WYKAZ  NABYTKÓW
   („KOMUNIKAT  BIBLIOTEKI”)

Oprac. A. Radwańska
______________________________________________________________________________________________________ 

 Listopad 2015 r.

 

1. Administracja opiekuńcza / red. nauk. Małgorzata Szreniawska. - Lublin : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, 2015. - 499 s.

                                                                                                                               53332

         2.   Aktywizacja zawodowa osób po 50. roku życia : model wsparcia osób wykluczonych z rynku pracy = Berufsaktivierung von Personen über 50 : das Modell der Unterstützung der aus dem Arbeitsmarkt ausgeschlossenen Personen / red. Iwona Tworek. - Wrocław : Wydawnictwo Fundacji IN POSTERUM, 2014. - 285 s.

                                                                                                                               53345

         3.   Audyt i controlling funkcji personalnej w przedsiębiorstwie / Jarosław Marciniak. - Wyd. 3 uaktual. i posz. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015 - 438 s.

                                                                                                                               53334

         4.   Czas innowacji : przegląd produktów wybranych projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej PO KL = Time for innovation : review of the products of the HC OP selected innovative and transnational cooperation projects / Krajowa Instytucja Wspomagająca Centrum Projektów Europejskich. - Warszawa : Krajowa Instytucja Wspomagająca Centrum Projektów Europejskich, 2014. - 135 s.

                                                                                                                             2374/A

         5.   Człowiek, społeczeństwo, gospodarka = Čelovek, obŝestvo, èkonomika = Man, society, economy / red. nauk. Maria Agnieszka Paszkowicz, Anatolii Hrynenko, Bogusław Pietrulewicz. - Zielona Góra : Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego

         T. 1, Rynek pracy = Rynok truda = Labour market. 2014. - 217 s.

         T. 2, Zarządzanie personelem. Kapitał ludzki = Upravlenie personalom. Čelovečeskij kapital = Personnel management. Human capital. 2015. - 129 s.

                                                                                                                               53348

         6.   De l'accident du travail à la maladie : la métamorphose du risque professionnel : enjeux et perspectives 2015 / Morane Keim-Bagot. - Paris : Dalloz Sirey, 2015. - XVI, 598 s. - (Nouvelle Bibliothèque de Thèses ; vol. 148).

                                                                                                                               53371

         7.   Determinanty aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej w Polsce / Włodzimierz Kołodziejczak, Feliks Wysocki. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego Poznaniu, 2015. - 198, [1] s.

                                                                                                                               53354

 

         8.   Disability and equity at work / ed. by Jody Heymann, Michael Ashley Stein, Gonzalo Moreno. - Oxford : Oxford University Press, 2014. - XX, 444 s.

                                                                                                                               53369

         9.   Ekonomiczne i Społeczne Zagadnienia Pracy w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim : bibliografia za 2014 r. / oprac. Joanna Więckowska-Trzyszka. - Warszawa : Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, 2015. - V, 85 s. + dysk optyczny (CD-ROM).

                                                                                                                    Czyt. 10474

                                                                                                                       Inf. 10475

                                                                                                                               10476

       10.   Ekonomiczno-społeczna sytuacja gospodarstw domowych rolników po akcesji Polski do Unii Europejskiej / Barbara Chmielewska. - Warszawa : IERiGŻ - PIB, 2013. - 274, [1] s. - (Studia i Monografie ; 158).

                                                                                                                               53377

       11.   L'état de santé du salarié : de la préservation de la santé à la protection de l'emploi / Michel Blatman, Pierre-Yves Verkindt, Sylvie Bourgeot. - 3e éd. - Rueil-Malmaison : Éditions Liaisons, 2014. - 680 s. - (Droit Vivant).

                                                                                                                               53374

       12.   Gewerkschaften und Wanderarbeit : von Saisonarbeit, Werkverträgen und migrantischer Organisierung in der Baubranche und im Grünen Bereich / Berit Schröder. - Münster : Westfälisches Dampfboot, 2015. - 276 s.

                                                                                                                               53372

       13.   Il faut sauver le droit du travail! / Pascal Lokiec. - Paris : Odile Jacob, 2015. - 163 s.

                                                                                                                               53373

       14.   Innowacyjna polityka społeczna / red. Mirosław Grewiński, Arkadiusz Karwacki. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka, 2015. - 418 s. - (Nowa Polityka Społeczna ; 9).

                                                                                                                               53355

       15.   Judgments of the Administrative Tribunal of the International Labour Organization : 120th Session (April-June 2015). - Geneva : International Labour Office, 2015. - 656 s. wiele liczb.

                                                                                                                               53339

      Toż w jęz. fr.: Jugements du Tribunal administratif de l'Organisation Internationale du Travail : rendus lors de la 120e session (avril-juin 2015). - Genève : Bureau International du Travail, 2015. - 742 s. wiele liczb.

                                                                                                                               53340

       16.   Kontrola pracownika przez pracodawcę / Magdalena Stępak-MIczek. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. - XXXVI, 135 s. - (Monografie Prawnicze).

                                                                                                                               53356

       17.   Kultura organizacji a znaczenie pracy : etnograficzne studium władzy, działania i partycypacji w amerykańskiej kooperatywie pracowniczej / Piotr Prokopowicz. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014. - 192 s.

                                                                                                                               53378

       18.   Migracje kompensacyjne jako czynnik wrostu obszarów peryferyjnych : rola ukrytego kapitału ludzkiego / Wojciech Janicki. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. - 292 s.

                                                                                                                               53357

       19.   Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy Z. 42(2/2015), Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju / [red. nauk. Michał Gabriel Woźniak] - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2015. - 481 s.

                                                                                                                               45938

       20.   Polityka społeczna dla bezpiecznego rozwoju / pod red. Marka Leszczyńskiego i Michała Kubiak. - Gdańsk : Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, 2015. - 450 s.

                                                                                                                               53346

       21.   Polityka społeczna jako inwestycja / red. Nathalie Morel, Bruno Palier, Joakim Palme. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka, 2015. - XII, 390 s. - (Współczesna Polityka Społeczna ; 15).

                                                                                                                               53359

       22.   Polska na tle historycznych podziałów przestrzeni europejskiej oraz współczesnych przemian gospodarczych, społecznych i politycznych / Janusz T. Hryniewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015. - 513 s.

                                                                                                                               53322

       23.   Polubowne rozwiązywanie konfliktów w pomocy społecznej : komunikacja, psychologia konfliktów, negocjacje i mediacje socjalne / Anna Kalisz, Adam Zienkiewicz. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2015. - 229 s.

                                                                                                                               53323

       24.   Poradnictwo zawodowe w gimnazjum wiejskim w wymiarze środowiskowym : (studium przypadku) / Aneta Klementowska. - Zielona Góra : Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, 2014. - 143 s.

                                                                                                                               53352

       25.   Prawo do urlopu wypoczynkowego / Andrzej Bigaj. - Stan prawny na 1 lipca 2015 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. - 314 s. - (Monografie LEX).

                                                                                                                               53341

       26.   Prawo pracy / Ludwik Florek. - 17. wyd. zm. i zaktual. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. - XXIV, 379 s. - (Podręczniki Prawnicze).

                                                                                                                               53360

       27.   Przemiany w edukacji zawodowej w kontekście relacji szkoła - rynek pracy. Cz. 1-2 / pod red. Janusza Moosa, Macieja Kułaka. - Łódź : Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, 2014. - 2 t. (315 ; 273 s.).

                                                                                                                               53343

       28.   Reconciling work and poverty reduction : how successful are European welfare states? / ed. by Bea Cantillon, Frank Vandenbroucke. - Oxford : Oxford University Press, 2014. - XXII, 432 s. - (International Policy Exchange Series).

                                                                                                                               53368

       29.   Retraite bâtissons notre avenir! : il n'est jamais trop tôt pour épargner / Didier Le Menestrel, Damien Pelé. - Paris : Cherche Midi, 2015. - 133, [1] s., [3] k.

                                                                                                                               53375

       30.   Social exclusion in Europe : marketing perspective / ed. Sławomir Smyczek, Justyna Matysiewicz. - Katowice: Publishing House of the University of Economics in Katowice, 2015. - 277 s.

                                                                                                                               53324

       31.   Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi po fuzjach i przejęciach przedsiębiorstw / Magdalena M. Stuss. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015. - 194, [1] s.

                                                                                                                               53325

       32.   Sprawozdanie roczne z realizacji Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2012-2014 za rok 2014 / Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. - Warszawa : MPiPS, 2015. - 105 s. - (Biblioteczka Rynku Pracy).

                                                                                                                               53364

                                                                                                                               53365

       33.   System prawa pracy. T. 7, Zatrudnienie niepracownicze / Kamil Antonów [i in.] ; red. nauk. Krzysztof W. Baran. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - 834 s.

                                                                                                                               52515

       34.   Szanse życiowe i jakość życia współczesnych rodzin = Life chances and quality of life in contemporary families / red. nauk. Wojciech Muszyński. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. - 370 s. - (Przestrzenie Życia Społecznego).

                                                                                                                               53326

       35.   Szkody w majątku pracodawcy / Krzysztof Korociński. - Warszawa : CeDeWu, 2015. - 318 s.

                                                                                                                               53327

       36.   Toward a future beyond employment / Mehmet Cangul. - New York : Palgrave Macmillan, 2014. - XV, 212 s.

                                                                                                                               53370

       37.   Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych / red. nauk. Marzena Szabłowska-Juckiewicz, Monika Wałachowska, Jacek Wantoch-Rekowski. - Stan prawny na 25 czerwca 2015 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. - 429 s. - (Monografie LEX).

                                                                                                                               53328

       38.   Wprowadzenie do epistemologii pracy społecznej : odniesienia do społeczno-pedagogicznej perspektywy poznania pracy społecznej = Introducion to the epistemology of social work : references to the socio-pedagogical perspective of social work cognition / Arkadiusz Żukiewicz. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. - 221 s..

                                                                                                                               53329

       39.   Wprowadzenie do etyki zawodowej / Marek Adamkiewicz. - Warszawa : Redakcja Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej, 2015. - 246 s.

                                                                                                                               53361

       40.   Wynagrodzenia w Kodeksie pracy i rozporządzeniach : komentarz / Mariusz Pigulski. - Stan prawny: lipiec 2015. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. - XV, 213 s. - (Ustawy w Praktyce).

                                                                                                                               53363

       41.   Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy w umownym stosunku pracy / Marcin Wujczyk ; red. nauk. Zbigniew Góral. - Stan prawny na 25 sierpnia 2015 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. - 369 s. - (Biblioteka Prawa Pracy).

                                                                                                                               53342

       42.   Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe. 1-2 / red. nauk. Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska. - Zielona Góra : Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, 2014-2015. - 2 vol. (166 ; 199 s.).

                                                                                                                               53350

       43.   Zatrudnianie pracowników sądów z perspektywy prawa pracy i zarządzania / red. nauk. Artur Rycak. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. - 269 s.

                                                                                                                               53331

       44.   Zatrudnienie, niezdolność do pracy, niepełnosprawność / Anna Strmiska-Mietlińska. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2015. - 270 s.

                                                                                                                               53330

       45.   Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu : komentarz / Jerzy Naumann. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. - XII, 765 s. - (Komentarze Becka).

                                                                                                                               53362