Wypożyczać książki mogą pracownicy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz pracownicy naukowi Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Czytelnicy spoza resortu mogą skorzystać z wypożyczeń międzybibliotecznych lub zapoznać się z treścią publikacji na miejscu w czytelni.