 285 s.

  53819

  23.Praca socjalno-wychowawcza z rodziną w ujęciu wybranych koncepcji : analiza metodycznego działania z osobami potrzebującymi pomocy / pod red. Izabeli Krasiejko, Małgorzaty Ciczkowskiej-Giedziun. - Warszawa : Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2016. - 225 s. - (Ex Libris Pracownika Socjalnego).

  53798

  24.Rodzinna piecza zastępcza : poradnik praktyczny / red. Agnieszka Kwaśniewska-Sadkowska ; [aut.] A. Kwaśniewska-Sadkowska [i in.]. - Stan prawny: grudzień 2015 r. - Warszawa : MRPiPS, 2016. - 80 s.

  2403/A

  25.Rokowania zbiorowe w cieniu globalizacji : rola i miejsce związków zawodowych w korporacjach ponadnarodowych / red. nauk. Jan Czarzasty. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014. - 215 s.

  53829

  26.Rozwiązywanie sporów zbiorowych : informator 2015 / Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego. - Warszawa : MRPiPS, 2016. - 85 s. - (Biblioteka Dialogu Społecznego).

  53803

  27.Rozwój elastycznego rynku pracy : uwarunkowania prawno-ekonomiczne / Maria Majewska, Sebastian Samol. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016. - 172 s. - (Prawo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 193).

  53820

  28.Siła lidera : jak efektywnie zarządzać : doświadczenia z polskiego rynku / Agnieszka Kozak, Agnieszka Sowińska-Wróbel. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. - 242 s. 

  53821

  29.Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 roku / Państwowa Inspekcja Pracy. - Warszawa : Państwowa Inspekcja Pracy, 2016. - 237 s.

  S. 2137

  30.Superwizja jako instrument rozwoju zawodowego w służbach społecznych / Marco Ferreira, Mirosław Grewiński, José Reis-Jorge. - Warszawa : Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2014. - 114 s. 

  53801

  31.Terytorialne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce w 2015 roku / Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. - Warszawa : MRPiPS, 2016. - 179 s. - (Biblioteczka Rynku Pracy).

  53806

  53807

  32.Transnationalisation of social rights / ed. Andreas Fischer-Lescano, Kolja Möller. -  Cambridge : Intersentia, 2016. - XX, 309 s.

  53784

  33.Ustawa o pracownikach samorządowych : komentarz / Magdalena Rycak, Artur Rycak, Jakub Stelina ; wstęp Jerzy Stepień. - Wyd. 2., stan prawny na 1 lipca 2016 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 369 s. - (Komentarze Praktyczne).

  53828

  34.Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego : 13 lat funkcjonowania : lata 2002-2015 / Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego. - Warszawa : MRPiPS, 2016. - 50 s. - (Biblioteka Dialogu Społecznego).

  53802

  35.World employment social outlook 2016 : transforming jobs to end poverty / International Labour Organization. - Geneva : International Labour Office, 2016. - XVII, 182 s.

  53813

  36.Wynagrodzenia w Polsce : przesłanki i hamulce wzrostu / red. nauk. Marek Bednarski ; Kazimierz W. Frieske [i in.]. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2016. - 121 s.

  53788 Czyt.

  53789

  37.The young and the elderly at risk : individual outcomes and contemporary policy challenges in European societies / ed. by Ioana Salagean, Catalina Lomos, Anne Hartung. - Cambridge : Intersentia, 2015. - XVIII, 256 s. - (Social Europe Series ; Vol. 34).

  53783

  38.Zabezpieczenie emerytalne : modele i determinanty zachowań polskich gospodarstw domowych / Iwona Olejnik. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2016. - 225, [1] s.

  53822

  39.Zarządzanie bhp : czynniki oddziaływania na stanowisko i środowisko pracy : monografia / red. nauk. Waldemar Jędrzejczyk, Tomasz Nitkiewicz. - Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015. - 139 s.

  53824

  40.Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach stosowania niestandardowych form zatrudnienia / Dominika Bąk-Grabowska. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2016. - 254 s. - (Monografie i Opracowania / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ; nr 263).

  53823