INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 48/2019

Przegląd czasopism nr 1/2019

09-15 grudnia 2019

 1. Dni wolne na opiekę nad dzieckiem / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2019, nr 50, s. 71.
 2. Dorośli z niepełnosprawnością wzrokową w perspektywie pozytywnej – stan badań / B. Szabała // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. – 2019, R. 19, nr 2, s. 58-69.
 3. Informacja o liczebności zakładowej organizacji związkowej / J. Szmit. Cz. 1-2 // Tygodnik Solidarność. – 2019, nr 48, s. 63 ; nr 49, s. 64.
 4. Informacja o zawodach jako pomoc w wyborze zawodu i zatrudnieniu / (mkm) // Bezpieczeństwo Pracy. – 2019, nr 10, s. 26-27.
 5. Inny wymiar pracy : czyli dlaczego dla pracowników ważniejsze jest poczucie sensu z wykonywanych zadań niż modne biuro i pakiet benefitów? / G. Święch // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 11, s. 42-45.
 6. Jak konkurować, by motywować : czyli jakiej rywalizacji potrzebują pracownicy? / J. Urbaniak // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 11, s. 58-61.
 7. Kandydat do pracy wciąż często czuje się jak petent, a nie klient / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. – 2019, nr 286 : 09.12, s. A21.
 8. Kandydat kupuje oczami : jak w rekrutacji wykorzystać praktyki kampanii marketingowych? / G. Golińska // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 11, s. 52-55.
 9. Kara dla pracodawcy za brak dyscyplinarki / G. Orłowski // Rzeczpospolita. – 2019, nr 289 : 12.12, s. D1.
 10. Nauczyciel akademicki skorzysta z 50-proc. kosztów / K. Jagodziński // Rzeczpospolita. – 2019, nr 286 : 09.12, s. D5.
 11. Opieka dorosłych dzieci nad niesamodzielnymi rodzicami – poszukiwaniu pozytywów. Doniesienie badawcze / U. Bartnikowska, K. Ćwirynkało, B. Antoszewska // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. – 2019, R. 19, nr 2, s. 7-14.
 12. Pozytywne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością ruchową – analityczne możliwości, trudności i perspektywy / S. Byra // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. – 2019, R. 19, nr 2, s. 15-27.
 13. Pracownicze plany kapitałowe : inwestycja, która ma sens // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr specjalny, 70 s.
 14. Pracownik może odmówić zabicia karpia / K. Stawicka // Rzeczpospolita. – 2019, nr 289 : 12.12, s. D3.
 15. Pracujący seniorzy z przywilejami / Ł. Guza // Gazeta Prawna. – 2019, nr 240 : 12.12, s. B1.
 16. Przekształcenia kapitałowe firm to kłopoty z PPK / Ł. Kuczkowski, M. Skwara // Gazeta Prawna. – 2019, nr 240 : 12.12, s. C4-C5.
 17. Regulamin wynagradzania czy układ zbiorowy pracy / oprac. E. Kędzior // Tygodnik Solidarność. – 2019, nr 48, s. 33-36, tab.
 18. Renty rodzinne i socjalne / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. – 2019, nr 287 : 10.12, s. 20.
 19. Resort pracy : sposób ustalania przeciętnego zatrudnienia się nie zmienia / M. Sobczak // Gazeta Prawna. – 2019, nr 240 : 12.12, s. C6.
 20. Rola PIP w zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na przestrzeni 100 lat // Inspektor Pracy. – 2019, nr 10, s. 14-15.
 21. Rozwój platform internetowych a przyszłość pracy / oprac. E. Kędzior // Tygodnik Solidarność. – 2019, nr 48, s. 58-59.
 22. Sejm wycofał projekt zniesienia 30-krotności składek ZUS / M. Koziestański // Tygodnik Solidarność. – 2019, nr 48, s. 54.
 23. Synergia ludzi i maszyn : w jaki sposób zaprojektować zmiany organizacyjne odpowiadające na potrzeby nowych czasów? / K. Zakrzacka, M. Hyla, G. Plezia // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 11, s. 34-41.
 24. Twórcze poszukiwania : czyli jakimi metodami pobudzać kreatywność pracowników? / A. Kucner // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 11, s. 62-6
 25. Wcześniejsze emerytury za długi staż ubezpieczeniowy – niemieckie doświadczenia i wnioski dla Polski / A. Szybkie // Gazeta Prawna. – 2019, nr 240 : 12.12, s. B10.
 26. Wybrane cechy osobowości funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej jako predyktory elastyczności w radzeniu sobie ze stresem / E. Stępka-Tykwińska [i in.] // Medycyna Pracy. – 2019, Vol. 70, nr 5, s. 555-565.
 27. Wyższe zasiłki i dodatki dla niepełnosprawnych / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. – 2019, nr 286 : 09.12, s. 16.
 28. Zmiana warunków pracy cudzoziemca nie zawsze jest możliwa / E. Grajner // Rzeczpospolita. – 2019, nr 289 : 12.12, s. D4.

 

 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję