INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 39/2019

Przegląd czasopism nr 1/2019

07-13 października 2018

1. Były pracownik bez prawa do bycia zapomnianym / G. Szajerka // Rzeczpospolita. – 2019, nr 237 : 10.10, s. D1.

2. Desygnat określenia : „istnienie stosunku pracy” w rozumieniu art. 63 k.p.c. (w części odnoszącej się do wytoczenia powództwa przez inspektora PIP) / J. Jankowiak // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 6, s. 32-40.

3. Dokumentacja pracownicza ewidencjonowania czasu pracy / K. Grabowski // Inspektor Pracy. – 2019, nr 6/7, s. 28-31.

4. Dyrektywa w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz jej konsekwencje dla polskiego prawa pracy / P. Wąż // Atest. – 2019, nr 7, s. 13-15.

5. Dyskryminacja pośrednia ze względu na wiek – zatrudnienie nauczycieli : [z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej] / A. Ziętek-Capiga // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 6, s. 47-48.

6. Jaka jest kwota wolna od potrąceń po 1 października / I. Nowacka // Gazeta Prawna. – 2019, nr 197 : 10.10, s. C4.

7. Jaka rekompensata po wypadku przy pracy / R. Skibińska // Rzeczpospolita. – 2019, nr 237 : 10.10, s. G5.

8. Kwalifikacje wymagane przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych // Atest. – 2019, nr 7, s. 29-31, tab.

9. Legalność zatrudnienia cudzoziemców / A. Duda // Inspektor Pracy. – 2019, nr 6/7, s. 20-25.

10. Ministerstwo Przedsiębiorczości: nowe niższe składki to ewolucja małego ZUS / K. Topolska, J. Śliwińska // Gazeta Prawna. – 2019, nr 198 : 11.10, s. C2-C5.

11. Normy urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalne wybuchowej (zharmonizowane z dyrektywą 2014/34/UE) / W. Łabanowski // Atest. – 2019, nr 7, s. 45-47.

12. Odpowiedzialność pracodawcy i pracownika za szkodę powstałą w bezpośrednim związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych w kontekście ograniczeń zawartych w art. 120 k.p. / T. Nowakowski // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 6, s. 41-46.

13. PIP nie będzie ścigać za nakłanianie do rezygnacji z PPK / P. Otto // Gazeta Prawna. – 2019, nr 197 : 10.10, s. C5.

14. Potrącenia z umów cywilnoprawnych / T. Musialik // Inspektor Pracy. – 2019, nr 8, s. 9-14.

15. Pracownik czy przedsiębiorca? : teoria wyboru zajęcia zawodowego w wyjaśnianiu decyzji o formie aktywności zawodowej / A. Gaweł // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 6, s. 2-9.

16. Problematyka godziwego wynagrodzenia i jego ustalania w świetle literatury i orzecznictwa / M. Budny // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 6, s. 23-29.

17. Proces z pracownikiem kosztuje więcej / R. Krawczyk // Rzeczpospolita. – 2019, nr 237 : 10.10, s. D5.

18. Przywrócenie terminu z art. 264 k.p. na wniesienie odwołania od rozwiązania umowy o pracę : [z orzecznictwa Sądu Najwyższego] / E. Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 6, s. 49-50.

19. Sąd ustalić istnienie stosunku pracy wbrew stronom / R. Sadlik // Rzeczpospolita. – 2019, nr 237 : 10.10, s. D3.

20. Sprawozdanie z kolokwium „Praca w XXI wieku – prawo, techniki, dążenie do jedności” (Collège de France) / I. Boruta // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 6, s. 30-31.

21. Strajk włoski uderzy nauczycieli po kieszeni / A. Radwan // Gazeta Prawna. – 2019, nr 195 : 08.10, s. B9.

22. Szef sprawdzi komputer i telefon / G. Kozerska-Pietranek // Rzeczpospolita. – 2019, nr 237 : 10.10, s. D2.

23. Uczciwa praca źródłem uprawnień ludzi pracy / G. Ślawska. – Cz. 1-2 // Inspektor Pracy. – 2019, nr 6-7, s. 32-34 ; nr 9, s. 30-33.

24. Układy zbiorowe pracy – praktyczne problemy / A. Kuca // Inspektor Pracy. – 2019, nr 8, s. 6-8.

25. Unia podsumowała delegowania. Jeden rynek, niejedna dyrektywa i wiele różnic między krajami członkowskimi UE / K. Topolska // Gazeta Prawna. – 2019, nr 197 : 10.10, s. C2-C3.

26. Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela akademickiego : po wejściu w życie nowej ustawy / M. Paszkowska // Atest. – 2019, nr 7, s. 4-7.

27. Wygaśnięcie stosunku pracy / N. Grunwald // Inspektor Pracy. – 2019, nr 6-7, s. 15-19.

28. Zadania Państwowej Inspekcji Pracy w świetle przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych / R. Pasik // Inspektor Pracy. – 2019, nr 8, s. 20-23.

29. Zagraniczny sąd może mieć prawo zakwestionować A1 / Ł. Kuczkowski // Gazeta Prawna. – 2019, nr 197 : 10.10, s. D1.

30. Zagrożenia podczas laserowego cięcia metali / K. Okseniuk // Inspektor Pracy. – 2019, nr 6/7, s. 32-34.

31. Zatrudnianie obcokrajowca z Kartą Polaka – fakty i mity / K. Schiffter, K. Polewka // Rzeczpospolita. – 2019, nr 237 : 10.10, s. D7.

32. Zmywarki do naczyń z przenośnikiem / W. Łabanowski // Atest. – 2019, nr 7, s. 55-59.

 

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję