Jesteś tutaj: Strona główna » Tytuły francuskojęzyczne » Formation Emploi

Kontakt GBPiZS

DZIAŁ ZBIORÓW PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ul. Zabraniecka 8L
03-872 Warszawa

Sekretariat:
Telefon: (+48) 509-787-563
Email: sekretariat@gbpizs.gov.pl

=> więcej

  
DZIAŁ ZBIORÓW DLA NIEWIDOMYCH

ul. Konwiktorska 7
00-216 Warszawa

Sekretariat:
Telefon/faks: (+48 22) 635-33-20
Email: sekretariat@gbpizs.gov.pl

Strona www: http://dzdn.pl/

 

Formation Emploi

Le rôle des usagers dans la formation aux métiers de services à l’aune des interactions tutorales

Laurent Filliettaz // Formation Empl. – 2018, nr 1, s. 45-66, fot. bibliogr.

Rola użytkowników w szkoleniu w zakresie zawodów działu usług  w jednej z interakcji mentorskich. => CZYTAJ

La transmission professionnelle en situation de travail : une approche ergonomique

Jeanne Thébault // Formation Empl. – 2018, nr 1, s. 67-87 bibliogr.

Przekazywanie umiejętności zawodowych w sytuacjach zawodowych: ergonomiczny punkt widzenia. => CZYTAJ

 

Construire la compétence collective par la transmission entre générations : le tutorat, entre tradition et modernité

Vladimir Iazykoff // Formation Empl. – 2018, nr 1, s. 89-105 bibliogr.

Budowanie zbiorowej kompetencji poprzez przekaz międzypokoleniowy: mentoring, między tradycją a nowoczesnością. => CZYTAJ

 

Qu’est-ce que le travail quand on n’a pas d’emploi ? Le travail non salarié à l’aune des projections d’avenir des chômeurs

Didier Demazière, Marc Zune // Formation Empl. – 2018, nr 1, s. 133-152, tab. bibliogr.

Czym jest praca, gdy nie jesteś zatrudniony? Samozatrudnienie zgodnie z prognozami dotyczącymi przyszłości osób bezrobotnych. => CZYTAJ

 

S’insérer dans une entreprise où l’on travaillait pendant les études

Laurence Lizé, Geraldine Rieucau // Formation Empl. – 2018, nr 1, s. 153-173, tab. bibliogr.

Dołącz do firmy, w której pracowałeś podczas studiów. => CZYTAJ

 

Les dilemmes de l’insertion par l’activité économique : à la recherche du meilleur compromis

Philippe Semenowicz // Formation Empl. – 2018, nr 1, s. 175-192, tab. bibliogr.

Dylematy integracji poprzez działalność gospodarczą: w poszukiwaniu najlepszego porozumienia. => CZYTAJ

 

L’accès à l’emploi des descendants d’immigrés en début de carrière : le rôle clé des réseaux et des intermédiaires

Yael Brinbaum // Formation Empl. – 2018, nr 1, s. 193-212, tab. bibliogr.

Dostęp do miejsc pracy dla potomków imigrantów na początku ich kariery: kluczowa rola sieci i pośredników rynku pracy. => CZYTAJ

 

Comment l’apprentissage favorise-t-il-l’insertion professionnelle des CAP-BEP ?

Thomas Couppié, Celine Gasquet // Formation Empl. – 2018, nr 2, s. 35-56, tab. bibliogr. summ.

W jaki sposób uczenie się sprzyja profesjonalnej integracji CAP-BEP (świadectwo kwalifikacji zawodowych – dyplom kształcenia zawodowego)? => CZYTAJ

 

Expériences à l’étranger en cours d’études et insertion : des liens complexes, pour quelle plus-value?

Julien Calmand [et al.] // Formation Empl. – 2018, nr 2, s. 57-77, tab. bibliogr. summ.

Zagraniczne doswiadczenia podczas studiów i integracja z rynkiem pracy: związki złożone, za jaką wartość dodaną? => CZYTAJ

 

Emploi des jeunes sans diplôme : la prime au rural

Joel Zaffran // Formation Empl. – 2018, nr 2, s. 99-117, rys. tab. bibliogr. summ.

Zatrudnienie młodych ludzi bez dyplomu: premia wiejska. => CZYTAJ

 

S’insérer dans l’emploi et s’engager dans le travail : parcours types de réussite des sortant.es de l’enseignement professionnel

Estelle Bonnet, Karine Pietropaoli, Elise Verley // Formation Empl. – 2018, nr 2, s. 143- -166, rys. tab. bibliogr. summ.

Zatrudnienie i zaangażowanie w pracę: typowe ścieżki kariery dla absolwentów szkolnictwa zawodowego. => CZYTAJ

 

Trajectoires résidentielles et professionnelles des jeunes : quand l’accès à l’emploi ne signe pas la décohabitation

Philippe Cordazzo // Formation Empl. – 2018, nr 2, s. 167-185, rys. tab. bibliogr. summ.

Trajektorie mieszkaniowe i zawodowe młodych ludzi: gdy dostęp do zatrudnienia nie oznacza rezygnacji z pobytu w domu rodzinnym. => CZYTAJ

 

Le travail salarié a-t-il un impact sur la réussite en première année de licence ?

Marie-Danielle Sorho-Body Kady // Formation Empl. – 2018, nr 2, s. 211-230, tab. bibliogr. summ.

Czy praca zarobkowa ma wpływ na sukces w pierwszym roku licencjatu? => CZYTAJ

 

Accompagner les « jeunes en errance » ou adapter les normes de l’insertion

Celine Rothé // Formation Empl. – 2018, nr 3, s. 161-182 bibliogr. summ.

Wspieranie « poszukujących młodych ludzi » lub dostosowywanie standardów integracji. => CZYTAJ

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.Administrator Danych, Polityka Prywatności. Akceptuję