Tak. Można korzystać z własnych materiałów po zgłoszeniu tego bibliotekarzowi.