Tak. Czytelnik może zapisywać informacje wyszukiwane z udostępnionych w GBPiZS baz danych i utworzonych plików na przyniesionej ze sobą pamięci USB po uprzednim zgłoszeniu tego dyżurnemu bibliotekarzowi.