INFORMACJE O GBPIZS

PiPS – 10/2019 – j. francuski

Praca i Polityka Społeczna - przegląd piśmiennictwa zagranicznego w wyborze

1. Nécrologie juridique du comité d’entreprise  : transformation et succession d’une institution juridique

Carole Giraudet // Rev. IRES. – 2018, nr 1-2, s. 29-56 bibliogr. summ.

Nekrolog prawny rady zakładowej: przekształcenie i sukcesja instytucji prawnej. => CZYTAJ

 

2. Evolutions du paysage syndical et du salariat : analyse des élections aux comités d’entreprise (2009-2016)

Tristan Haute // Rev. IRES. – 2018, nr 1-2, s. 57-89, tab. bibliogr. summ.

Zmiany w związkach zawodowych i zatrudnieniu: analiza wyborów do rad zakładowych (2009 – 2016). => CZYTAJ

 

3. La fabrique des activités culturelles par les élus des comités d’entreprise : des choix militants ?

Sophie Béroud, Francois Duchêne // Rev. IRES. – 2018, nr 1-2, s. 91-114 bibliogr. summ.

Przedstawiciele rad zakładowych i wybór działań kulturalnych: forma aktywizmu? => CZYTAJ

 

4. Dialogue social sur la stratégie de l’entreprise : éléments de bilan et perspectives

Nicolas Fleury [et al.] // Rev. IRES. – nr 1-2, s. 115-154.

Dialog społeczny na temat strategii firmy: wyniki i perspektywy. => CZYTAJ

 

5. L’expert auprès des comités d’entreprise, acteur oublié des relations professionnelles

Kevin Guillas-Cavan, Marcus Kahmann // Rev. IRES. – 2018, nr 1-2, s. 155-178.

Ekspert przy radzie zakładowej: mało znany interesariusz w relacjach zawodowych. => CZYTAJ

 

6. L’Europe sociale : quelles politiques, quels modèles, quels syndicalismes

Jacques Freyssinet // Rev. IRES. – 2018, nr 3 ; 2019, nr 1, s. 7-38, tab. bibliogr summ.

Europa socjalna: jakie polityki, jakie modele, jakie związki zawodowe? => CZYTAJ

 

7. Etat des lieux de la négociation collective européenne au niveau interprofessionnel. Entre construction et menaces systémiques

Frederique Michéa // Rev. IRES. – 2018, nr 3 ; 2019, nr 1, s. 39-63 bibliogr. summ.

Przegląd europejskich zbiorowych negocjacji międzybranżowych. Od budowy do zagrożeń systemowych. => CZYTAJ

 

8. Le dialogue social européen et les ambivalences de l’Europe sociale « triple A »

Christophe Degryse // Rev. IRES. – 2018, nr 3 ; 2019, nr 1, s. 65-84, rys. bibliogr. summ.

Europejski dialog społeczny i ambiwalencje potrójnej Europy socjalnej. => CZYTAJ

 

9. Etat des lieux de l’Europe Sociale

Sophie Garnier // Rev. IRES. – 2018, nr 3 ; 2019, nr 1, s. 85-101 bibliogr. summ.

Obecna sytuacja w Europie socjalnej. => CZYTAJ

 

10. Les droits de participation des travailleurs dans les entreprises transnationales européennes, un droit européen inachevé

Josepha Dirringer // Rev. IRES. – 2018, nr 3 ; 2019, nr 1s. 103-122 bibliogr. summ.

Prawa udziału pracowników w europejskich przedsiębiorstwach transgranicznych, niekompletne prawo europejskie. => CZYTAJ

 

11. Agir syndicalement en Europe. La CES, un espace pour l’action collective

Jean-Marie Pernot // La Rev. IRES. – 2018, nr 3 ; 2019, nr 1, s. 123-152 bibliogr. summ.

Związki zawodowe w Europie. La CES, przestrzeń do wspólnych działań? => CZYTAJ

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję