Nie. Czasopisma udostępniane są tylko na miejscu. Można sporządzić kserokopię artykułu (koszt odbitki A4 - 30 gr.).