Jednorazowo można wypożyczyć 3 publikacje na okres 1 miesiąca. Wypożyczenia na zewnątrz dotyczą tylko pracowników MPiPS, IPiSS oraz Wypożyczeń Międzybibliotecznych.