Udział w X Forum Młodych Bibliotekarzy

W Warszawie, w dniach 17-18 września 2015 r. odbyło się X Jubileuszowe Forum Młodych Bibliotekarzy, pod hasłem „Zakochaj się w bibliotece”. Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego reprezentowały: Ewelina Miłosz z Sekcji Udostępniania i Małgorzata Wójtowicz z Ośrodka Informacji Naukowej. W ośmiu sesjach, na które złożyły się liczne i ciekawe referaty, warsztaty i prezentacje stolików eksperckich, a także w Konferencji towarzyszącej wydarzeniu, poświęconej Zintegrowanej Platformie Polskich Czasopism Naukowych „Merkuriusz”, uczestniczyli pracownicy książnic z różnych zakątków Polski, zarówno z bibliotek publicznych, naukowych jak i bibliotek głównych szkół wyższych. Tegoroczne Forum odznaczało się wysokim poziomem merytorycznym, młodzi uczestnicy – prawdziwi pasjonaci zawodu, z entuzjazmem dzielili się swoimi doświadczeniami i wynikami prac. Podejmowano różnorodne tematy, dotyczące m.in. kompetencji i umiejętności niezbędnych w wykonywaniu zawodu, roli informatora dziedzinowego, bibliotekarskich praktyk studenckich, wirtualizacji przestrzeni bibliotecznej, udziału bibliotekarzy akademickich w programie Erasmus – specyficznej formie doskonalenia zawodowego, kontaktów między bibliotekarzami i sposobu na rozwój zawodowy i osobisty w ramach programu ILN (International Librarians Network), bajkoterapii i biblioterapii, promocji bibliotek i literatury poprzez flash mob. Po intensywnych dniach bibliotekarskiej wymiany doświadczeń i udziale w inspirujących spotkaniach nieformalnych w przerwach wykładów i warsztatów uczestnicy Forum mieli okazję przemierzyć szlak najważniejszych atrakcji turystycznych Warszawy oraz obejrzeć wirtualną wystawę z Ercolano koło Neapolu „Pompeje. Życie w cieniu wulkanu”. Do zobaczenia na XI Forum w Opolu w 2016 r.

 

„Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie wiedzy” - konf. w Gdańsku

W dniach 14-15 maja 2015 r. pracownice Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w składzie: Dyrektor Monika Cieniewska, Beata Magdalińska, Ewelina Miłosz i Małgorzata Wójtowicz uczestniczyły w IX Bałtyckiej Konferencji „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pod hasłem „Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie wiedzy”, w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego.
Po raz kolejny bibliotekarze z ośrodków naukowych i bibliotek z całej Polski mogli wziąć udział we wspaniałym wydarzeniu i wysłuchać niezwykle ciekawych referatów, w których omawiano i analizowano najnowsze trendy dotyczące zarządzania niematerialnymi zasobami bibliotek, uzyskując wiele wskazówek, dotyczących możliwości sprostania wyzwaniom w rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, szczególnie w odniesieniu do zarządzania wiedzą, efektywnego komunikowania się i publikowania, kultury organizacyjno-informacyjnej, promocji, zarządzania talentami, zastosowania technik eksploracji danych w ocenie zachowań i potrzeb użytkowników instytucji bibliotecznych, psychologii konfliktu w bibliotece oraz wielu innych interesujących zagadnień.
Część naukowo-dydaktyczną Konferencji zwieńczył wyjazd do Pelplina i zwiedzanie Bazyliki Katedralnej oraz Muzeum Diecezjalnego, w którym z wielką pieczołowitością przechowywana jest Biblia Czterdziestodwuwierszowa (Biblia Mazarina), wydrukowana w latach 1452-1455 w Moguncji przez Jana Gutenberga – jedyna w Polsce – dwutomowa wersja na papierze z oryginalną XV-wieczną oprawą wykonaną przez mistrza Henryka Costera z Lubeki.

M. Wójtowicz