INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 35/2020

Przegląd czasopism nr 1/201914  – 20 września 2020 r.

 1. Co warto wiedzieć o pracy zdalnej / M. Czyżewski // Gazeta Wyborcza. – 2020, nr 216 : 15.09, s. 20.
 2. Czy możemy rozmawiać o zarobkach? Ekonomiczna analiza prawa pracy w Polsce i Stanach Zjednoczonych / E. Sobótka // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 7, s. 22-27.
 3. Dyskryminacja pośrednia kobiet zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ze względu na obowiązki rodzinne : [artykuł odorzeczniczy] / A. Ludera-Ruszel // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 7, s. 34-39.
 4. Dyskryminacja ze względu na przekonania polityczne lub światopoglądowe ; zasada równego traktowania pracowników : [Orzecznictwo Sądu Najwyższego z komentarzem] // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 8, s. 41-46.
 5. Emerytury po 1,2 tys. złotych / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. – 2020, nr 219 : 18.09, s. 14.
 6. Europejski Urząd ds. Pracy. Rola i uprawnienia nowej unijnej agencji / B. Bednarowicz // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 7, s. 15-21.
 7. Kolejne umowy o pracę na czas określony : [Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości] // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 8, s. 56-62.
 8. Kontrowersje wokół nabycia prawa do odprawy przy wypowiedzeniu zmieniającym w trybie zwolnień grupowych / M. Tutaj // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 8, s. 22-26.
 9. Nauczycielski bój o dodatki / A. Radwan // Gazeta Prawna. – 2020, nr 181 : 16.09, s. B1.
 10. Negatywne stereotypy biją nie tylko w starszych pracowników / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. – 2020, nr 215 : 14.09, s. A19.
 11. Niedopuszczalne klauzule w umowach o pracę / R. Sadlik // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 8, s. 27-30.
 12. Odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem jako nadużycie prawa podmiotowego w rozumieniu art. 8 KP : [Orzecznictwo Sądu Najwyższego z komentarzem] / koment. A. Piszczek // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 7, s. 42-46.
 13. Potencjalni emeryci wciąż pod ochroną / K. Sosnowski // Rzeczpospolita. – 2020, nr 218 : 17.09, s. D3.
 14. Praca zdalna. Co może i musi pracodawca / M. Czyżewski // Gazeta Wyborcza. – 2020, nr 216 : 15.09, s. 6.
 15. Praca zdalna z zagranicy może być sporym problemem dla pracodawcy / T. Kret, K. Serwińska // Gazeta Prawna. – 2020, nr 182 : 17.09, s. D1-D2.
 16. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 53 § 1 pkt. 1 lit. b KP. Obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika, który odzyskał zdrowotną zdolność do pracy w okresie sześciu miesięcy od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia : [Orzecznictwo Sądu Najwyższego z komentarzem] // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 8, s. 47-50.
 17. Rozwiązanie umowy o pracę na odległość / K. Sarek-Sadurska, A. Boguska // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 7, s. 28-31.
 18. Rozwiązanie umowy o pracę na podstawie kryteriów wydajności, wszechstronności na stanowiskach pracy w przedsiębiorstwie i absencji chorobowej a zakaz dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność : [artykuł odrzeczony] M. Paluszkiewicz // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 8, s. 33-38.
 19. Sanepid nakazuje odosobnienie, ale nie wydaje decyzji. To kłopot dla obu stron stosunku pracy / W. Cieślikowska, A. Kałwińska // Gazeta Prawna. – 2020, nr 182 : 17.09, s. C3.
 20. Szczepienia przeciw grypie z firmowej kasy / P. Koczara, K. Podpłomyk // Rzeczpospolita. – 2020, nr 218 : 17.09, s. D4-D5.
 21. W pandemii łatwiej się pozbyć urlopowych zaległości / M. Prokop // Rzeczpospolita. – 2020, nr 218 : 17.09, s. D2.
 22. Warunki dostępu do pracy i wolności wypowiedzi a homofobiczna polityka zatrudnienia / A. M. Świątkowski // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 7, s. 8-14.
 23. Warunki wprowadzenia monitoringu wizyjnego w zakładzie pracy w świetle nowelizacji Kodeksu pracy / J. Rumian // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 8, s. 15-21.
 24. Wcześniejsza emerytura a praca w niepełnym wymiarze czasu pracy : [Orzecznictwo Sądu Najwyższego z komentarzem] / koment. M. Czechowska // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 7, s. 47-51.
 25. Widmo odszkodowań dla pracowników. Za covid-19 / Ł. Guza // Gazeta Prawna. – 2020, nr 181 : 16.09, s. B11.
 26. Więcej ochrony ubezpieczonego w sporze z ZUS / T. Borowiec // Rzeczpospolita. – 2020, nr 218 : 17.09, s. D6.
 27. Władza publiczna „rozproszona” w prawie pracy – dylematów systemowych w prawie ciąg dalszy / A. Musiała // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 8, s. 9-14.
 28. Zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną : [Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości] / E. Skibińska // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 7, s. 52-56.
 29. Zakres zwolnień grupowych może się zmienić / A. Prusik // Rzeczpospolita. – 2020, nr 218 : 17.09, s. D5.
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję