INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 17/2019

Przegląd czasopism nr 1/2019

22-28 kwietnia 2018

1. Bezpieczeństwo stosowanie, przetwarzania i produkowania nanomateriałów / P. Oberbek // Bezpieczeństwo Pracy. – 2019, nr 3, s. 8-10.

2. Czynniki kontekstu pracy i kształtowanie pracy jako predyktory przywiązania do organizacji / M. Minda, E. Kasprzak // Organizacja i Kierowanie. – 2018, nr 3, s. 145-161.

3. Digitalizacja prawa pracy / A. M. Świątkowski // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 3, s. 11-18.

4. Formy współpracy uczelni w modelu otwartej innowacji / M. Kardas // Organizacja i Kierowanie. – 2018, nr 3, s. 163-177.

5. Kłujący problem / W. Dębski // Inspektor Pracy. – 2019, nr 3, s. 27-28.

6. Narażenie podróżujących na drgania i hałas w zależności od rodzaju środka transportu – wyniki badań pilotażowych / M. Matys [ i in] // Bezpieczeństwo Pracy. – 2019, nr 3, s. 23-27.

7. Nietypowe rusztowania / G. Cudak // Inspektor Pracy. – 2019, nr 3, s. 20-23.

8. Niewidzialne ryzyko w środowisku pracy – płeć jako czynnik w analizie zagrożeń / P. Rozowski // Inspektor Pracy. – 2019, nr 3, s. 10-13.

9. Niezgodność art. 2 ust. 2 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy z dyrektywą 2008/94/ WE : [z orzecznictwa Sądu Najwyższego] / E. Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 2, s. 36-38.

10. Odmienne traktowanie pracownika zatrudnionego przez pracodawcę publicznego na stałe i pracownika zatrudnionego terminowo w zakresie skutków niezgodnego z prawem zwolnienia dyscyplinarnego : [z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej] / A. Ziętek-Capiga // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 2, s. 34-35.

11. Osobiste a zespołowe zaangażowanie w pracę / J. Haffer, R. Haffer // Organizacja i Kierowanie. – 2018, nr 3, s. 49-76.

12. Poczucie sprawiedliwości organizacyjnej a skłonność pracowników do zachowań kontrproduktywnych / D. Szostek // Organizacja i Kierowanie. – 2018, nr 3, s. 129-144.

13. Podleganie dobrowolnemu ubezpieczeniu społecznemu : [z orzecznictwa Sądu Najwyższego] / E. Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 3, s. 40-43.

14. Pomiary wibroakustyczne maszyn / A. Zwara // Inspektor Pracy. – 2019, nr 3, s. 24-26.

15. Praca nauczycieli w godzinach ponadwymiarowych / K. Kamiński // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 2, s. 28-33.

16. Praca odmładza : podsumowanie kampanii na rzecz pracowników starszych / A. Szczygielska // Bezpieczeństwo Pracy. – 2019, nr 3, s. 3-5.

17. „Pracować nad lepszą przyszłością” : w sprawie raportu Światowej Komisji ds. przyszłości pracy (MOP) / I. Boruta // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 3, s. 2-10.

18. Reprezentatywność zakładowej organizacji związkowej w świetle nowelizacji ustawy o związkach zawodowych / J. Szmit // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 3, s. 28-32.

19. Rozwój badań naukowych w zakresie zdolności absorpcyjnej organizacji / A. Lis // Organizacja i Kierowanie. – 2018, nr 3, s. 77-96.

20. Ryczałt za nocleg dla kierowcy w transporcie międzynarodowym / M. Jeleński // Inspektor Pracy. – 2019, nr 3, s. 7-9.

21. Swoboda twórczości artystycznej a kwalifikacja umów zawieranych z artystami-wykonawcami na gruncie przepisów regulujących podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 10 stycznia 2017 r., III UK 53/16 : [z orzecznictwa Sądu Najwyższego] / M. Górski // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 2, s. 39-45.

22. Temperatura w pomieszczeniach pracy / A. Jawor // Inspektor Pracy. – 2019, nr 3, s. 13-16.

23. Temperatura zapłonu a punkty wybuchowości – studium podobieństwa wybranych parametrów wybuchowości substancji niebezpiecznych / M. Grabarczyk, K. Bogdan // Bezpieczeństwo Pracy. – 2019, nr 3, s. 15-19.

24. Wartości organizacyjne spółek publicznych w Polsce / T. J. Dąbrowski // Organizacja i Kierowanie. – 2018, nr 3, s. 33-48.

25. Wątpliwości wokół nowej definicji pracodawcy w prawie związkowym / A. Tomanek // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 3, s. 19-27.

26. Właściwości pożarowe i wybuchowe surowców roślinnych stosowanych w produkcji mieszanek paszowych / M. Celiński, A. Gajek, M. Gloc // Bezpieczeństwo Pracy. – 2019, nr 3, s. 11-14.

27. Wpływ skazania pracownika na umowny stosunek pracy a ochrona jego danych osobowych / E. Hryniewicz-Lach // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 3, s. 33-39.

28. Wygaśnięcie stosunków pracy z mocy prawa w administracji publicznej / S. Płażek // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 2, s. 22-27.

29. Zadaniowy czas pracy / K. Rączka // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 2, s. 18-21.

30. Zarządzanie według koncepcji resilience engineering i lean management – porównanie w kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy / M. Pęciłło // Bezpieczeństwo Pracy. – 2019, nr 3, s. 20-22.

31. Zatrudnianie cudzoziemców z krajów trzecich z perspektywy prawa krajowego i realiów rynku pracy – panorama zjawiska / I. Florczak // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2019, nr 2, s. 2-5.

 

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję