Luty  2016 r.

 1. 40 lat Kodeksu pracy / red. nauk. Zbigniew Góral, Marcin A. Mielczarek. - Stan prawny na 30 września 2015 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - 396, [1] s. - (Monografie).
          53511
 2. Activation policies for the unemployed, the right to work and the duty to work / ed. Elise Dermine, Daniel Dumont. - Bruxelles : P.I.E. Peter Lang, 2014. - 280 s. - (Work & Society ; vol. 79).
          53510
 3. Asystentura i mediacje socjalne / pod red. Arkadiusza Durasiewicza i Izabeli Podobas. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka, 2015. - 184 s.
          53517
 4. Bieda i płeć : sfery podziału kreujące ubóstwo kobiet w krajach Unii Europejskiej / Grażyna Firlit-Fesnak. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-jr, 2015. - 328, [1] s.
          53518
 5. Co z tą pracą? : Pomorze Zachodnie w perspektywie interdyscyplinarnej i międzynarodowej / red. nauk. Stanisław Flejterski. - Szczecin : ZAPOL Wydawnictwo, 2013. - 607 s.
          53503
 6. Consuming work : youth labor in America / Yasemin Besen-Cassino. - Philadelphia : Temple University Press, 2014. - X, 188 s.
          53507
 7. Czas pracy kierowców : zagadnienia prawne i praktyczne / Magdalena Barbara Rycak. - Stan prawny na 1 grudnia 2015 r. - Warszawa ; Wolters Kluwer, 2015. - 432, [1] s.
          53516
 8. Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne / red. nauk. Krystyna Przybylska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. - 356 s.
          53519
 9. E-learning w kształceniu służb społecznych / Sergo Kuruliszwili. - Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2015. - 108 s.
          53504
 10. Employer and worker collective action : a comparative study of Germany, South Africa, and the United States / Andrew G. Lawrence. - Cambridge : Cambridge University Press, 2014. - XV, 356 s.
          53506
 11. Etyka pracy : przekonania wartościujące pracę a zaangażowanie pracowników / Damian Grabowski. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. - 247, [3] s. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 3320).
          53521
 12. Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych / Jolanta Itrich-Drabarek. - Warszawa : Difin, 2016. - 222 s.
          53520
 13. Europarecht - Grundlagen der Union / hrsg. Matthias Niedobitek [et al.]. - Berlin : Walter de Gruyter, 2014. - XL, 966 s.
          53508
 14. FIO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w latach 2005-2014 / [Anna Polak]. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2015. - 46 s. - (Biblioteka Pożytku Publicznego).
          2376/A
 15. Jak przygotować projekt w ramach konkursu FIO : przewodnik dla organizacji. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2015. - 56 s. - (Biblioteka Pożytku Publicznego).
          2377/A
 16. Kobiety w wojsku : przystosowanie zawodowe, relacje społeczne, emocje : studium socjologiczne / Beata Czuba. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2015. - 242 s.
          53522
 17. Kodeks pracy : komentarz / red. nauk. Krzysztof W. Baran. - Stan prawny na 2 stycznia 2016 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 1635, [1]. - (Komentarze Praktyczne).
          53512 Czyt.
 18. Kompleksowy przewodnik po świadczeniach z pomocy społecznej / Paweł Daniel, Arkadiusz Skomra, Jan Szuma. - Stan prawny na 30 czerwca 2015 r. - Wrocław : Presscom, 2015. - 405 s. - (Administracja Publiczna. Biblioteka).
          53523
 19. Kwestia społeczna u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla profesor Józefiny Hrynkiewicz / red. nauk. Ewa Giermanowska, Mariola Racław, Marek Rymsza. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2015. - 410 s.
          53524
 20. Oblicza starości we współczesnym świecie / Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2015.
          T. 1, Perspektywa psychologiczno-medyczna / red. Paweł Brudek [i in.]. - 501 s.
          T. 2, Perspektywa społeczno-kulturowa / red. Monika Guzewicz, Stanisława Steuden, Paweł Brudek. - 583 s.
          53525
 21. Oceny pracownicze w służbie cywilnej / Leszek Syguła, Iwona Sługocka. - Warszawa : CeDeWu, 2015. - 123 s.
          53530
 22. Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej : studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku. T. 3 / pod red. nauk. Pawła Graty. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015. - 258 s.
          52251
 23. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników na gruncie kodeksu pracy oraz wybranych ustaw szczególnych / Agata Ludera-Ruszel. - Stan prawny na 1 września 2015 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 311 s. - (Monografie).
          53513
 24. Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Inetta Jędrasik-Jankowska. - 7. wyd., stan prawny na 9 listopada 2015 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 426 s. - (Seria Akademicka).
          53514
 25. (PO)Nowoczesny HR instrumentem przeciwdziałania bezrobociu / Błażej Balewski. - Warszawa : Difin, 2015. - 133 s.
          53528
 26. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów pracowniczych / red. nauk. Agnieszka Góra-Błaszczykowska, Katarzyna Antolak-Szymanski. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2015. - 136 s.
          53532
 27. Praca socjalna wobec wyzwań współczesności. T. 1 / red. Elżbieta Bojanowska i Martyna Kawińska. - Warszawa : Kontrast, 2015. -  311 s.
          53509
 28. Prawo antydyskryminacyjne Unii Europejskiej / red. Anna Zawidzka-Łojek, Aleksandra Szczerba-Zawada. - Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2015. - 317 s. - (Strategie UE).
          53531
 29. Prawo do zabezpieczenia społecznego w Konstytucji RP : zagadnienia podstawowe / Krzysztof Ślebzak. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. - XXI, 226 s. - (Monografie Prawnicze).
          53529
 30. Prawo pracy Unii Europejskiej / Andrzej Marian Świątkowski. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015. - XXXVII, 480 s. - (Monografie Prawnicze).
          53533
 31. System ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce / Małgorzata Paszkowska. - Stan prawny: lipiec 2015 r. - Warszawa : Difin, 2015. - 235 s.
          53534
 32. Szkolenia, staże i inne formy wspierania podnoszenia kwalifikacji bezrobotnych : dane statystyczne 2010-2014 / [aut.] Joanna Kwiatkowska, Elżbieta Strojna. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2015. - 43 s.
          2378/A
 33. Świadczenia rodzinne : procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych w praktyce / Piotr Mrozek. - 2. wyd., stan prawny: styczeń 2016. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. - XIII, 386 s. + dysk optyczny (CD-ROM). - (Beck Info Biznes).
          53535
 34. Świadczenia rodzinne po zmianach od 1 stycznia 2016 / Anna Kawecka, Krzysztof Świtała, Krystyna Tymorek. - Stan prawny na 2 stycznia 2016 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - 208 s. - (Biblioteka Pomocy Społecznej ; 7).
          53515
 35. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy / Marcin Jachimowicz. - Warszawa : Difin, 2016. - 235 s.
          53536
 36. Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy : komentarz / Katarzyna Antolak-Szymanski, Tomasz Niedziński. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. - 299 s. - (Krótkie Komentarze Becka).
          53539
 37.  Working childhoods : youth, agency and the environment in India / Jane Dyson. - Cambridge : Cambridge University Press, 2014. - XVII, 171 s.
          53505
 38. Wyścig z maszynami : jak rewolucja cyfrowa napędza innowacje, zwiększa wydajność i w nieodwracalny sposób zmienia rynek pracy? / Erik Brynjolfsson, Andrew McAfee. - Warszawa : Kurhaus Publishing, 2015. - 92, [1] s. - (Cywilizacja).
          53538
 39. Zabezpieczenie społeczne w Polsce / [oprac. meryt. Anna Siporska] ; Zakład Ubezpieczeń Społecznych. - Warszawa : Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 2015. - 132 s.
          2379/A
 40. Zwolnienia grupowe : komentarz do ustawy / Mikołaj Rylski. - Warszawa : Difin, 2016. - 268 s.
          53537