INFORMACJE O GBPIZS

PiPS – 02/2019 – j. niemiecki

Praca i Polityka Społeczna - przegląd piśmiennictwa zagranicznego w wyborze

1. Soziale Bewegungen und gewerkschaftliche Erneuerung in Spanien

Holm-Detlev Köhler, José Pablo Calleja Jiménez // Ind. Bez. – 2018, nr 2, s. 147-165, rys. tab. bibliogr. 

Ruchy społeczne i odnowa związków zawodowych w Hiszpanii. => CZYTAJ

 

2. Transnational Social Movement Unionism als Vitalisierungsstrategie und Chance für Gewerkschafterinnen? Das Beispiel des Bekleidungssektors Bangladeschs

Elisabeth Fink // Ind. Bez. – 2018, nr 2, s. 188-208 bibliogr. 

Transnarodowe społeczne ruchy związkowe jako strategia rewitalizacji i szansa dla kobiecych związków zawodowych? Przykład z sektora odzieżowego z Bangladeszu. => CZYTAJ

 

3. Bewegung im Betrieb. Organizing-Projekte und die Revitalisierung der industriellen Beziehungen

Oliver Thünken // Ind. Bez. – 2018, nr 2, s. 231-251, tab. bibliogr. 

Ruchy społeczne w zakładzie. Projekty organizowania i rewitalizacja stosunków przemysłowych. => CZYTAJ

 

4. Der Beitrag der Neuen Sozialen Bewegungen zum Arbeits und Gesundheitsschutz – eine  Fallstudie zur Transformation und Verstetigung von Protestkommunikation in (in)formellen Netzwerken

Annett Schulze, Wolfgang Hien, Ernst von Kardoff // Ind. Bez. – 2018, nr 2, s. 252-274 bibliogr.

Nowe ruchy społeczne oraz zdrowie i bezpieczeństwo w pracy. Studium przypadku na temat transformacji i utrwalenia komunikacji protestu w (nie)formalnych sieciach. => CZYTAJ

 

5. Reform der GKV und Abschaffung der PKV? Projekt Bürgerversicherung Gesundheit: Stand und Perspektiven

Knut Lambertin, Robert Spiller // Soz. Sicherh. – 2018, nr 6, 221-230, tab. 

Reforma GKV i zniesienie PKV? Projekt obywatelskiego ubezpieczenia zdrowotnego: stan i perspektywa. => CZYTAJ

 

6. Bürgerversicherung : Mythen und Fakten 

Hartmut Reiners // Soz. Sicherh. – 2018, nr 6, s. 231-235, tab.

Ubezpieczenie obywatelskie: mity i fakty. => CZYTAJ

 

7. Die finanzielle Situation armer Rentner verbessern: Teilanrechnung von Renteneinkommen bei  der Grundsicherung (Teil 1). Anrechnungsverfahren, Wirkungen, Begünstigte, Mehrkosten

Reinhard Schüssler, Gwendolyn Huschik, Stefan Moog // Soz. Sicherh. – 2018, nr 6, s. 238-247, rys. tab.

Poprawić sytuację finansową ubogich emerytów : częściowe rozliczenie dochodów emerytalnych przy zabezpieczeniu podstawowym (część I). Procedury, efekty, beneficjenci, dodatkowe koszty. => CZYTAJ

 

8. Beschäftigtenbefragung : Mehr als 80 Prozent glauben, dass ihre gesetzliche Rente kaum reichen wird

Soz. Sicherh. – 2018, nr 6, s. 247, rys. 

Sondaż osób zatrudnionych : ponad 80% osób twierdzi, że nie wystarczy  im ich ustawowa emerytura. => CZYTAJ

 

9. Perspektiven industrieller Instandhaltungsarbeit

Volker Baethage-Kinsky, Kai Marquardsen, Knut Tullius // WSI Mitt. – 2018, nr 3, s. 174-181 bibliogr. 

Perspektywy trwałej pracy w przemyśle. => CZYTAJ

 

10. Montagearbeit 4.0? Eine Fallstudie zu Arbeitswirkungen und Gestaltungsperspektiven digitaler Werkerführung

Martin Kuhlmann, Barbara Splett, Sascha Wiegrefe // WSI Mitt. – 2018, nr 3, s. 182-188 bibliogr. 

Praca montażowa 4.0? Studium przypadku odnośnie związanych z pracą oddziaływań i perspektyw kształtowania cyfrowego doradztwa zakładowego. => CZYTAJ

 

11. Der Mensch im Mittelpunkt oder im Weg? Grenzel und Potenziale menschengerechter Arbeitsgestaltung in der digitalen Transformation

Kerstin Guhlemann, Arno Georg, Olaf Katenkamp // WSI Mitt. – 2018, nr 3, s. 211-218, tab. bibliogr. 

Człowiek w centrum uwagi czy na uboczu? Ograniczenia i potencjały odpowiedniego dla ludzi kształtowania pracy podczas cyfrowej transformacji. => CZYTAJ

 

12. Neue Koordinaten für eine  proaktive Betriebspolitik. Erfahrungen aus dem Gewerkschaftsprojekt “Arbeit 2020 in NRW”

Thomas Haipeter, Inger Korflür, Gabi Schilling // WSI Mitt. – 2018, nr 3, s. 219-226, rys. tab. bibliogr.

Nowe koordynaty dla proaktywnej polityki zakładowej. Doświadczenia płynące z projektu związków zawodowych „Arbeit 2020 w NRW”. => CZYTAJ

 

13. “Was man nicht kennt, kann man nicht regeln”. Betriebsvereinbarungen als Instrument der arbeitspolitischen Regulierung von  Industrie 4.0 und Digitalisierung

Ingo Matuschek, Frank Kleemann // WSI Mitt. – 2018, nr 3, s. 227-234 bibliogr. 

“Gdy się nie zna, nie można regulować”. Porozumienia zakładowe, jako instrument regulacji pracowniczych przemysłu 4.0 i digitalizacji. => CZYTAJ

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję