Klauzula prywatności

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu. Celem niniejszej klauzuli prywatności jest poinformowanie użytkowników witryny o tym, jakie informacje mogą być o nich zbierane gdy odwiedzają tę stronę, w jaki sposób informacje te są używane, czy są ujawniane oraz w jaki sposób chroniona jest prywatność użytkowników.

Polityka ochrony danych osobowych

Podstawą prawną polityki w dziedzinie "ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje wspólnotowe" jest rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 45/2001 z dnia 18 grudnia 2000 r.

Do większości stron serwisu zapewniony jest swobodny dostęp, bez konieczności podawania jakichkolwiek informacji na swój temat. W pewnych przypadkach może być jednakże wymagane podanie danych osobowych, co umożliwia nam świadczenie zamówionych przez Państwa usług elektronicznych (e-usług). W tych przypadkach, informacje te traktuje się zgodnie z polityką określoną w wyżej wymienionym rozporządzeniu. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na to, że nie zbieramy danych osób odwiedzających naszą stronę internetową, chyba że użytkownicy sami zdecydują się udzielić nam takich informacji.

Ochrona danych na stronach internetowych osób trzecich

Niektóre strony internetowe serwisu zawierają odnośniki do innych stron, których praktyki dotyczące informacji mogą się różnić od praktyk naszego serwisu. Opuszczając stronę GBPiZS powinni Państwo być tego świadomi. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z oświadczeniami dotyczącymi prywatności na innych stronach internetowych, ponieważ nie mamy kontroli nad informacjami przekazanymi osobom trzecim lub przez nie gromadzonymi.

Informacje zbierane od osób odwiedzających witrynę

Pliki dziennika

Pliki dziennika umożliwiają nam rejestrację użytkowania tej strony przez odwiedzających. GBPiZS zbiera informacje pliku dziennika od wszystkich odwiedzających i używa ich, by lepiej zrozumieć potrzeby użytkowników i ich wzorce zachowania oraz, aby na podstawie sposobu w jaki użytkownicy poruszają się po tej stronie ulepszyć jej układ i informacje na niej zawarte. Pliki dziennika nie zawierają żadnych informacji osobowych na Państwa temat. Automatycznie zbieramy informacje nieosobowe, takie jak:

 • rodzaj i wersja systemu operacyjnego Państwa komputera (np. MS Windows 2000).
 • rodzaj i wersja przeglądarki (np. Internet Explorer 6) użytej do wejścia do serwisu GBPiZS.
 • domena internetowa (np. "firmax.com" jeżeli używają Państwo prywatnego konta dostępu do Internetu, lub "szkoła.edu" jeżeli łączą się Państwo poprzez domenę uniwersytecką).
 • adres IP z którego weszli Państwo do serwisu. (Uwaga: Adres IP to numer, który jest przypisywany do Państwa komputera za każdym razem, gdy poruszają się Państwo w Internecie - może być zawsze taki sam, lub za każdym razem inny w zależności od konfiguracji dostępu do sieci internetowej.)
 • data i godzina wejścia do serwisu.
 • strony, które Państwo odwiedzają.
 • jeżeli przeszli Państwo do serwisu korzystając z linka zamieszczonego na innej stronie, to rejestrowany jest adres tej strony.
 • jeżeli korzystają Państwo z linka do innej strony zamieszczonego na stronie, to rejestrowany jest adres tej strony.
 • itd.


Rejestracja użytkownika

Każda osoba odwiedzająca nas może, jeżeli zechce, dobrowolnie zarejestrować swoje dane. W niektórych przypadkach witryna może wymagać rejestracji od użytkowników, którzy chcą uzyskać dostęp do pewnych stron serwisu lub do e-usług, na przykład abonamentu jednej z naszych usług.

Badania opinii użytkowników

Od czasu do czasu możemy zachęcać odwiedzających naszą witrynę do udzielenia odpowiedzi w ankietach on-line dotyczących poszczególnych aspektów serwisu. Na ogół podawanie danych osobowych w takich ankietach jest wyłącznie dobrowolne.

Rejestry danych

Niektóre bazy danych, do których uzyskują dostęp użytkownicy naszej witryny mogą zawierać informacje osobowe, które zostały już dostarczone komu innemu w celu publikacji. Takie informacje uważa się za "informacje publiczne" i witryna udostępnia je w dobrej wierze, tak jak przedstawiła je dana instytucja. Takie "informacje publiczne" nie są objęte niniejszą klauzulą prywatności.

Cookies
Co to jest plik cookie?

Cookie jest to mały plik tworzony na Państwa komputerze przez stronę internetową w celu przechowywania informacji, takich jak Państwa preferencje w czasie odwiedzania tej strony. Na przykład plik cookie może zawierać zapis stron, które Państwo oglądali w obrębie danej odwiedzonej witryny, aby pomóc stronie dostosować widok do Państwa wymagań przy następnej wizycie. Pliki cookie mogą również przechowywać informacje osobowe, które można wykorzystać do identyfikacji lub skontaktowania się z Państwem, takie jak nazwisko, adres e-mail, adres domowy lub w pracy, lub numer telefonu. Jednakże, strona internetowa ma dostęp jedynie do tych informacji osobowych, które Państwo sami podadzą — na przykład nie może określić Państwa adresu e-mail, chyba że Państwo sami go podadzą. Ponadto, strona internetowa nie może wykorzystać pliku cookie w celu uzyskania dostępu do innych informacji na Państwa komputerze. Kiedy cookie zostaje zapisany na komputerze, odczytać go może jedynie strona internetowa, która go utworzyła.

Istnieje kilka rodzajów plików cookie:
 • Stały plik cookie jest przechowywany jako plik na Państwa komputerze i pozostaje nawet po zamknięciu przeglądarki (MS Internet Explorer, Netscape Navigator itp.). Taki plik cookie może zostać odczytany przez stronę, która go utworzyła przy ponownym odwiedzeniu tej strony.
 • Tymczasowy plik lub plik sesji jest przechowywany tylko w bieżącej sesji przeglądania i jest usuwany z komputera po zamknięciu przeglądarki.
 • First-party cookie (plik cookie tej samej firmy) powstaje w witrynie, którą Państwo aktualnie przeglądają lub jest do niej przesyłany. Te pliki cookie są powszechnie stosowane do przechowywania informacji, takich jak Państwa preferencje podczas odwiedzania danej witryny.
 • Third-party cookies (pliki cookie innych firm) powstają w witrynie innej niż aktualnie odwiedzana lub są do niej przesyłane. Inne witryny dostarczają zazwyczaj pewne treści do strony, która jest aktualnie odwiedzana. Na przykład wiele stron używa reklam z innych witryn i te inne witryny mogą używać plików cookie. Powszechnym zastosowaniem tego rodzaju plików jest śledzenie wykorzystania strony internetowej w celach reklamowych lub innych celach marketingowych. Pliki cookie innych firm mogą być albo stałe, albo tymczasowe.
 • Niewłaściwe pliki cookie to cookies, które mogą umożliwić dostęp do informacji osobistych, te zaś mogą zostać użyte do innych celów bez Państwa zgody.


Większość przeglądarek internetowych pozwala określić, czy chcemy zezwolić na przechowanie na komputerze niektórych plików cookie, żadnych lub może wszystkich. Prosimy zapoznać się z zawartością opcji "Pomocy" w Państwa przeglądarce, aby zrozumieć dostępne opcje i sposób ich obsługi. Jeżeli w ogóle nie dopuszczą Państwo plików cookies, to przeglądanie niektórych witryn internetowych lub korzystanie z pewnych opcji dostosowania do potrzeb użytkownika może być niemożliwe.

Polityka witryny wobec cookies

 

 • GBPiZS nie wykorzystuje plików cookies w żaden systematyczny sposób, a jedynie w ograniczonej liczbie konkretnych sytuacji, w których użytkownik korzysta z użycia poszczególnych cookies - na przykład, gdy nie trzeba stale na nowo wpisywać hasła.
 • GBPiZS nie używa cookies do zbierania jakichkolwiek informacji osobistych dotyczących Państwa. Wszelkie informacje osobiste, które Państwo dostarczają (np. przez rejestrację, by korzystać z pewnych usług) nie są połączone z cookies, a są wyłącznie do użytku serwisu GBPiZS i nie będą przekazywane osobom trzecim.
 • GBPiZS nie dopuszcza do użytku innych plików cookies.
 • Użytkownicy powinni być świadomi tego, że korzystając z odnośników udostępnionych na stronach GBPiZS, moga dotrzeć do stron, które nie stanowią części serwisu GBPiZS i wobec tego nie podlegają naszej kontroli ani odpowiedzialności. Niektóre z tych stron mogą być publikowane przez organizacje posiadające różną politykę wobec cookies i mogą tworzyć cookies.
 • GBPiZS zastrzega prawo do zmiany polityki i praktyki użytkowania cookies w dowolnym momencie bez wcześniejszego zawiadomienia - jednakże, nasze cele by szanować prywatność każdego użytkownika i używać cookies wyłącznie w celach ulepszenia dostarczanych usług (np. oszczędzania czasu użytkownika, zmniejszania niedogodności, itd.) pozostaną niezmienione. Powiadomimy również użytkowników o wszelkich zmianach w polityce wobec cookiespoprzez umieszczenie zawiadomienia na stronie internetowej GBPiZS.
 • Użytkownicy, którzy ustawili przeglądarki swoich komputerów na blokowanie cookies (albo ogólnie, albo - na pewnych wyszukiwarkach - tylko do konkretnej witryny URL takiej jak GBPiZS) będą nadal mogli przeglądać i korzystać ze stron serwisu GBPiZS. Mimo to, przez zablokowanie cookies użytkownik może doświadczyć niedogodności takich jak konieczność stałego wpisywania haseł, lub ciągłego odmawiania prośbom o automatyczną transakcję. (Nb.: Zauważyliśmy, że użytkownicy korzystający z pewnych starszych wersji przeglądarek mogą napotkać trudności w obsłudze cookies.)

Poufność i bezpieczeństwo

Wszelkie informacje osobiste dostarczone GBPiZS będą zabezpieczone i Państwa dane osobowe nie będą w zasadzie przekazywane osobom trzecim. Jednak w pewnych okolicznościach  może będziemy musieli ujawnić Państwa dane osobowe osobie trzeciej, aby mogła dostarczyć zamówione przez Państwa usługi, lub spełnić prośbę o informacje. Wszelkie informacje na Państwa temat, które przekazujemy osobom trzecim zostaną zabezpieczone przez te osoby i wykorzystane jedynie do dostarczenia zamówionych przez Państwa usług lub informacji. GBPiZS nie wyjawi Państwa danych osobowych osobom trzecim w celach marketingu bezpośredniego. Ujawnimy przechowywane przez nas informacje gdy będzie to wymagane prawnie, na przykład w odpowiedzi na nakaz sądowy. Możemy również ujawnić informacje w odpowiedzi na prawnie uzasadnioną prośbę ze strony oficjalnego organu egzekwowania prawa (np. policji lub sędziego śledczego).

Mimo iż podejmujemy stosowne środki by chronić przez nieupoważnionym ujawnieniem informacji, nie możemy zagwarantować, że informacje osobowe nie zostaną nigdy ujawnione w sposób niezgodny z niniejszą klauzulą prywatności. Nieumyśle ujawnienie może na przykład wyniknąć wówczas, gdy osoby trzecie zafałszują swoją tożsamość prosząc o dostęp do danych osobistych w celach poprawy możliwych błędów rzeczowych.

GBPiZS ustanowiła pewną liczbę automatycznych systemów sprawdzających (np. czy dostarczony adres e-mail nadal istnieje), które mogą wskazać, czy konkretny zarejestrowany użytkownik korzysta nadal z serwisu. W razie wykrycia takiego przypadku dołożymy wszelkich starań, by skontaktować się z odnośnym zarejestrowanym użytkownikiem przed przekazaniem informacji, ale GBPiZS zastrzega prawo do usunięcia zapisów informacji osobowych i związanych z nimi usług i praw dostępu, które wydają się nie być dłużej używane i/lub obowiązujące.

Korespondencja elektroniczna GBPiZS

Serwis GBPiZS szanuje zasady prywatności w komunikacji elektronicznej i ściśle przestrzega obowiązujących zasad prawnych i etycznych. GBPiZS zawsze dokłada wszelkich starań, aby:

 • o treść wiadomości była nieszkodliwa.
 • o komunikacja z każdym odbiorcą nie była podejmowana częściej niż jest to uzasadnione.
 • o poza specyficznymi przypadkami, takimi jak nowe powiadomienia ogólne, które mogą być interesujące dla wszystkich użytkowników, wiadomości zawsze zawierały wybraną treść odpowiadającą preferencjom użytkownika.
Dostęp do informacji lub ich zmiana

W dowolnym momencie mają Państwo prawo zażądać kopii swoich danych osobowych, aby sprawdzić dokładność przechowywanych informacji i/lub poprawić je lub zaktualizować. Mogą Państwo również całkowicie usunąć swoje dane osobowe — oznaczać to będzie tym samym zakończenie wszystkich usług i praw dostępu, które mogą wiązać się z tymi informacjami.

Aby chronić Państwa prywatność i bezpieczeństwo, podejmiemy stosowne kroki w celu potwierdzenia Państwa tożsamości przed udzieleniem dostępu do danych lub wprowadzeniem poprawek.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych lub je poprawić, mogą to Państwo zrobić wysyłając stosowny list pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zmiany w niniejszej klauzuli prywatności

Jeżeli do niniejszej klauzuli prywatności wprowadzone zostaną jakiekolwiek zmiany, umieścimy na tej stronie jej zaktualizowaną wersję. Dzięki regularnemu przeglądaniu tej strony, będą Państwo stale poinformowani o rodzaju zbieranych przez nas informacji, o sposobie ich wykorzystania oraz o warunkach udostępniania danych osobom trzecim.