INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 27/2019

Przegląd czasopism nr 1/2019

1-14 lipca 2018

1. Bezwarunkowy dochód podstawowy a koncepcja zabezpieczenia społecznego Williama Beveridge`a w świetle debaty „Beveridge rebooted : a basic income for every citizen?” / A. Furmańska-Maruszak // Polityka Społeczna. – 2019, R. 46, nr 4, s. 18-22.

2. Definicja niezdolności do pracy jako przykład tautologii / R. Więcek // Ubezpieczenia Społeczne. – 2018, nr 4, s. 69-81.

3. Determinanty przestrzennego zróżnicowania płac na Ukrainie / T. Tokarski, S. Chugaievska, N. Chugaievska // Wiadomości Statystyczne. – 2019, R. 64, nr 5, s. 17-33.

4. Dochody z redystrybucji : kryteria dzielenia i adresowania / S. Golinowska // Polityka Społeczna. – 2019, R. 46, nr 4, s. 2-8.

5. Dochód minimalny w europejskim filarze praw socjalnych i praktyce krajów członkowskich / I. Topińska // Polityka Społeczna. – 2019, R. 46, nr 4, s. 9-14.

6. Doskonałe efekty, dużo samobójstw / [rob] // Atest. – 2019, nr 5, s. 4-7.

7. Dyskryminacja ze względu na przekonania polityczne / A. Lejko // Atest. – 2019, nr 5, s. 56-57.

8. Dyskurs wokół uniwersalnego dochodu podstawowego – opinie w Norwegii / D. Tomczak // Polityka Społeczna. – 2019, R. 46, nr 4, s. 30-36.

9. Efekt wypierania w opiece długoterminowej / M. Kalbarczyk // Wiadomości Statystyczne. – 2019, R. 64, nr 5, s. 5-16.

10. Kluczowe problemy metodologiczne w badaniach nad majątkiem gospodarstw domowych / M. Wroński // Wiadomości Statystyczne. – 2019, R. 64, nr 5, s. 34-47.

11. Koncepcja powszechnego dochodu gwarantowanego – spojrzenie z francuskiej perspektywy / K. Starzec // Polityka Społeczna. – 2019, R. 46, nr 4, s. 23-29.

12. Konferencja „Delegowanie pracowników w kontekscie przepisów o swobodzie przemieszczania się i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 50 lat rozporządzenia nr 1612/68” / G. Wertel // Ubezpieczenia Społeczne. – 2018, nr 3, s. 127-137.

13. Koszty noclegu kierowcy w transporcie międzynarodowym : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 4, s. 36-40.

14. Monitoring poczty elektronicznej pracownika / J. Szmit. – Cz. 1-2 // Tygodnik Solidarność. – 2019, nr 25, s. 63 ; nr 26, s. 63.

15. Normy zharmonizowane z dyrektywą maszynową / W. Łabanowski // Atest. – 2019, nr 5, s. 30-31.

16. Nowe przepisy bhp i prawa pracy : przegląd przepisów prawnych zamieszczonych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim w 2019 r. // Atest. – 2019, nr 3, s. 59 ; nr 4, s. 58-59 ; nr 5, s. 50.

17. Obrona przed mobbingiem : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 4, s. 32-35.

18. Powszechny dochód podstawowy w optyce koncepcji przejściowych rynków pracy : polemika o pryncypia i pragmatykę / K. Zawadzki // Polityka Społeczna. – 2019, R. 46, nr 4, s. 37-42.

19. Problematyka zbiegu roszczeń w związku z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia w okresie wypowiedzenia / B. Bury // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 4, s. 13-19.

20. Relacja z panelu „Przestępczość socjalna” z V Międzynarodowej Konferencji ESPAnet Polska 2018 pt. „Zmiany demograficzne, finanse publiczne, usługi społeczne – Trójkąt Bermudzki polityki społecznej” / A. Smoder // Ubezpieczenia Społeczne. – 2018, nr 4, s. 93-98.

21. Relacja z sesji plenarnej „Prawne, ekonomiczne oraz społeczne skutki robotyzacji pracy” organizowanej w ramach V Międzynarodowej Konferencji ESPAnet Polska 2018 pt. „Zmiany demograficzne, finanse publiczne, usługi społeczne – Trójkąt Berrmudzki polityki społecznej” / A. Smoder // Ubezpieczenia Społeczne. – 2018, nr 4, s. 99-102.

22. Rola programów minimalnej konsumpcji w polityce społecznej w Polsce / P. Kurowski // Polityka Społeczna. – 2019, R. 46, nr 4, s. 43-48.

23. Sprawozdanie z seminarium technicznego Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego (ISSA) z 29-30 października 2018 r. / A. Pątek // Ubezpieczenia Społeczne. – 2018, nr 4, s. 103-124.

24. Unormowanie szczególne wobec art. 25.1 KP a unijne standardy ochrony przed nadużywaniem umów o pracę na czas określony / A. Bocheńska // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 4, s. 7-12.

25. Wpływ filozofii Kaizen na bezpieczeństwo pracy / A. Kampa // Atest. – 2019, nr 5, s. 18-25.

26. Wypadek przy pracy : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 4, s. 41-43.

27. Zasada niedyskryminacji pracowników zatrudnionych na czas określony a roszczenie pracownika o odprawę w przypadku rozwiązania umowy o pracę w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości : [orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości. Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne] / I. Florczak, M. Otto // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 4, s. 50-56.

28. Zasady obliczania wysokości wypłacanego świadczenia emerytalnego : [orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości. Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne] / oprac. E. Skibińska // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 4, s. 46-49.

29. Zasady potrącania składek związkowych w praktyce / K. Walczak // Monitor Prawa Pracy. – 2019, R. 16, nr 4, s. 25-29.

30. Zmiany w prawie pracy związane z dostosowaniem polskiego prawa do RODO / P. Wąż // Atest. – 2019, nr 5, s. 13-15.

 

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję