Październik 2016 r.

 1. Asystentura rodziny : rekomendacje metodyczne i organizacyjne / Izabela Krasiejko ; Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Pożytku Publicznego. - Warszawa : MRPiPS, 2016. - 107, [1] s.

  2426/A

  2427/A

  2.Atlas dobrych praktyk FIO 2015 / [red. Stefan Kołucki, Bernadeta Pyrka] ; Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Pożytku Publicznego. - Warszawa : MRPiPS, [2016]. - 259 s. - (Biblioteka Pożytku Publicznego).

  53844

  53845

  3.Judgments of the Administrative Tribunal of the International Labour Organization : 122th Session (April-May 2016). - Geneva : International Labour Office, 2016. - wiele liczb.

  53837

  4.Jugements du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail : rendus lors de la 122e session (avril-mai 2016). - Genève : Bureau international du Travail, 2016. - wiele liczb.

  53838

  5.Kształcenie przez całe życie : uczenie się dorosłych, inwestycje w kadry w przedsiębiorstwach i instytucje szkoleniowe na podstawie badań realizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego / Anna Szczucka, Konrad Turek, Barbara Worek ; Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. - Warszawa : PARP, 2012. - 110 s.

  2413/A

  6.Kształcenie ustawiczne a potrzeby mazowieckiego rynku pracy / [aut. Dariusz Turek, Agnieszka Wojtczuk-Turek, Krzysztof Marczak]. - Warszawa : Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, 2015. - 247 s.

  2407/A

  7.Losy absolwentów : podsumowanie badań jakościowych (2012-2015) / [aut. Grzegorz Gach i in.]. - Lublin : Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, 2015. - 56 s.

  2420/A

  8.Losy absolwentów szkół województwa lubelskiego : raport z badań ilościowych wśród absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i techników / [aut. Grzegorz Gach, Piotr Krzesiński, Karolina Sokolińska]. - Lublin : Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, 2015. - 92 s.

  2421/A

  9.Młodzież poza rynkiem pracy na Mazowszu / [aut. Grażyna Firlit-Fesnak]. - Warszawa : Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, 2015. - 148 s.

  2408/A

  10.Model prognozowania liczby pracujących dla województwa mazowieckiego : prognoza struktury i liczby pracujących w przekroju sektorów i podregionów oraz grup zawodów i podregionów województwa mazowieckiego na lata 2014-2020 / [aut. Ewa Kusideł, Artur Gajdos]. - Warszawa : Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, 2015. - 321 s.

  2409/A

  11.Monitoring ofert pracy w województwie lubelskim : listopad 2013 - kwiecień 2015 / [aut. Michał Morchat, Natalia Słowikowska, Anna Zakrzewska]. - Lublin : Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, 2015. - 96 s.

  2419/A

  12.Możliwości i ograniczenia osób młodych na wielkopolskim rynku pracy : raport pełny z badania / Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II. - Poznań : Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, 2015. - 161 s.

  2422/A

  13.Ne t'aide pas et l'Etat t'aidera : la sécurité sociale et la mort de la responsabilité / Éric Verhaeghe. - Monaco : Éditions du Rocher, 2016. - 249 s.

  53843

  14.PI Komplet innowacyjnych narzędzi optymalizujących współpracę podmiotów z przedsiębiorcami w zakresie ułatwienia wchodzenia na rynek pracy więźniom opuszczającym zakłady karne. Komponent A, Strategia przygotowania do wolności i zatrudnialności młodych więźniów opuszczających zakłady karne jako forma angażowania pracodawców : podręcznik użytkownika / Iwona Niewiadomska ; [Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie]. - [s.l. : s.n. , 2015]. - 24 s.

  S. 4412

  15.PI Komplet innowacyjnych narzędzi optymalizujących współpracę podmiotów z przedsiębiorcami w zakresie ułatwienia wchodzenia na rynek pracy więźniom opuszczającym zakłady karne. Komponent B, Skala gotowości do pracy byłych więźniów, skala kompetencji osób wspomagających readaptacje byłych więźniów, skala zapotrzebowania na pracę byłych więźniów i oczekiwania na wsparcie : podręcznik użytkownika / Michał Wiechetek ; [Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie]. - [s.l. : s.n., 2015]. - 40 s.

  S. 4413

  16.PI Komplet innowacyjnych narzędzi optymalizujących współpracę podmiotów z przedsiębiorcami w zakresie ułatwienia wchodzenia na rynek pracy więźniom opuszczającym zakłady karne. Komponent C, Komplet innowacyjnych rozwiązań / narzędzi / instrumentów moderujących współpracę podmiotów z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania wchodzenia na rynek pracy byłym więźniom : podręcznik użytkownika / Agnieszka Kozak ; [Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie]. - [s.l. : s.n., 2015]. - 27 s.

  S. 4414

  17.PI Komplet innowacyjnych narzędzi optymalizujących współpracę podmiotów z przedsiębiorcami w zakresie ułatwienia wchodzenia na rynek pracy więźniom opuszczającym zakłady karne. Komponent D, Warsztat kompetencji do pracy z grupą szczególnie zagrożoną na rynku pracy - byłymi więźniami : podręcznik użytkownika / Beata Maria Nowak ; [Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie]. - [s.l. : s.n., 2015]. - 55 s.

  S. 4415

  18.PI Komplet innowacyjnych narzędzi optymalizujących współpracę podmiotów z przedsiębiorcami w zakresie ułatwienia wchodzenia na rynek pracy więźniom opuszczającym zakłady karne. Komponent E, "Czytanie diagnozy" - projektowanie rozwoju zawodowego byłych więźniów w oparciu o ich kapitał : podręcznik użytkownika / Iwona Niewiadomska ; [Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie]. - [s.l. : s.n., 2015]. - 79 s. 

  S. 4416

  19.PI Komplet innowacyjnych narzędzi optymalizujących współpracę podmiotów z przedsiębiorcami w zakresie ułatwienia wchodzenia na rynek pracy więźniom opuszczającym zakłady karne. Komponent F, Grupy wsparcia zawodowego - superwizja pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej jak i pośrednictwa pracy świadczących wsparcie byłym więźniom : podręcznik użytkownika / Agnieszka Zielonka ; [Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Urząd Pracy w Lublinie]. - [s.l. : s.n., 2015]. - 27 s.

  S. 4417

  20.PI Komplet innowacyjnych narzędzi optymalizujących współpracę podmiotów z przedsiębiorcami w zakresie ułatwienia wchodzenia na rynek pracy więźniom opuszczającym zakłady karne. Komponent G, Model komitetu wspierającego zatrudnialność osób opuszczających zakłady karne jako forma współpracy z pracodawcami : podręcznik użytkownika. Maciej Dębski ; [Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie]. - [s.l. : s.n., 2015]. - 27 s.

  S. 4418

  21.PI Komplet innowacyjnych narzędzi optymalizujących współpracę podmiotów z przedsiębiorcami w zakresie ułatwienia wchodzenia na rynek pracy więźniom opuszczającym zakłady karne. Produkt finalny, Komplet innowacyjnych narzędzi optymalizujących model współpracy instytucji rynku pracy i integracji społecznej z przedsiębiorcami w zakresie wspierania readaptacji zawodowo-społecznej byłych więźniów w wieku 15-25 lat w ramach komponentów A-G / Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. - [s.l. : s.n., 2015]. - 323 s.

  S. 4419

  22.PI Komplet innowacyjnych narzędzi optymalizujących współpracę podmiotów z przedsiębiorcami w zakresie ułatwienia wchodzenia na rynek pracy więźniom opuszczającym zakłady karne. Instrukcja stosowania produktu finalnego, Komplet innowacyjnych narzędzi optymalizujących model współpracy instytucji rynku pracy i integracji społecznej z przedsiębiorcami w zakresie wspierania readaptacji zawodowo-społecznej byłych więźniów w wieku 15-25 lat w ramach komponentów A-G / [Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie]. - [s.l. : s.n., 2015]. - 16 s.

  S. 4420

  23.Des politiques de l'emploi pour une reprise et un développement durables : discussion récurrente au titre de la Déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable / Bureau International du Travail. - Genève : BIT, 2014. - VI, 90 s. - (Conférence Internationale du Travail (103 ; 2014), ISSN 02517-3218 ; Rapp. 6).

  52134

  24.Pomorski barometr zawodowy : raport końcowy 2014 / [aut. Gabriela Grotkowska, Tomasz Gajderowicz]. - Gdańsk : Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, 2015. - 80 s.

  2418/A

  25.Potrzeby i oczekiwania przedsiębiorstw : raport z badań ilościowych i jakościowych wśród mikroprzedsiębiorstw województwa lubelskiego (II fala badania - 2014/2015) / [aut. Jarosław Sawicki, Artur Kotliński, Żaneta Rosiak ; red. nauk. Marcin Haberla, Jarosław Sawicki]. - Lublin : Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, 2015. - 104 s.

  2416/A

  26.Potrzeby i oczekiwania pracodawców : raport z badań ilościowych wśród pracodawców województwa lubelskiego zatrudniających co najmniej 10 pracowników (II fala badania - IX/X 2014) / [red. nauk. Jakub Grabowski]. - Lublin : Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, 2015. - 82 s.

  2417/A

  27.Praca nierejestrowana na Mazowszu : synteza raportu z badania jakościowego i ilościowego / [aut. Elżbieta Kryńska i in. ; red. nauk. Grażyna Firlit-Fesnak]. - Warszawa : Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, 2015. - 278 s.

  2406/A

  28.Przewodnik po badaniach Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy / [oprac. Łukasz Łotocki ; Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy]. - Warszawa : Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, 2015. - 73 s.

  2423/A

  29.Rapport du Directeur général : annexe : la situation des travailleurs des territoires arabes occupés / Bureau International du Travail. - Genéve : BIT, 2014. - V, 61 s. - (Conférence Internationale du Travail (103 ; 2014), ISSN 0251-3218 ; Rapp. 1 ann.).

  52134

  30.Reforma dialogu społecznego w Polsce : od zawieszenia do nowej formuły trójstronnej debaty / Anna Grabowska. - Warszawa : Friedrich Ebert Stiftung, 2016. - 123 s.

  2410/A

  31.Regulamin konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2017 r. / Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. - Warszawa : MRPiPS, 2016. - 67 s.

  2411/A

  2412/A

  32.Renforcer la lutte contre le travail forcé / Bureau International du Travail. - Genève : BIT, 2014. - IX, 108 s. - (Conférence Internationale du Travail (103 ; 2014), ISSN 0251-3218 ; Rapp. 4(2A)).

  52134

  33.Rynek pracy w Małopolsce 2013 : raporty tematyczne. - Kraków : Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, 2014. - skoroszyt 5 z. + dysk optyczny (CD-ROM).

  2425/A

  34.Słownik podstawowych terminów z zakresu ubezpieczeń społecznych polsko-angielsko-niemiecko-rosyjski / Zakład Ubezpieczeń Społecznych. - Warszawa : ZUS, 2016. - 161, [1] s.

  2404/A Inf.

  35.La transition de l'economie informelle vers l'economie formelle / Bureau International du Travail. - Genève : BIT, 2014. - IX, 99 s. - (Conférence Internationale du Travail (103 ; 2014), ISSN 0251-3218 ; Rapp. 5(2)).

  52134

  36.Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych : informator 2001-2015 / Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego. - Warszawa : MRPiPS, 2016. - 252 s. - (Biblioteka Dialogu Społecznego).

  53830

  53831

  37.Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych / red. nauk. Justyna Czerniak-Swędzioł ; aut. Maria Bosak [i in.]. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 284 s. - (Zagadnienia Prawne).

  53834

  38.Uwarunkowania i rodzaje wewnętrznych migracji zarobkowych mieszkańców Mazowsza : raport / [autorzy raportu: Anna Szatanowska, Katarzyna Smolińska ; we współpracy z Ewą Ciechanowską i in.]. - Warszawa : Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, 2015. - 121 s.

  2405/A

  39.What works : active labour market policies in Latin America and the Caribbean / International Labour Organization. - Geneva : International Labour Office, 2016. - XV, 186 s. - (Studies on Growth with Equity).

  53832

  40.Zarządzanie personelem w działalności sądów powszechnych / Zdzisław Czajka ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. - Warszawa : IPiSS, 2016. - 245, [1] s. - (Studia i Monografie / IPiSS).

  53835 Czyt.

  53836

  41.Zbiorowe prawo pracy : komentarz / red. nauk. Krzysztof W. Baran ; aut. Krzysztof W. Baran [i in.]. - Stan prawny na 15 czerwca 2016 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 1153 s. - (Komentarze / Wolters Kluwer Polska).

  53833 Czyt.