Nie ma ograniczeń liczbowych. Przyjmujemy, że Czytelnik powinien zamówić tyle pozycji, ile zdąży przejrzeć podczas wizyty w Czytelni.