Książki z innych bibliotek poprzez wypożyczalnię międzybiblioteczną mogą zamawiać jedynie pracownicy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.