Hasła przedmiotowe i tezaurus to języki informacyjno-wyszukiwawcze stosowane do opisu treści bibliografowanych dokumentów.