Tak. W bibliotece dostępne jest samoobsługowe ksero. Koszt odbitki: format A4 - 30 gr, format A3 - 60 gr. Biblioteka wykonuje nieodpłatnie w ograniczonym zakresie odbitki kserograficzne dla pracowników resortu.