WYKAZ  NABYTKÓW
   („KOMUNIKAT  BIBLIOTEKI”)

Oprac. A. Radwańska
_________________________________________________________________________________________________

 Grudzień 2015 r.

 

1. L'aide-mémoire de la prévoyance-retraite / éd. F. Lefebvre. - 7e éd., à jour au 15.02.2015. - Levallois : Editions Francis Lefebvre, 2015. - 188 s. - (Aide-Mémoire PM&T).

                                               53445

2. Analiza i ocena polskiego systemu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami / W. Bąba. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2015. - 188 s. - (Monografie: Prace Doktorskie / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ; nr 22).

                                               53376

3. Berufsideal und moderner Arbeitsmarkt : die Modernisierung des Arbeitsmarktes und ihre Konsequenzen für die berufsförmige Erwerbstätigkeit / D. Heisler. - Bielefeld : Bertelsmann Verlag, 2015. - 451 s. - (Berufsbildung, Arbeit und Innovation Dissertationen / Habilitationen ; Bd. 33).

                                               53388

4. Bezpieczeństwo pracy : środowisko : zarządzanie. T. 1-2 / red. nauk. D. Zwolińska. - Katowice : Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, 2015. - 2 t. (304 ; 249 s.).

                                               53380

5. Bibliografia Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy : piśmiennictwo polskie za 2012 r. Cz. 1-2 / pod. red. A. Radwańskiej, E. Wyglądały. - Warszawa : Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, 2014. - 2 t. (XLI, 302 ; XII, 303-624 s. + 1 płyta CD.

                                               Czyt. 10474

                                               Inf. 10475

                                               10476

6. The concept of the employer / J. Prassl. - Oxford : Oxford University Press, 2015. - XXVII, 259 s. - (Oxford Monographs on Labour Law).

                                               53393

7. Cut loose : jobless and hopeless in an unfair economy / V. T. Chen. - Oakland : University of California Press, 2015. - XIII, 324 s.

                                               53418

8. Czas pracy kierowców : procedury, rozliczenia, wzory / Ł. Prasołek. - 5. wyd., stan prawny: wrzesień 2015. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. - XVIII, 383 s. + 1 płyta CD. - (Beck Info Biznes. Praktyczna Strona Prawa).

                                               53404

9. Człowiek organizacja kariera : siła psychologii stosowanej / E. Kowalczyk. - Warszawa : Difin, 2014. - 292 s.

                                               53450

10. Dokumentacja nawiązania i rozwiązania stosunku pracy : wzory dokumentów z praktycznym komentarzem / K. Wrońska-Zblewska. - Stan prawny: wrzesień 2015. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. - XII, 226 s. - (Beck Info Biznes. Praktyczna Strona Prawa).

                                               53405

11. Drogen und Alkohol am Arbeitsplatz / hrsg. G.-P. Reissner. - 2. Aufl. - Wien : Verlag Österreich, 2015. - XVI, 192 s. - (Beiträge zu besonderen Problemen des Arbeits- und Sozialrechts ; Bd. 2).

                                               53419

12. Die einstweilige Verfügung im Arbeitskampf / S. R. Janssen. - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2015. - 215 s. - (Europäische Hochschulschriften. Reihe II, Rechtswissenschaft ; Bd. 5769).

                                               53389

13. Etyka pracy a mobbing w ujęciu filozofii moralnej i psychologii / M. Najda. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2015. - 258 s.

                                               53406

14. Fairness in the workplace : a global perspective / A. Cohen. - Houndmills : Palgrave Macmillan, 2015. - XV, 264 s.

                                               53420

15. Globalization and transnational collective labour relations : international and European framework agreements at company level / S. Marassi. - Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer Law & Business, 2015. - XIII, 311 s. - (Bulletin for Comparative Labour Relations ; 90).

                                               53387

16. Hard work in new jobs : the quality of work and life in European growth sectors / ed. by Ursula Holtgrewe, Vassil Kirov, Monique Ramioul. - Houndmills : Palgrave Macmillan, 2015. - XVI, 304 s.

                                               53390

17. Human resource management in public service : paradoxes, processes and problems / Evan M. Berman [et al.]. - 5. ed. - Los Angeles : Sage Publications, 2015. - XVIII, 562 s.

                                               53421

18. Jakość usług zapewnienia bezpieczeństwa pracy w organizacjach odpowiedzialnych społecznie / M. Lotko. - Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2015. - 217 s.

                                               53383

19. Karta prekariatu / G. Standing ; wstęp J. Żakowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. - 411 s.

                                               53407

20. Kodeks pracy : komentarz / red. A. Sobczyk ; aut.: D. Dörre-Kolasa [i in.]. - 2. wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. - XXVII, [1], 1014 s. - (Komentarze Kompaktowe).

                                               Czyt. 53416

21. Kodeks pracy : wybór orzecznictwa / T. Niedziński, Ł. A. Majewski. - Stan prawny na 1 kwietnia 2015 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - 664, [1] s. - (Komentarze Orzecznicze LEX).

                                               53386

22. Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana : model wartości konkurujących / K. S. Cameron, R. E. Quinn. - Wyd. 2 poszerz. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - 206 s.

                                               53384

23. Labor force characteristics : race, ethnicity and minimum wage workers / ed. Z. Cobbs. - New York : Nova Science Publishers, 2015. - VIII, 163 s. - (Business Issues, Competition and Entrepreneurship).

                                               53391

24. Labour : a heterodox approach / Jean Vercherand. - Houndmills : Palgrave Macmillan, 2014. - XX, 214 s.

                                               53422

25. Migracje i transfery kapitału społecznego / J. Isański. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2015. - 253, [1] s. - (Socjologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 76).

                                               53448

26. Młode osoby niepełnosprawne na rynku pracy / M. Struck-Peregończyk. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, 2015. - 332, [1] s.

                                               53408

27. Młody człowiek wobec pracy, wyzysku i bezrobocia : perspektywy fides i ratio / red. nauk. A. Hennel-Brzozowska. - Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2014. - 216 s.

                                               53417

28. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy : komentarz praktyczny / A. Malinowski. - Stan prawny: lipiec 2015. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. - XV, 510 s. - (Sądowe Komentarze Tematyczne).

                                               53409

29. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Z. 43 (3/2015). Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju / [red. nauk. M. G. Woźniak]. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2015. - 411 s.

                                               45938

30. Oświata dorosłych : inspiracje i wyzwania / red. tomu E. Woźnicka. - Warszawa : Akademickie Towarzystwo Andragogiczne ; Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2015. - 355 s. - (Biblioteka Edukacji Dorosłych ; t. 46).

                                               53394

31. Paid work beyond pension age : comparative perspectives / ed. S. Scherger. - Houndmills : Palgrave Macmillan, 2015. - XVIII, 320 s.

                                               53423

32. Pomoc społeczna i świadczenia rodzinne / [red.] A. Flisek. - 11. wyd., , stan prawny 1 września 2015 r. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. - VI, 354 s. - (Twoje Prawo).

                                               53447

33. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pytaniach i odpowiedziach / B. Dziliński, K. Dzilińska. - Wyd 2., stan prawny: sierpień 2015 r. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. - XXI, 206 s. - (Aplikacje Prawnicze).

                                               53452

34. Prawo Unii Europejskiej : orzecznictwo / E. Skibińska. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. - XXVI, 719 s. - (Zbiory Orzecznictwa Becka).

                                               Czyt. 53451

35. Profesjonalny coaching : zasady i dylematy etyczne w pracy coacha / M. Sidor-Rządkowska. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012. - 202 s. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)).

                                               53453

36. Rola państwa w ograniczaniu ryzyka społecznego / R. Garbiec, K. Pawłowska. - Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2014. - 146 s. - (Monografie / Politechnika Częstochowska ; nr 299).

                                               53449

37. Les sources de la représentation collective des salariés : contribution à l'étude des sources du droit / J. Dirringer ; préf. E. Dockès. - Paris : LGDJ, 2015. - XII, 557 s. - (Bibliothèque de Droit Social ; t. 65).

                                               53446

38. Studia nad problematyką doskonalenia zawodowego nauczycieli w Polsce i na Słowacji w perspektywie historycznej i współczesnej / red. nauk. E. Juśko [i in.]. - Tarnów - Łapczyca : Wydawnictwo Regis, 2015. - 217 s.

                                               53379

39. Teilzeit- und Befristungsgesetz / kommentar von G. Meinel, J. Heyn, S. Herms. - 5., neuarb. Aufl. - München : C. H. Beck, 2015. - XX, [1], 633 s.

                                               53392

40. Terminowe umowy o pracę po zmianach / [J. Kaleta i in.]. - Stan prawny na 22 lutego 2016 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - 173 s. - (Poradniki Kadrowe).

                                               53385

41. Uprawnienia rodzicielskie po nowelizacji kodeksu pracy / [J. Kaleta i in.]. - Stan prawny na 2 stycznia 2016 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - 316 s. - (Poradniki Kadrowe).

                                               53410

42. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych : komentarz / red. nauk. M. Włodarczyk ; aut. E. Bielak-Jomaa [i in]. - Stan prawny na 15 września 2015 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - 895, [1] s. - (Komentarze Praktyczne).

                                               53403

43. Vulnerability, exploitation and migrants : insecure work in a globalised economy / ed. L. Waite [et al.]. - Houndmills : Palgrave Macmillan, 2015. - XXII, 272 s. - (Migration, Diasporas and Citizenship).

                                               53444

44. Wolność pracy ludzkiej : studium z zakresu praw człowieka / J. Markiewicz-Stanny. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015. - 274 s.

                                               53411

45. Wpływ polityki zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej na funkcjonowanie państwa / K. Mroczka. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2015. - 455 s.

                                               53413

46. Wyjechać czy pozostać ? : wokół dylematów rynku pracy / red. nauk. M. Duda, B. Majerek. - Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II - Wydawnictwo Naukowe, 2015. - 492, [3] s. - (Praca Socjalna w Teorii i Działaniu ; 1).

                                               53382

47. Zachowania organizacyjne : organizacja jako przestrzeń kształtowania zachowań pracowników / pod red. I. Bednarskiej-Wnuk, J. M. Michalak, I. Świątek-Barylskiej. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. - 221 s.

                                               53412

48. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych : komentarz / Ł. Chruściel. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. - XIII, 182 s. - (Krótkie Komentarze Becka).

                                               53414

49. Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / red. nauk. A. Pocztowski. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015. - 244 s.

                                               53395

50. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy zlecenia po zmianach : składki ZUS od wynagrodzeń członków rad nadzorczych oraz członków zarządu spółek / [M. Culepa i in.]. - Stan prawny na 1 stycznia 2016 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - 298 s. - (Poradniki Kadrowe).

                                               53396