INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 9/2020

Przegląd czasopism nr 1/201924 lutego – 01 marca 2020 r.

 1. Aktywizacja zawodowa skazanych centrową dymensją urzeczywistnienia paradygmatu społeczno-personalistycznego w warunkach systemu izolacyjno-dyscyplinarnego / K. Pierzchała // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2019, nr 3, s. 131-145.
 1. Człowiek pracujący w kręgu pracy i jej uniwersum / B. Baraniak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2019, nr 3, s. 7-15.
 1. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniu chorobowemu po zakończeniu okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 12, s. 41-44.
 1. Dodatek specjalny dla pracowników samorządowych / B. Surdykowska // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 10, s. 23-25 summ.
 1. Dodatkowy premiowy ekwiwalent za pracę pracownika kasyna : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 10, s. 32-35.
 1. Dziedzictwo przeszłości (stare myślenie) a determinanty budowy nowoczesnej firmy / S. Kamosiński // Optimum – Studia Ekonomiczne. – 2019, nr 1, s. 121-137.
 1. Losy zawodowe laureatów konkursu twórczości technicznej / A. Marszałek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2019, nr 3, s. 109-119.
 1. Łączenie i dzielenie związków zawodowych / Ł. Panasiuk // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 10, s. 12-16.
 1. Mniej korzystne traktowanie pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy : [orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości. Prawo Pracy i Ubezpieczenia społeczne] // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 12, s. 52-56.
 1. Monitoring w świetle nowelizacji Kodeksu pracy z 10.5.2018 r. / M. Gorbunow // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 10, s. 7-11.
 1. (Nie)równowaga na rynku pracy w ujęciu popytowym – analiza ofert pracy / Ł. Arendt, E. Flaszyńska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2019, nr 3, s. 88-108.
 1. Ochrona danych osobowych w zbiorowym prawie pracy – aspekt aksjologiczny i praktyczny / J. Żołyński // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 12, s. 19-24.
 1. OFE, PPK, IKE(+) – zmiany w systemie emerytalnym 2019-2021 analiza prawno-ekonomiczna. Część I : Otwarte Fundusze Emerytalne / A. Kolek, O. Sobolewski // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 12, s. 10-18.
 1. Podleganie ustawodawstwu polskiemu w zakresie zabezpieczenia społecznego : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 10, s. 36-38.
 1. Potrzeby aktywności edukacyjnej i rozwoju kompetencji kluczowych osób dorosłych / E. Mazurek, T. Stępień // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2019, nr 3, s. 62-77.
 1. Praca przy uboju zwierząt jako praca w szczególnych warunkach : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 10, s. 36-38.
 1. Prawo do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 12, s. 45-49.
 1. Prawo do poufności pacjenta w zawodzie ratownik medyczny / K. Kowalik // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2019, nr 3, s. 146-157.
 1. Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 10, s. 28-31.
 1. Wynagrodzenie nauczycieli : [orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości. Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne] oprac. E. Skibińska // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 10, s. 52-55.
 1. Wypalenie zawodowe i inne problemy związane z pracą / G. Orłowski // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 12, s. 9.
 1. Wypalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i średnich. Studium porównawcze / M. Mazur-Mitrowska, K. Dziewańska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2019, nr 3, s. 78-87.
 1. Wypowiedzenie definitywne i zmieniające umowy o pracę / G. Wolak // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 10, s. 47-51.
 1. Zasady ustalania prawa do emerytury osób, które nie były domownikami rolnika : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 10, s. 42-44.
 1. Zaświadczenie A1 a zagraniczna podróż służbowa / M. Szypniewski // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 12, s. 25-28.
 1. Zawarcie porozumienia zmieniającego umowę o pracę przez podmiot nieuprawniony do reprezentacji pracodawcy : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 12, s. 36-40.

 

 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję