Pojęcia i definicje z zakresu ekonomiczno-społecznej problematyki pracy można znaleźć online w:

 oraz w:

  • Słowniku pojęć ZZL zamieszczanym w każdym numerze czasopisma  Zarządzanie Zasobami Ludzkimi  (od nr 2 z 2010 r.)
  • Leksykonie pracy, bezrobocia i zabezpieczenia społecznego. - Warszawa, 2003.