W razie zagubienia lub zniszczenia książki należy odkupić tą samą pozycję lub inną o podobnej wartości, wyznaczoną przez bibliotekarza.