Prenumerowane bazy udostępniane na miejscu w Czytelni:

 

LEX Omega (System Informacji Prawnej) - polska baza danych, zawierająca teksty obowiązujących aktów prawnych opublikowane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskimoraz dziennikach urzędowych wraz z kolejnymi wersjami i wykazem wprowadzonych zmian oraz orzecznictwem ich dotyczącym.