Sygnatura jest to oznaczenie miejsca książki (np. 47838, Czyt. 47783, S. 4100, 2010/A, KPiP 17) lub czasopisma (np. P-62/II) w magazynie lub księgozbiorze podręcznym. Należy wpisać go na rewersie zamawiając książkę lub czasopismo