Maj 2016 r.

 1. Die betriebsbedingte Kündigung von Leiharbeitnehmern / Anne Praß. -  Frankfurt am Main : Peter Lang, 2016. - XVI, 207 s. - (Schriften zum Unternehmens- und Wirtschaftsrecht ; Bd. 21).

  53609

  2.Ciężar dowodu w prawie pracy : studium na tle prawnoporównawczym / Aneta Tyc. - Stan prawny na 1 marca 2016 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 372 s. - (Monografie / Wolters Kluwer Polska).

  53623

  3.Cyberdyskredytacja pracowników : uwarunkowania, formy, implikacje / Anna Lipka [i in.]. - Warszawa : CeDeWu.pl, 2016. - 182 s.

  53632

  4.Droit du licenciement des salariés protégés / Hubert Rose, Yves Struillou ; pref. Alain Lacabarats, postface Jean-Emmanuel Ray. - 5e éd - Paris : Economica, 2016. - XIII, 1656 s.

  53624

  5.Edukacja i praca człowieka implikacjami dla pedagogiki pracy i pedagogiki społecznej / Barbara Baraniak [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2015. - 116 s.

  53633

  6.Efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich w województwie podkarpackim / [pod kier. Marioli Zajdel-Ostrowskiej. - Rzeszów : Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, 2014. - 58 s.

  2391/A

  7.Etyka adwokacka i radcowska : komentarz, orzecznictwo i kazusy / [red.] Małgorzata Król. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. - XIV, 446 s. - (Aplikacje Prawnicze).

  53634

  8.Etyka zawodowa komornika sądowego / red. nauk. Andrzej Marciniak. - Sopot : Currenda, 2016. - 234 s.

  53635

  9.Europäisches Arbeitsrecht / Eva Kocher. -  Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft, 2016. - 246 s.

  53625

  10.Godzenie obowiązków zawodowych i rodzinnych : raport z badań jakościowych / [zespół aut. Grzegorz Gach i in.]. - Lublin : Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, [2015]. - 77 s. 

  2387/A

  11.Human resources management in corporate groups / eds. Czesław Zając, Dominika Bąk-Grabowska, Agnieszka Jagoda. - Wrocław : Publishing House of Wrocław University of Economics, 2015. - 164 s.

  53636

  12.The ILO from Geneva to the Pacific Rim : west meets east / ed. by Jill M. Jensen, Nelson Lichtenstein. - Houndmills : Palgrave Macmillan ; International Labour Office, 2016. - XIII, 318 s. - (ILO Century Series).

  53628

  13.Kapitał ludzki polskich województw - koncepcja pomiaru / Iwona Skrodzka. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2015. - 142 s.

  53637

  14.Kobiety pracujące w domu o sobie : analiza wywiadów pogłębionych na temat nieodpłatnej pracy domowej / Karolina Goś-Wójcicka ; współprac. Aleksandra Świątkiewicz, Marta Zięba. - Łódź : Instytut Spraw Obywatelskich, 2011. - 78 s.

  2393/A

  15.Kodeks pracy 2016 z komentarzem : dodatek do nr 3/2016 "Serwisu PP" / koment. Aleksander P. Kuźniar - Stan prawny na 5 stycznia 2016 r. - Warszawa : Infor, 2016. - 211 s. 

  2397/A

  16.Kultura organizacji publicznych świadczących usługi społeczne: orientacja, uwarunkowania i efekty / red. nauk. Aldona Frączkiewicz-Wronka, Izabela Marzec. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2015. - 213 s. - (Praca Naukowa / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach).

  53621

  17.Labor supply and taxation / Richard Blundell ; ed. by Andreas Peichl, Klaus F. Zimmermann. - Oxford : Oxford University Press, 2016. - XVIII, 466 s.

  53629

  18.Méga code du travail : commenté / Christophe Radé, Magali Gadrat. - 3ème èd. - [Paris] : Dalloz, 2016. - XCII, 3597 s. 

  53630

  19.Migracje a polityki migracyjne : prawo Unii Europejskiej na tle wybranych doświadczeń krajowych / Ewa Tuora-Schwierskott. - Ratyzbona : Wydawnictwo de-iure-pl, 2015. - 309 s.

  53638

  20.Model aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych z różnymi typami niepełnosprawności = Ein Modell zur beruflichen Aktivierung von arbeitslosen Menschen mit unterschiedlichen Behinderungsarten / [oprac. Piotr Bańczyk i in.]. - Łaziska Górne : Centrum Społecznego Rozwoju, 2015. - 73 s.

  2392/A

  21.Modele zabezpieczenia społecznego w wybranych krajach europejskich / Nicolò Triacca [i in.]. - Rzeszów : Stowarzyszenie "Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości", 2015. - 132 s.

  53614

  22.Nierówności społeczne na drodze do zrównoważonego rozwoju : problem polityki społecznej i gospodarczej / Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. - 265 s.

  53639

  23.Oblicza ubóstwa i wykluczenia społecznego w wybranych krajach europejskich / Elżbieta Szczygieł. - Rzeszów : Stowarzyszenie "Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości", 2015. - 121 s.

  53613

  24.Organizational accidents revisited / James Reason. - Farnham : Ashgate, 2016. - [IX], 147 s.

  53626

  25.Polityka społeczna wobec ludzi starych w Polsce na tle współczesnych przemian społeczno-gospodarczych / Michał Kubiak. - Gdańsk : Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, 2016. - 388 s.

  53615

  26.Polityka wobec rodziny i rodzicielstwa w Polsce : w pułapce konserwatyzmu? / Dorota Szelewa. - Warszawa : Friedrich Ebert Stiftung, 2014. - 24 s. - (Warszawskie Debaty o Polityce Społecznej ; 13).

  53619

  27.Poor Europe : the problem of poverty in chosen European countries / ed. by Grzegorz Libor, Dorota Nowalska-Kapuścik. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. - 273 s. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 3372).

  53640

  28.Poradnictwo zawodowe - rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym / red. Daniel Kukla, Wioleta Duda. - Warszawa : Difin, 2016. - 495 s.

  53641

  29.Powszechny system emerytalny a aktywność zawodowa emerytów / Lidia Jabłońska-Porzuczek, Władysława Łuczka. - Warszawa : Difin, 2016. - 226 s.

  53642

  30.Prawo pracy : między gospodarką a ochroną pracy : księga jubileuszowa Profesora Ludwika Florka / red. nauk. Monika Latos-Miłkowska, Łukasz Pisarczyk. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 667, [1] s.

  53631

  31.Przyszłość pracy w społeczeństwie informacyjnym / Andrzej Piotr Wierzbicki. - Warszawa : Instytut Łączności PIB, 2015. - 96 s.

  53612

  32.Reprezentatywność związków zawodowych na gruncie polskiego prawa / Radosław Galicki. - Warszawa : Warszawska Metropolia Prawosławna, 2016. - 284 s.

  53617

  33.Rodzina : jej teraźniejszość i przyszłość. T. 1-2 / pod red. Heleny Marzec, Katarzyny Szymczyk. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2014. - 2 wol. (459 ; 308 s.).

  53616

  34.A social inclusion roadmap for Europe 2020 / Hugh Frazer, Eric Marlier, Ides Nicaise. - Antwerpen - Apeldoorn : Garant, 2010. - 212 s.

  53618

  35.Sytuacja kobiet w systemie emerytalnym / Janina Petelczyc, Paulina Roicka. - Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2015. - 41 s. - (Badania, Ekspertyzy, Rekomendacje).

  2401/A

  36.Sytuacja osób z niepełnosprawnością na rynku pracy województwa lubelskiego - aktualne wyzwania : raport z badań jakościowych / [zespół aut. Grzegorz Gach, Piotr Krzesiński, Karolina Sokolińska]. - Lublin : Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, 2014. - 78 s.

  2389/A

  37.Szanse na rynku pracy osób 50+ : raport z badań jakościowych / [zespół aut. Grzegorz Gach, Gabriela Kasianiuk, Piotr Krzesiński]. - Lublin : Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, 2015. - 53 s.

  2388/A

  38.Tarifverträge zur Unternehmenspolitik? : Rechtliche Zulässigkeit und faktische Bedeutung / Wolfgang Däubler. - Frankfurt am Main : Bund-Verlag, 2016. - 109 s. - (HSI-Schriftenreihe ; Bd. 16).

  53627

  39.Terminowe umowy o pracę na nowych zasadach : najważniejsze pytania i odpowiedzi / [aut. Agata Kamińska i in.]. - Stan prawny na 1 marca 2016 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 299 s. - (Poradniki Kadrowe).

  53611

  40.Wpływ procesów globalizacyjnych na kondycję rynku pracy w wybranych państwach UE / red. nauk. Maria Balcerowicz-Szkutnik. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2015. - 131 s. - (Praca Naukowa / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach).

  53620

  41.Współpraca instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami na terenie gminy, powiatu, województwa zajmującymi się pomocą i wsparciem rodzin i jej wpływ na skuteczność działań pomocy społecznej / [pod kier. Marioli Zajdel-Ostrowskiej]. - Rzeszów : Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, 2014. - 49 s.

  2390/A

  42.Die Zerrüttung des Arbeitsverhältnisses / Charlotte Sander. -  Frankfurt am Main : Peter Lang, 2016. - XLI, 275 s. - (Schriften zum Arbeitsrecht und Wirtschaftsrecht ; Bd. 101).

  63610