Rewers międzybiblioteczny jest to druk z danymi bibliograficznymi (autor, tytuł, rok wydania, sygnatura), pieczątką instytucji wypożyczającej i podpisem osoby odpowiedzialnej za wypożyczenia międzybiblioteczne.