Kontakt GBPiZS

DZIAŁ ZBIORÓW PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ul. Zabraniecka 8L
03-872 Warszawa

Sekretariat:
Telefon: (+48) 509-787-563
Email: sekretariat@gbpizs.gov.pl

=> więcej

  
DZIAŁ ZBIORÓW DLA NIEWIDOMYCH

ul. Konwiktorska 7
00-216 Warszawa

kontakt: http://dzdn.pl/kontakt/

 

INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 23/2022

 

06 – 12 czerwca 2022 r.

 1. Częstość pozytywnych wyników testów serologicznych przeciw SARS-CoV-2 u personelu medycznego Aglomeracji Górnośląskiej / M. Wojczyk, M. Kowalska // Medycyna Pracy. – 2022, Vol. 73, nr 2, s. 125-133.
 1. Czy brak faktycznego wykonywania funkcji zwalnia z odpowiedzialności? / N. Zynwala, T. Fiałek // Rzeczpospolita. – 2022, nr 134 : 10.6, s. D5.
 1. Delegowanie pracowników : [orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości] / E. Skibińska // Monitor Prawa Pracy. – 2022, R. 19, nr 2, s. 53-56.
 1. Dodatkowe odszkodowanie dla pracownika przywróconego do pracy przez sąd / R. Sadlik // Monitor Prawa Pracy. – 2022, R. 19, nr 2, s. 38-42.
 1. Emerytury pomostowe : jedno naprawione, drugie pogorszone / P. Szewioła // Gazeta Prawna. – 2022, nr 110 : 08.06, s. B10.
 1. Liniowcy podwójnie podliczą składkę zdrowotną / M. Szulc // Gazeta Prawna. – 2022, nr 110 : 08.06, s. B2.
 1. Naprawienie szkody niemajątkowej (krzywdy) oraz pojęcie „zasady równego traktowania w zatrudnieniu” w świetle art. 183d KP : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] // Monitor Prawa Pracy. – 2022, R. 19, nr 2, s. 45-48.
 1. Obowiązki pracodawców w zakresie bhp w okresie letnim / M. Skałkowski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2022, R. 27, nr 11, s. 41-42.
 1. Obowiązki pracodawcy i zleceniodawcy wobec komornika sądowego / R. Krawczyk // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2022, R. 27, nr 11, s. 58-65.
 1. Ochrona stosunku pracy osób powołanych do pełnienia służby wojskowej po zmianach od 23 kwietnia 2022 r. / S. Kryczka // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2022, R. 27, nr 11, s. 20-23.
 1. Ochrona trwałości stosunku pracy osoby powołanej do służby wojskowej w perspektywie przepisów ustawy o obronie Ojczyzny / K. Baran // Monitor Prawa Pracy. – 2022, R. 19, nr 2, s. 19-21.
 1. Outsourcing pracowniczy : na co trzeba uważać / M. Pietrzycki // Rzeczpospolita. – 2022, nr 133 : 09.6, s. D8.
 1. Odprawy, dodatki i składki w górę / Ł. Guza // Gazeta Prawna. – 2022, nr 111 : 09.06, s. B1.
 1. Podjęcie lub kontynuowanie działalności gospodarczej a dalsze pobieranie świadczeń z ubezpieczenia chorobowego : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / koment. A. Piszczek // Monitor Prawa Pracy. – 2022, R. 19, nr 2, s. 49-52.
 1. Podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r. / E. Łukasik // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2022, R. 27, nr 11, s. 26-28.
 1. Polski Ład – zmiany od 1 lipca 2022 r. / T. Król // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2022, R. 27, nr 11, s. 9-12.
 1. Problem molestowania seksualnego w świetle standardów międzynarodowych / A. Grzybek // Monitor Prawa Pracy. – 2022, R. 19, nr 2, s. 22-25.
 1. Rozliczanie wynagrodzeń pracowników za czas strajku / E. Łukasik // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2022, R. 27, nr 11, s. 44-45.
 1. Rezorcynol – metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy / A. Jeżewska, D. Kondej // Medycyna Pracy. – 2022, Vol. 73, nr 2, s. 135-142.
 1. Sąd z urzędu powinien zbadać, czy za szkodę odpowiada wyłącznie pracownik / L. Jaworski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2022, R. 27, nr 11, s. 47.
 1. Stres mniejszościowy a wybrane zaburzenia psychiczne u osób z dysforią i niezgodnością płciową – przegląd narracyjny / M. Piegza, P. Główczyński // Medycyna Pracy. – 2022, Vol. 73, nr 2, s. 163-172.
 1. Sygnaliści oraz sygnalistki i ich prawo do swobody wypowiedzi / M. Wolanin // Monitor Prawa Pracy – 2022, R. 19, nr 2, s. 26-28.
 1. Świat pracy na naszym kontynencie, włączając wyspy / S. Adamczyk // Monitor Prawa Pracy. – 2022, R. 19, nr 2, s. 10-11.
 1. Uprawnienia pracodawców w czasie pandemii – praca zdalna w sektorze medycznym / M. Sakowska-Baryła // Monitor Prawa Pracy. – 2022, R. 19, nr 2, s. 29-37.
 1. Wykluczenie świadczenia z tytułu bezrobocia z zakresu świadczeń przyznawanych pracownikom domowym z ustawowego systemu zabezpieczenia społecznego : [artykuł odorzeczniczy / M. Otto // Monitor Prawa Pracy – 2022, R. 19, nr 2, s. 57-60.
 1. Wypadek przy pracy a bycie pod wpływem alkoholu / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2022, nr 22, s. 63.
 1. Zasady oskładkowania umów zlecenia z uczniami i studentami do 26 roku życia / M. Kozłowska // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2022, R. 27, nr 11, s. 32-36.
 1. Zastosowanie posturografii dla oceny układu równowagi dla potrzeb medycyny pracy / E. Zamysłowska-Szmytke, M. Janc, K. Ławnicki, M. Śliwińska-Kowalska // Medycyna Pracy. – 2022, Vol. 73, nr 2, s. 143-150.
 1. Zatrudnianie obywateli Ukrainy w administracji rządowej i samorządowej / R. Guza-Kilińska // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2022, R. 27, nr 11, s. 50-57.
 1. Zawarcie umowy o pracę na odległość / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2022, nr 23, s. 61.
 1. „Zbiorowe prawo pracy – trzy lata po reformie. Przełom czy stagnacja?” / A. Nerka // Monitor Prawa Pracy. – 2022, R. 19, nr 2, s. 12-18.
 1. Zmiany obowiązków pracodawców w zakresie PPK / A. Olędzka // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2022, R. 27, nr 11, s. 13-19.
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję