WYKAZ  NABYTKÓW
   („KOMUNIKAT  BIBLIOTEKI”)

Oprac. A. Radwańska
____________________________________________________________________________________________________

 Wrzesień 2015 r.

 

    1.    Absolwenci uczelni na rynku pracy : adaptacja Portugalskiego Modelu Coachingu w regionie łódzkim / [red. Ewa Sadowska-Kowalska]. - Łódź : Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014. - 154 s.
            2352/A

    2.    Age discrimination and labour law : comparative and conceptual perspectives in the EU and beyond / ed. by Ann Numhauser-Henning, Mia Rönnmar. - Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2015. - XXIX, 482 s. - (Studies in Employment and Social Policy ; vol. 47).
            53251

    3.    Britannica book of the year 2015. - Chicago : Encyclopaedia Britannica, 2015. - 880 s.
            Czyt. 36909

    4.    Dekada członkostwa w Unii Europejskiej : perspektywa polityki społecznej / red. nauk. Cezary Żołędowski, Barbara Rysz-Kowalczyk, Maciej Duszczyk. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2015. - 409 s.
            53266

    5.    Diagnoza sytuacji życiowej odbiorców pomocy społecznej w województwie podlaskim : raport z badania / [pod kier. Elżbiety Rajewskiej-Nikonowicz]. - Białystok : Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 2014. - 123 s.
            2373/A

    6.    Ekonomiczne i Społeczne Zagadnienia Pracy w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim : bibliografia za 2012 r. / oprac. Joanna Więckowska-Trzyszka ; pod. kier. Ewy Wyglądały. - Warszawa : GBPiZS, 2014. - V, 54 s. + dysk optyczny (CD-ROM).
            Czyt. 10474
            Inf. 10475
            10476

    7.    An employment-oriented investment strategy for Europe / International Labour Organization. - Geneva : International Labour Office, 2015. - VII, 43 s. - (Studies on growth with equity).
            53256

    8.    Encyclopaedia Universalis : Universalia 2015 : les personnalités, la politique, les connaissances, la culture en 2014. - Paris : Encyclopaedia Universalis, 2015. - 611 s.
            Czyt. 38327

    9.    From labour law to social competition law? / ed. Marc Rigaux, Jan Buelens, Amanda Latinne ; aut. J. Buelens [et al.]. - Cambridge : Intersentia, 2014. - X, 187 s.
            53244

    10.    Le genre du mal-être au travail / sous la dir. de Régine Bercot. - Toulouse : OctarèÈs Éditions, 2015. - 211 s. - (Le travail en débats).
            53246

    11.    Gospodarka światowa w XXI wieku - kierunki przemian / red. nauk. Tadeusz Sporek. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2015. - 225 s.
            53260

    12.    Handbook for VET providers : supporting internal quality management and quality culture / European Centre for the Development of Vocational Training. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2015. - 245 s. - (Cedefop Reference Series ; 99).
            53257

    13.    Industrial relations in conditions of full employment / H. S. Kirkaldy. - Re-issued 2014. - Cambridge : Cambridge University Press, 1945. - 26 s.
            53148

    14.    Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2012-2013 r. / Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Pożytku Publicznego. - Warszawa : MPiPS, 2015. - 99 s. - (Biblioteka Pożytku Publicznego).
            53238
            53239

    15.    International labour law / Jean Michel Servais ; ed. Roger Blanpain, Frank Hendrickx. - 4. ed. - Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2014. - 394 s.
            53245

    16.    Kompetencje mediacyjne w profesji pracownika socjalnego / Ewa Grudziewska, Agnieszka Lewicka-Zelent. - Warszawa : Difin, 2015. - 169 s.
            53267

    17.    Krajowe rynki pracy w praktyce współczesnego kapitalizmu / Mirosław Geise. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2015. - 284, [1] s.
            53268

    18.    Labour administration and labour inspection in Asian countries : strategic approaches / Giuseppe Casale, Alagandram Sivananthiram. - Geneva : International Labour Office, 2015. - XI, 92 s.
            53252

    19.    Mieux-être au travail : appropriation et reconnaissance / Philippe Bernoux. - Toulouse : Octares Éditions, 2015. - 207 s. - (Travail & Activité Humaine).
            53247

    20.    Minimum wages, collective bargaining and economic development in Asia and Europe : a labour perspective / ed. by Maarten van Klaveren, Denis Gregory, Thorsten Schulten. - New York : Palgrave Macmillan, 2015. - XXVIII, 365 s.
            53250

    21.    Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Z. 41 (1/2015), Gospodarka Polski 1990-2014 : nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju / [red. nauk. Michał Gabriel Woźniak]. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015. - 552 s.
            45938

    22.    Osoby niepełnosprawne 50+ : sytuacja zawodowa i społeczna / [Agata Gawska, Anna Drabarz, Angelika Muciuś]. - Warszawa : Fundacja Aktywizacja, 2013. - 28 s.
            2338/A

    23.    Partnerstwo dla rozwoju ekonomii społecznej / pod red. nauk. Wojciecha Duczmala, Sławomira Kani, Sławomira Śliwy. - Opole : Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, 2014. - 141 s.
            53274

    24.    Polityka społeczna gwarancją ludzi młodych : publikacja pokonferencyjna / red. nauk. Norbert G. Pikuła. - Warszawa : Ochotnicze Hufce Pracy. Komenda Główna, 2014. - 350 s.
            53261

    25.    Pomoc społeczna i praca socjalna : różne oblicza i zadania / pod red. Marty Mikołajczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2014. - 187 s.
            53275

    26.    Posting of workers and collective labour law : there and back again : between internal market and fundamental rights / Marco Rocca. - Cambridge : Intersentia, 2015. - XIV, 387 s. - (Social Europe Series ; vol. 33).
            53248

    27.    Predicting and changing behavior : the reasoned action approach / Martin Fishbein, Icek Ajzen. - New York : Psychology Press , 2010. - XIX , 518 s.
            53175

    28.    Prawnopracowniczy status członka zarządu spółki kapitałowej w kontekście dwoistości norm prawa pracy i prawa handlowego / Sebastian Koczur. - Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2015. - 214 s.
            53270

    29.    Prawo pracownika do wypoczynku a regulacja prawna czasu pracy / Aleksandra Wiącek. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. - 278 s.
            53271

    30.    Produkt finalny w ramach projektu "PI - Innowacyjny model Godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego". Cz. 1/2 ; 2/2. - Warszawa : Fundacja "Fundusz Inicjatyw", 2015. - 2 t. (837 ; 952 s.).
            53262

    31.    Program Centra Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych: jako modelowe wsparcie aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych / [Agata Gawska i in.]. - Warszawa : Fundacja Aktywizacja, 2013. - 96 s.
            2337/A

    32.    Przekształcenia pragmatyk urzędniczych członków korpusu służby cywilnej i pracowników samorządowych w prawie polskim po 1989 r. / Wojciech Drobny. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. - LV, 267 s. - (Monografie Prawnicze).
            53272

    33.    Raport o stanie sektora małych i średnich przędsiębiorstw w Polsce w latach 2012-2013 / [red. Paulina Zadura-Lichota, Anna Tarnawa]. - Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014. - 139, [4] s.
            2334/A

    34.    Rynek pracy wobec zmian demograficznych / red. nauk. Marta Kiełkowska. - Warszawa : Instytut Obywatelski, 2013. - 251 s. - (Zeszyty Demograficzne ; 1).
            53240

    35.    Składki na ubezpieczenie społeczne / [red. nauk. Krzysztof Ślebzak] ; Zakład Ubezpieczeń Społecznych ; Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego. - Warszawa ; Poznań, 2015. - 141 s.
            2332/A

    36.    Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 roku. - Warszawa : Państwowa Inspekcja Pracy, 2015. - 297 s.
            S. 2137

    37.    Stronger VET for better lives : Cedefop's monitoring report on vocational education and training policies 2010-14 / European Centre for the Development of Vocational Training. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2015. - 139, [1] s. - (Cedefop Reference Series ; 98).
            53258

    38.    The sustainability of the European Social Model : EU governance, social protection and employment policies in Europe / ed. by Jean-Claude Barbier, Ralf Rogowski, Fabrice Colomb. - Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2015. - XII, 363 s.
            53254

    39.    Die Tarifgeltung im Arbeitsverhältnis : historische, ökonomische und legitimatorische Grundlagen des deutschen Koalitions- und Tarifvertragsrechts / Clemens Höpfner. - Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft, 2015. - 728 s. - (Schriften des Instituts für Arbeits- und Wirtschaftsrecht der Universität zu Köln ; Bd. 123).
            53249

    40.    Więcej kobiet w zarządzaniu - to się opłaca : przewodnik dla firm / [Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Analiz Ekonomicznych]. - Warszawa : MPiPS, 2014. - 68 s.
            53276

    41.    Wolność pracy i władza / Arkadiusz Sobczyk. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - 309, [1] s.
            53273

    42.    Women in business and management : gaining momentum : global report / International Labour Organization. - Geneva : International Labour Office, 2015. - XV, 177 s.
            53253

    43.    Workplace equality in Europe : the role of trade unions / Anna Paraskevopoulou, Sonia McKay. - Farnham : Ashgate, 2015. - X, 142 s.
            53255

    44.    Wprowadzenie do psychologii dla ekonomistów : skrypty do wykładów z psychologii / Anna Sowińska. - Wyd. 2 popr. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2015. - 106 s.
            53259

    45.    Wybrane elementy pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2009-2012 : analiza porównawcza na tle innych województw. - Toruń : Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 2014. - 95 s. - (Biblioteczka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu).
            2353/A

    46.    Wyzwania XXI wieku a systemy emerytalne / [red. Agnieszka Kostrowiecka, Monika Marczyk]. - Warszawa ; Gdańsk : Zakład Ubezpieczeń Społecznych ; International Social Security Association, 2015. - 153 s.
            2331/A