Lipiec 2016 r.

 1. Coping, personality and the workplace : responding to psychological crisis and critical events / ed. by Alexander-Stamatios Antoniou, Cary L. Cooper. - Farnham : Gower Publishing, 2016. - XXVI, 405 s. - (Psychological and Behavioral Aspects of Risk Series).

  53712

  2.Człowiek w wielowymiarowym obszarze działań społecznych : kreacja, pomoc, interwencja / red. Wojciech J. Maliszewski, Marian Fiedor, Mirosław Drzewowski. - Piła : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica, 2015. - 240 s.

  53723

  3.Efektywność zmian systemowych w sektorze szkolnictwa zawodowego po 1999 roku / Agnieszka Hauer. - Warszawa : CeDeWu.pl, 2016. - 282 s. 

  53724

  4.Europejskie polityki imigracyjne : stare dylematy, nowe wyzwania / red. nauk. Grażyna Firlit-Fesnak, Łukasz Łotocki, Piotr W. Zawadzki. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-jr, 2016. - 214, [1] s. - (Polityka migracyjna i socjologia migracji ; t. 8).

  53725

  5.Finding a voice at work? : new perspectives on employment relations / ed. by Stewart Johnstone, Peter Ackers. - Oxford : Oxford University Press, 2015. - XXVI, 309 s. 

  53721

  6.Innowacyjna polityka senioralna XXI wieku : między ageizmem, bezpieczeństwem socjalnym i active ageing / Elżbieta Trafiałek. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. - 310 s.

  53726

  7.Jakość życia : od koncepcji do pomiaru / Tomasz Panek. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2016. - 153 s.

  53727

  8.Jobs or privileges : unleashing the employment potential of the Middle East and North Africa / Marc Schiffbauer [et al.]. - Washington : World Bank, 2015. - XXVII, 181 s.

  53722

  9.Kadry i płace w jednostkach pomocy społecznej / Karolina Woźniczko. - 2. wyd., stan prawny: marzec 2016. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - XXVIII, 308 s. - (Beck Info Biznes).

  53728

  10.Konwergencja, kapitał ludzki, innowacje : Polska w perspektywie porównawczej / red. nauk. Łukasz Jabłoński. - Warszawa : CeDeWu.pl, 2015. - 243 s.

  53693

  11.Leksykon prawa ubezpieczeń społecznych : 100 podstawowych pojęć / pod red. Aliny Wypych-Żywickiej. - 2 wyd. zm. i uaktual. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. - XVI, 258 s.

  53729 Czyt.

  12.Managing religious diversity in the workplace : examples from around the world / ed. by Stefan Gröschl, Regine Bendl. - Farnham : Gower Publishing, 2015. - XXII, 368 s. - (Gower Applied Business Research).

  53713

  13.Mediation im Arbeitsrecht : Möglichkeiten, Anwendungsbereiche, Umsetzung / Regina Nink. - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2016. - 269 s. - (Europäische Hochschulschriften. Reihe 2, Rechtswissen-schaft ; Bd. 5797).

  53719

  14.Metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi / red. nauk. Tadeusz Listwan, Łukasz Sułkowski. - Warszawa : Difin, 2016. - 276 s.

  53694

  15.Niemiecki proszek do prania i polnische Wirtschaft : polscy robotnicy sezonowi w Niemczech - obserwacje etnograficzne / Mathias Wagner [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2016. - 211 s.

  53730

  16.Nierówności i wzrost gospodarczy : sojusznicy czy wrogowie / Grzegorz M. Malinowski - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. - 186 s.

  53714

  17.Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Z. 44 (4/2015), cz. 1, Społeczeństwo, przedsiębiorstwa i regiony w dobie gospodarki elektronicznej / [red. nauk. Michał Gabriel Woźniak]. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015. - 437 s. 

  45938

  18.Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Z. 44 (4/2015), cz. 2, Społeczeństwo, przedsiębiorstwa i regiony w dobie gospodarki elektronicznej / [red. nauk. Michał Gabriel Woźniak]. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015. - 432 s.

  45938

  19.Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Z. 45 (1/2016), Social inequalities and economic growth / [red. nauk. Michał Gabriel Woźniak]. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. - 507 s.

  45938

  20.Occupational risk control : predicting and preventing the unwanted / Derek Viner. - Farnham : Gower Publishing, 2015. - XLVI, [1], 253 s. - (Gower Applied Business Research).

  53714

  21.Podnoszenie kwalifikacji zawodowych bezrobotnych i pracowników jako źródło mobilności zawodowej w świetle przepisów prawa pracy / Piotr Lipa. - Warszawa : Difin, 2016. - 329 s.

  53731

  22.The political economy of border drawing : arranging legality in european labor migration policies / Regine Paul. - New York : Berghahn Books, 2015. - XII, 232 s.

  53720

  23.Polityka rynku pracy : teoria i praktyka / red. nauk. Maciej Frączek. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2015. - 201 s. - (Zarządzanie Publiczne).

  53699

  24.Polityka wynagradzania kierownictwa banków : regulacje i praktyka / Agnieszka Słomka-Gołębiowska ; przedm. Leszek Pawłowicz. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 255 s.

  53716

  25.Polityka wynagrodzeń w Polsce : teoria i praktyka / Mariusz Nyk. - Warszawa : Difin, 2016. - 262 s.

  53701

  26.Praca kobiet w teorii ekonomii : perspektywa ekonomii głównego nurtu i ekonomii feministycznej / Anna Zachorowska-Mazurkiewicz. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016. - 193 s.

  53700

  27.Prawo pracy a prawo ubezpieczeń społecznych / Dorota Dzienisiuk. - Warszawa : Difin, 2016. - 441 s.

  53702

  28.Prawo rodzinne i opiekuńcze : praktyka, orzecznictwo, kazusy / Natalia Szok, Radosław Terlecki. - Stan prawny: luty 2016 r. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. - XVI, 306 s. - (Aplikacje Prawnicze).

  53703

  29.Program Rodzina 500 plus : zasady przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych na dzieci / Adam Błaszko [i in.]. - Stan prawny na 1 maja 2016 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 278 s. - (Biblioteka Pomocy Społecznej ; 12).

  53717

  30.Przemiany demograficzne w Polsce i ich społeczno-ekonomiczne konsekwencje / red. nauk. Bożena Kłos, Piotr Russel. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2016. - 262, [2], 43 s.

  53704

  31.The psychology of employee empowerment : concepts, critical themes and a framework for implementation / Rozana Ahmad Huq. - Farnham : Gower Publishing, 2015. - XXIII, 277 s. - (Gower Applied Business Research).

  53715

  32.Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci : komentarz / Paweł Daniel (red.), Piotr Ławrynowicz, Arkadiusz Skomra. - Wrocław : Presscom sp. z o.o, 2016. - 285 s. - (Administracja Publiczna. Biblioteka).

  53706

  33.Ustawa o pomocy społecznej : interpretacje przepisów w oparciu o orzecznictwo / Tomasz Krajewski. - Stan prawny: kwiecień 2016. - Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. - XLI, 259 s. - (Beck Info Biznes. Praktyczna Strona Prawa).

  53705

  34.Vereinbarungen über die Arbeitnehmermitwirkung nach dem Recht der Europäischen Union : Strukturprinzipien eines neuen Kollektivvertragstypus / Willem Schulte. - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2016. - 278 s. - (Studien zum Arbeitsrecht und zur Arbeitsrechtsvergleichung ; Bd. 29).

  53718

  35.Wielowymiarowość działań pomocowych w obszarze wsparcia rodziny / red. nauk. Józefa Matejek, Ewelina Zdebska. - Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2015. - 271 s.

  53707

  36.Women at work: trends 2016 / International Labour Organization. - Geneva : International Labour Office, 2016. - XX, 115 s. 

  53710

  37.Women workers in urban India / ed. by Saraswati Raju, Santosh Jatrana. - Cambridge : Cambridge University Press, 2016. - XIII, 337 s.

  53711

  38.Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej : ujęcie praktyczne / Piotr Domaradzki, Jerzy Krzyszkowski. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. - 256 s. - (Akademia Samorządowa).

  53736

  39.Wspieranie produktywności pracowników wiedzy : rola zarządzania zasobami ludzkimi i dopasowania człowiek-organizacja / Agnieszka Wojtczuk-Turek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. - 314 s.

  53740

  40.Wypalenie zawodowe nauczycieli / Piotr Hreciński. - Warszawa : Difin, 2016. - 227 s. - (Engram).

  53741

  41.Wypalenie zawodowe w perspektywie wyzwań współczesnego świata / Patrycja Stawiarska. - Warszawa : Difin, 2016. - 225 s.

  53708

  42.Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji : aspekty organizacyjne i psychologiczne / Izabela Warwas, Anna Rogozińska-Pawełczyk. - Łodź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. - 232 s. - (Akademia Zarządzania i Finansów).

  53709

  43.Zastosowanie coachingu w polityce społecznej / red. Mirosław Grewiński, Sylwia Majewska. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka, 2016. - 263 s. - (Nowa Polityka Społeczna ; 10).

  53742