O nas

     

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ma swoją genezę w specjalistycznej bibliotece powstałej przy Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej w 1918 r. Jest ogólnodostępną biblioteką naukową działającą  w resorcie pracy i nadzorowaną przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 Od 2013 r.  w skład Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego wchodzą:
    Dział Zbiorów Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
    Dział Zbiorów dla Niewidomych

 DZIAŁ ZBIORÓW PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO gromadzi polskie oraz zagraniczne książki i czasopisma z zakresu:                                                       

 • Rynku pracy, zatrudnienia, bezrobocia, migracji  
 • Pośrednictwa pracy, służb zatrudnienia                                                 
 • Zarządzania zasobami ludzkimi
 • Prawa pracy
 • Ubezpieczeń społecznych
 • Związków zawodowych, komisji trójstronnych
 • Europejskich rad pracowniczych
 • Płac
 • Pomocy społecznej
 • Ubóstwa, minimum socjalnego
 • Kształcenia i szkolenia kadr
 • Organizacji pracy
 • Wydajności pracy
 • Socjologii i psychologii pracy
 • Bhp i ochrony zdrowia
 • Statystyki pracy oraz literaturę ogólnoekonomiczną