Grudzień  2016 r.

 1. Aksjologia odpowiedzialności materialnej pracownika / Sebastian Koczur. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. - XXXVII, 212 s. - (Monografie Prawnicze).

  53892

 2. Bezpieczeństwo pracy pracownika socjalnego : niech ktoś nas wysłucha / Anna Dunajska i in. - Warszawa : Difin, 2016. - 233 s.

  53920

 3. Bezpieczeństwo socjalne w aspekcie działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / Marek Pogonowski. - Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2016. - 242 s. - (Monografia / Wydział Humanistyczny, ISSN 0239-7129 ; nr 312).

  53875

 4. Delegowanie pracowników za granicę / Anna Sokołowska, Małgorzata Skibińska. - Stan prawny na 30 września 2016 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 384 s.

  53876

 5. Developing positive employment relations : international experiences of labour management partnership / eds. Stewart Johnstone, Adrian Wilkinson. - Houndmills : Palgrave Macmillan, 2016. - XVII, 334 s.

  53870 

 6. The disrupted workplace : time and the moral order of flexible capitalism / Benjamin H. Snyder. - Oxford : Oxford University Press, 2016. - X, 249 s.

  53881

 7. Dostrzegać bezdomność : bezdomność w perspektywie pomocy społecznej / Agnieszka Zaborowska. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2015. - 168 s. - (Prace Wydziału Nauk Społecznych / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ; 168).

  53878

 8. Droit pénal du travail : infractions, responsabilités, procédure pénale en droit du travail et de la sécurité sociale / Alain Coeuret, Élisabeth Fortis, François Duquesne. - 6e éd. - Paris : LexisNexis, 2016. - XII, 612 s.

  53886 

 9. Duńskie państwo dobrobytu a koncepcja flexicurity / Sylwia Daniłowska. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-jr, 2016. - 238 s.

  53921

 10. Emocje w pracy : rozszerzenie teorii wymagania - zasoby pracy / Beata A. Basińska. - Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2016. - 185 s. - (Monografie / Politechnika Gdańska ; 158).

  53893

 11. EU social security law : a commentary on EU Regulations 883/2004 and 987/2009 / ed. by Maximilian Fuchs, Rob Cornelissen. - Baden-Baden : C. H. Beck, 2015. - XV, 554 s.

  53891

 12. Extending working life for older workers : age discrimination law, policy and practice / Alysia Blackham. - Oxford : Hart Publishing, 2016. - XVI, 235 s.

  53915

 13. Die Gestaltbarkeit von Arbeitsbedingungen im Rahmen von § 9 Nr. 2 AÜG / Melanie Röpke. - Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft, 2016. - 336 s. - (Studien zum deutschen und europäischen Arbeitsrecht ; Bd. 53).

  53887

 14. Die Haftung des Arbeitgebers für diskriminierende Handlungen des Betriebsrats gegenüber Arbeitnehmern / André Bienek. - Hamburg : Kovac, 2016. - XLI, 216 s. - (Arbeitsrechtliche Forschugsergebnisse , ISSN 1435-6848 ; Bd. 231).

  53888

 15. Invisible labor : hidden work in the contemporary world / ed. by Marion G. Crain, Winifred R. Poster, Miriam A. Cherry. - Oakland : University of California Press, 2016. - XIV, 311 s.

  53868

 16. Japan's emerging youth policy : getting young adults back to work / Tuukka Toivonen. - London : Routledge, 2016. - XIX, 233 s. - (The Nissan Institute/Routledge Japanese Studies Series).

  53869

 17. Karta Nauczyciela : komentarz / Andrzej Barański, Maria Szymańska, Joanna Rozwadowska-Skrzeczyńska. - Wyd. 9., stan prawny na 1 października 2016 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 700 s. - (Komentarze Praktyczne).

  53914

 18. Kodeks pracy : komentarz / Jerzy Wratny. - 6. wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. - XXI, 956 s. - (Komentarze Becka)

  53922 Czyt. PP 

 19. Kodeks pracy : komentarz : ustawy towarzyszące z orzecznictwem, europejskie prawo pracy z orzecznictwem. T. 1 / Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska. - Wyd. 10, stan prawny na 16 sierpnia 2016 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 1562 s. - (Komentarze / Wolters Kluwer Polska).

  53873 Czyt.

 20. Kompetencje menedżerskie w kontekście innowacyjności przedsiębiorstwa / Katarzyna Szczepańska-Woszczyna. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. - 274 s.

  53894 

 21. Konsumpcja w Polsce w 2014 roku / red. nauk. Anna Olejniczuk-Merta. - Warszawa : Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur, 2015. - 134 s. - (Raporty / Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, ISSN 1899-7996).

  53872

 22. Konsumpcja we współczesnej gospodarce rynkowej / pod red. Urszuli Łangowskiej-Szczęśniak i Aleksandry Dudek. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2016. - 125 s.

  53896

 23. Korzyści z zatrudnienia : dekompozycja i wycena / Tomasz Gajderowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. - 196 s. - (Badania Ekonomiczne / Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych).

  53895

 24. Kształcenie i zatrudnienie kadr z wyższym wykształceniem na Śląsku do 2035 roku / pod red. Roberta Rauzińskiego i Brygidy Solgi. - Opole : Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, 2016. - 287 s.

  53877

 25. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy = Social inequalities and economic growth. Z. 47 (3/2016) / [red. nauk. Michał Gabriel Woźniak]. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. - 507 s.

  45938 

 26. Ocena zintegrowana - Assessment i Development Center : nowa metodologia sytuacyjnej oceny kompetencji w świetle nowatorskiej koncepcji potencjału / Kinga Padzik. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 446 s.

  53917 

 27. Odpowiedzialność menedżerów / Paweł Dec, Piotr Masiukiewicz. - Warszawa : Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, 2016. - 318 s.

  53897 

 28. Opieka geriatryczna w Polsce / red. nauk. Andrzej M. Fal, Izabela Witczak, Ewa Kuriata Kościelniak. - Warszawa : CeDeWu.pl, 2016. - 185 s.

  53907

 29. Optymalizacja zatrudnienia, wynagrodzeń i struktur organizacyjnych / Jarosław Marciniak. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 246 s. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)).

  53912

 30. Perspektywa gender w polityce społecznej / Anna Kurowska i in. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. - 211 s.

  53924

 31. Podstawy prawne badań i orzecznictwa psychologicznego w Polsce / [aut.] Krzysztof Horoszkiewicz, Jolanta Jagiełła Dyduch. - Stan prawny na 29 kwietnia 2016. - Katowice : Komisja Nauk Psychologicznych PAN. Oddział Katowice : Drukarnia Archidiecezjalna, 2016. - 331 s. - (Psychologia Zawodów Trudnych i Niebezpiecznych ; t. 1).

  53882

 32. Pokolenia - co się zmienia? : kompendium zarządzania multigeneracyjnego / Justyna Wiktorowicz i in. - Stan prawny na 1 października 2016 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 332 s.

  53919

 33. Polityka społeczna wobec starzenia się ludności w USA i w Szwecji : wnioski dla Polski / Kaja Zapędowska-Kling. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. - 313 s. - (Studia Międzynarodowe i Politologia).

  53925

 34. Polski Greenpoint a Nowy Jork : gentryfikacja, stosunki etniczne i imigrancki rynek pracy na przełomie XX i XXI wieku / Anna Sosnowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2016. - 307 s.

  53926

 35. Praca 2.0 : nie ukryjesz się przed rewolucją rynku pracy / Sergiusz Prokurat. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2016. - 200 s.

  53898

 36. Praca i rozwój człowieka / red. nauk. Janusz Mółka. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2016. - 227 s.

  53927

 37. Praca socjalna : przeszłość - teraźniejszość - przyszłość / red. nauk. Anna Kotlarska-Michalska, Piotr Sikora. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2015. - 388 s.

  53908

 38. La prévention du harcèlement moral en entreprise / Romain Tafini. - Saarbrücken : Éditions universitaires européennes, 2016. - 113 s.

  53871

 39. Projektowanie systemów premiowych / Robert Manikowski. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 147 s. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)).

  53911

 40. Psychologia zagrożeń w zawodach wysokiego ryzyka / Piotr Mamcarz ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016. - 245 s.

  53883

 41. Religious freedom, religious discrimination and the workplace / Lucy Vickers. - 2nd ed. - Oxford : Hart Publishing, 2016. - XXX, 289 s.

  53880

 42. The right to privacy in employment : a comparative analysis / Marta Otto. - Oxford : Hart Publishing, 2016. - XXXII, 221 s.

  53916

 43. Rynek pracy w województwie pomorskim i jego uwarunkowania gospodarcze i demograficzne : praca zbiorowa / red. nauk. Izydor Sobczak. - Gdańsk : Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, 2015. - 201 s.

  53913

 44. Sicherheitsverantwortung : Arbeitsschutzpflichten, Betriebsorganisation und Führungskräftehaftung - mit 25 erläuterten Gerichtsurteilen / Thomas Wilrich. - Berlin : Erich Schmidt Verlag, 2016. - 272 s.

  53889

 45. Stosunki pracy osób pełniących funkcje organów państwa / Jakub Stelina. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 217 s. - (Monografie / Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392).

  53910

 46. System ubezpieczeń społecznych : zagadnienia podstawowe / red. nauk. Grażyna Szpor ; Zofia Kluszczyńska [i in.]. - 8. wyd., stan prawny na 1 września 2016 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 419 s. - (Seria Akademicka).

  53918 Czyt. PS

 47. Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy : budujemy wspólnie kulturę bezpieczeństwa : monografia / red. nauk. Wojciech Babicz, Katarzyna Zadros. - Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015. - 174 s.- (Monografia / Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania).

  53906

 48. Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników : komentarz praktyczny z orzecznictwem i przykładami : wzory pism : schematy, tabele / Tomasz Niedziński, Edyta Nurzyńska-Wereszczyńska. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. - XVI, 280 s. - (Komentarze & Linia Orzecznicza).

  53899

 49. Die Vertretungsbefristung : ein Befristungsgrund zur dauerhaften Beschäftigung? / Niklas Eckert. - Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft, 2016. - 317 s. - (Studien zum Arbeitsrecht ; Bd. 17).

  53890

 50. Warunki środowiska pracy a zdrowie pracowników. T. 2 / red. Iwona Romanowska-Słomka, Jacek Szczurowski. - Wałbrzych : Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, 2016. - 204 s.

  53466

 51. Wielowymiarowość integracji społeczno-zawodowej studentów z niepełnosprawnością / [red.] Bernadeta Szczupał, Katarzyna Kutek-Sładek. - Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, 2015. - 305 s.

  53905

 52. Wizja kariery zawodowej młodzieży polskiej i ukraińskiej kończącej studia pedagogiczne / Joanna Wierzejska, Oresta Karpenko. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2015. - 264 s.

  53885

 53. Wybrane aspekty doradztwa zawodowego na przestrzeni życia człowieka / red. nauk. Bernd Joachim Ertelt, Joanna Górna, Daniel Kukla. - Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2016. - 296 s.

  53904

 54. Wybrane obowiązki pracodawcy wobec pracowników i związków zawodowych / red. nauk. Helena Szewczyk. - Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2016. - 373 s.

  53900

 55. Wypalenie zawodowe pracowników socjalnych : stan i uwarunkowania w aspekcie pracy zawodowej / Katarzyna Małgorzata Stanek. - Katowice : Śląsk Sp. z. o.o. Wydawnictwo Naukowe, 2016. - 233 s. - (Profesjonalny Pracownik Socjalny ; 11).

  53901

 56. Wyzwania rynku edukacyjnego wobec rynku pracy - wymiary lokalne, regionalne i ponadregionalne / pod red. Barbary Wiśniewskiej-Paź. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. - 426 s. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia ; 61).

  53884

 57. Zdrowie i choroba : funkcjonowanie psychospołeczne i zawodowe / red. nauk. Helena Wrona-Polańska, Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Ewa Pisula. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. - 224 s.

  53909

 58. Zmiany regionalnego zróżnicowania zasobów kapitału ludzkiego w Polsce / Eugeniusz Zdzisław Zdrojewski, Maria Sasin ; Politechnika Koszalińska. - Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2016. - 170 s. - (Monografia / Wydział Nauk Ekonomicznych, ISSN 0239-7129 ; nr 313).

  53874