Czerwiec 2016 r.

 1. African pension policy / Marcin Skinder, Agnieszka Brewka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. - 106 s.

  53648

  2.Affektives Kapital: die Ökonomisierung der Gefühle im Arbeitsleben / Otto Penz, Birgit Sauer. - Frankfurt : Campus Verlag, 2016. - 245 s.

  53677

  3.Arbeits und Sozialordnung : Gesetze/Verordnungen, Einleitungen, Checklisten/Übersichten, Rechtsprechung / Michael Kittner, Olaf Deinert. - 41., überarb. Aufl. 2016, stand 1. Januar 2016. - Frankfurt am Main : Bund-Verlag, 2016. - 1852 s.

  53678

  4.Arbeitsmarktintegration für Migranten fördern : Potenziale der Jobcenter / Vera Dittmar. - Bielefeld : Bertelsmann Verlag, 2016. - 267 s.

  53679

  5.Betriebsverfassungsgesetz : Basiskommentar mit Wahlordnung Thomas Klebe [et al.]. - 19, überarb. und aktual. Aufl. - Frankfurt am Main : Bund-Verlag, 2016. - 1002 s.

  53680

  6.Bezdomność : modele pracy socjalnej : wsparcie psychologiczne / Beata Maria Pawlik. - Warszawa : Difin, 2015. - 239 s.

  53690

  7.Człowiek i jego współczesne problemy kontekstami pedagogiki pracy i pedagogiki społecznej / Barbara Baraniak [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2015. - 168 s. 

  53653

  8.Direct democracy worldwide / David Altman. - New York : Cambridge University Press, 2014. - XIII, 248 s.

  53684

  9.Discrimination at work : comparing european, french and american law / Marie Mercat-Bruns. - California : University of California Press, 2016. - XXI, 362 s. 

  53685

  10.Economics of the labour market : unemployment and the costs of unemployment / P. N. Junankar. - Houndmills : Palgrave Macmillan, 2016. - XXI, 488 s.

  53659

  11.Edukacja a rynek pracy : student a praca / red. nauk. Sławomir Kowalski, Anna Schulz. - Płock : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, 2015. - 249 s.

  53676

  12.Edukacja, rynek pracy, rozwój : obszary wsparcia i aktywizacji wybranych grup społecznych / red. nauk. Małgorzata Krawczyk-Blicharska, Jacek Szkurłat - Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2015. - 492 s.

  53671

  13.Global employment trends for youth 2015 : scaling up investments in decent jobs for youth / International Labour Organization. - Geneva : International Labour Office, 2015. - IX, 92 s.

  53660

  14.Global justice and international labour rights / ed. by Yossi Dahan, Hanna Lerner, Faina Milman-Sivan. - Cambridge : Cambridge University Press, 2016. - IX, 302 s.

  53686

  15.Handbook on measuring quality of employment : a statistical framework : prepared by the Expert Group on Measuring Quality of Employment / United Nations Economic Commission for Europe. - New York : United Nations, 2015. - 320 s.

  53688

  16.Humanistyczna pedagogika pracy : sytuacje trudne w pracy człowieka / Waldemar Furmanek. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015 - 399, [1] s.

  53654

  17.Instrumenty polityki społecznej / red. nauk. Grzegorz Ignatowski, Łukasz Sułkowski, Zbysław Dobrowolski. - Warszawa : Difin, 2016. - 296 s.

  53691

  18.Instytucjonalne uwarunkowania polskiego rynku pracy : studium teoretyczno-empiryczne / Beata Woźniak-Jęchorek. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2016. - 382 s.

  53650

  19.International labour law / ed. Barbara J. Fick. - Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2015. - XX, 882 s. - (International Law ; 9).

  53687

  20.Judgments of the Administrative Tribunal of the International Labour Organization : 121th Session (October 2015-February 2016). - Geneva : International Labour Office, 2016. - wiele liczb.

  53667

  Toż w jęz. fr.: Jugements du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail : rendus lors de la 121e session (octobre 2015 - février 2016). - Genève : Bureau international du Travail, 2016. - wiele liczb.

  53668

  21.Kadry i płace w instytucjach kultury / pod red. Michała Culepy - 2 wyd., stan prawny kwiecień 2016 r. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. - XX, 364 s. + dysk optyczny (CD-ROM). - (Beck Info Biznes).

  53692

  22.Kapitał ludzki : stan i perspektywy rozwoju / pod red. nauk. Iwony Kowalskiej ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydział Nauk Ekonomicznych. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2015. - 169, [1] s.

  53652

  23.Mapping motivation : unlocking the key to employee energy and engagement / James Sale. - Farnham : Gower Publishing, 2016. - XVI, 206 s.

  53683

  24.Niewidzialna siła robocza : migranci w usługach opiekuńczych nad osobami starszymi / pod red. Pauliny Sobiesiak-Penszko. - Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2015. - 239 s.

  53672

  25.Ocenianie pracowników w organizacji zhierarchizowanej / Agnieszka Szczygielska, Dorota Kurek. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2015. - 125 s.

  53675

  26.Odpowiedzialność uzupełniająca pracodawcy / Wojciech Ostaszewski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. - 299 s.

  53649

  27.Periphere Arbeit im Zentrum / hrsg. Wenzel Matiaske, Axel Czaya. - Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft, 2016. - 224 s. - (Schriftenreihe Zentrum und Peripherie ; Bd. 10).

  53682

  28.Przemiany rynku pracy w Polsce / red. nauk. Anna Organiściak-Krzykowska, Marlena Cicha-Nazarczuk. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2015. - 321 s.

  53665 Czyt.

  53666

  29.Rola Międzynarodowej Organizacji Pracy i Banku Światowego w kształtowaniu systemów emerytalnych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku / Antoni Kolek. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, 2014. - 149 s.

  53643

  30.Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej / Jolanta M. Szaban. - Wyd. 2 uaktual. i poszerz. - Warszawa : Difin, 2016. - 371 s.

  53651

  31.Społeczne aspekty zarządzania : wybrane problemy / pod red. nauk. Anny Sankowskiej i Krzysztofa Santarka. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2014. - 132 s.

  53655

  32.Stichtagsregelungen in Sozialplänen zum Nachteil von auf Veranlassung des Arbeitgebers freiwillig ausscheidenden Arbeitnehmern / Judith Lucia Abele. - Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft, 2016. - 247 s. - (Studien zum deutschen und europäischen Arbeitsrecht ; Bd. 52).

  53689

  33.Systemy gospodarcze świata a poziom życia ludności / Rafał Małeska. - Warszawa : Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego : Wydawnictwo Arwil, 2014. - 132 s.

  53644

  34.Świadczenie wychowawcze / Piotr Mrozek, Ewa Pawka-Nowak, Marek Rączka. - Stan prawny: marzec 2016. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. - XV, 206 s. + dysk optyczny (CD-ROM). - (Sektor Publiczny w Praktyce).

  53645

  35.Le Travail dissimulé : conséquences économiques et sociales Définitions et discussions / Btissam Saïdi. - Saarbrücken : Éditons universitaires européennes, 2016. - 201 s.

  53681

  36.Ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy / [red. Agnieszka Bałszan, Monika Marczyk]. - Warszawa ; Toruń : Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 2015. - 343 s. 

  53664

  37.W poszukiwaniu paradygmatów rozwoju edukacyjnego i profesjonalnego / red. nauk. Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska. - Zielona Góra ; Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, 2015. - 164 s.

  53669

  38.Współpraca zawodowa w środowisku wielokulturowym / red. nauk. Małgorzata Rozkwitalska, Łukasz Sułkowski. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 210 s.

  53663

  39.Wybrane aspekty realizacji procesów / Stanisław Sirko ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2015. - 148 s. 

  53656

  40.Wybrane zagadnienia aktywności zawodowej człowieka na rynku pracy / red. nauk. Bogusław Pietrulewicz, Maria Agnieszka Paszkowicz. - Zielona Góra : Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, 2015. - 159 s. 

  53670

  41.Zarządzanie relacjami : wybrane aspekty / red. nauk. Izabela Horzela, Aneta Nowakowska-Krystman. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2015. - 155 s. 

  53657

  42.Zarządzanie talentami i pracownikami w dojrzałym wieku w kontekście wpływu na wyniki przedsiębiorstwa / Tomasz Ingram. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2016. - 200 s. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach).

  53646

  43.Zarządzanie zasobami ludzkimi / Michael Armstrong, Stephen Taylor. - Wyd. 6 zm. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 948 s. - (HR).

  53673

  44.Zatrudnianie pracowników wiedzy 65 plus : perspektywa pracowników i organizacji / Grażyna Bartkowiak. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. - 248 s. - (Monografie / Akademia Finansów i Biznesu Vistula).

  53658